Het Zonnewijstraject

Dankzij Het Zonnewijstraject krijgen leerlingen in het regulier onderwijs met specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkelingen en gedrag extra ondersteuning vanuit SO Cluster 4. Zo krijgt de leerling op zijn/haar eigen school de aandacht die nodig is om zich helemaal thuis te voelen en tot bloei te komen! Leerkrachten van SO De Fakkel hebben al verschillende leerlingen begeleid.

Succesverhalen

Ook dit schooljaar begeleiden leerkrachten van SO De Fakkel met Het Zonnewijstraject leerlingen in het regulier onderwijs die specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkelingen en gedrag hebben. Net als Tim en Bram*, die vorig schooljaar het traject van twintig weken doorliepen. Met succes, want zij weten inmiddels op een positieve manier hun mannetje te staan in de klas.

Succesverhaal Tim*

Soms kan een klein duwtje in de rug net datgene zijn wat je nodig hebt: een boost waardoor het weer mogelijk is om op het regulier onderwijs les te volgen. Zo ook voor de 7-jarige Tim uit Standdaarbuiten, die vanaf groep 2 bijzonder gedrag vertoonde. De structuur van groep 3 gaf hem wat meer rust, maar helemaal op zijn plek was hij zeker niet. Spanning, stress, angst en een ‘vol hoofd’ uitte hij in verschillende tics, zoals het likken aan zijn lippen en een continu kuchje. Brutaal gedrag, zowel thuis als op school, maakte hem niet populair in de klas: als iets Tim niet zinde ging hij duwen, slaan of trappen. Voor Tim een vorm van onmacht, want vooral zijn faalangst speelde hem parten. Om weer rust te krijgen in het hoofd van Tim, werd Het Zonnewijstraject ingezet. Zo bleef hij drie dagen per week op zijn eigen school waar zowel Tim als de leerkracht gecoacht werd, de andere twee dagen bracht hij door in de klas bij een leerkracht en ondersteuner van SO De Fakkel.

Al lopend over het plein voerde de leerkracht gesprekken met Tim, die al snel juist erg wijs voor zijn leeftijd bleek. De prikkelarme omgeving zorgde er voor dat Tim meer ging praten en de structuur die hem geboden wordt geeft zijn hoofd weer rust. Voorspelbaarheid bleek het toverwoord en de tics namen al snel af. Waar het de eerste weken even heftig was om te wennen aan de nieuwe situatie, begon Tim na een week of vijf de nieuwe situatie te waarderen. Hij sliep beter en beoordeelde zijn dag met meer sterren. Ook zijn ouders zagen een hele andere Tim terug: betrokken, lief en blij. Waar Tim voorheen niet open stond voor een knuffel of een korte aanraking, kroop hij nu af en toe bij de leerkracht op schoot om op een veilige plek zijn werk te maken. Tim heeft geleerd om op een positieve manier zijn stem te gebruiken, in plaats van zich op een negatieve manier te uiten met zijn handen en voeten.

* Om privacyredenen is er gekozen voor een fictieve naam

Succesverhaal Bram*

Voor de 10-jarige Bram bracht het volgen van onderwijs in groep 5 van OBS De Springplank in Fijnaart behoorlijk wat ongemak met zich mee. In groep 5 werd meer van hem verwacht dan in groep 4. De stress die hier weer bij kwam kijken uitte zich bij Bram in blazen op zijn handen, iets waar hij dagelijks last van had. Toen de klachten verergerden, begon hij ook te kokhalzen. En niet één keer, maar gerust een langere tijd achter elkaar, en dat wekelijks. Daarnaast voelde Bram zich onbegrepen en geïsoleerd, raakte hij gefrustreerd doordat hij niet goed kon schrijven, werkte hij weinig samen met andere kinderen en voelde zich ongelukkig. Ook het onthouden van de namen van zijn klasgenootjes wilde maar niet lukken én hij ontwikkelde faalangst. Voor zijn omgeving was het lastig in te schatten of zijn gedrag te maken had met het willen ontwijken van werk, of dat er meer aan de hand was.

Dankzij Het Zonnewijstraject kreeg Bram de mogelijkheid om met behulp van een leerkracht van de Zonnewijs groep te werken aan zijn problematiek. Drie dagen per week bleef hij op zijn eigen school waar zowel Bram als de leerkracht gecoacht werd, de andere twee dagen bracht hij door bij een leerkracht en ondersteuner van SO De Fakkel. In een kleine groep kreeg hij de aandacht die hij nodig had om te werken aan zijn ontwikkeling en vertrouwen. Tijdens het traject van twintig weken boekte Bram enorme vooruitgang! Het persoonlijke doel van Bram om bij stress of spanning samen met de leerkracht een oplossing te zoeken, pakte hij goed op. Ook de takenkaart met opdrachten per week werd steeds uitgebreider: het werktempo en -niveau nam toe. En het kokhalzen en blazen op de handen? Dat is verleden tijd! Na twintig weken keert Bram weer volledig terug in zijn eigen klas, waar hij de namen van de kinderen inmiddels kent en de samenwerking graag aan gaat.

* Om privacyredenen is er gekozen voor een fictieve naam

Het Zonnewijstraject

Het Zonnewijstraject is bedoeld voor de volgende leerlingen:
- Leerlingen uit groep 3 t/m 8
- Er is sprake van een probleem in de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of in de werkhouding.
- De leerkracht en leerling staan open voor begeleiding. 
- Het traject wordt preventief ingezet: het doel is om deze leerlingen in het regulier onderwijs te behouden. 

De dagelijkse praktijk: 
- Op maandag en dinsdag volgt de leerling onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht op een basisschool in Roosendaal.
- De overige dagen zit de leerling in de eigen klas op de reguliere basisschool.
- De gespecialiseerde leerkracht komt in de eigen klas van de leerling observeren en de leerkracht en leerling coachen.