Ons aanbod

Train je Brein

Door de training ‘Train je Brein’ krijg je veel nieuwe informatie en inzichten over hoe je het leergedrag bij kinderen kunt verbeteren, op een speelse manier. Denk aan beter dingen onthouden, leren plannen of zelf aan de slag gaan. Gerichte training leidt tot betere schoolprestaties.

De laatste jaren is veel meer bekend over de werking van het brein en hoe mensen leren. Je kunt je brein trainen. Door verschillende zintuigen te prikkelen, worden er meerdere verbindingen in het brein gemaakt. Daardoor onthoud je de leerstof beter. In de training ‘Train je brein’ leer je meer over het brein en welke speelse werkvormen je direct kunt toepassen in de klas. De training bestaat uit algemene kennis over het brein, de executieve functies, zintuiglijk leren, mindset & leermotivatie en voeding & verzorging voor je brein.

Om je een voorbeeld te geven: wat is zintuiglijk leren?
Leerstof raakt beter verankerd in het brein als je meerdere zintuigen gebruikt. Door ook video, muziek, rijm of bewegen te gebruiken, een voorwerp vast te pakken of een ervaring opdoen, gebruik je ook andere zintuigen bij het leerproces. In de training gaan we met 2 methoden van zintuiglijk leren aan de slag.

Een training is altijd op maat. Deze kunnen we geven aan een klas, een team leerkrachten of een individuele leerling. Het is altijd een combinatie van overdracht van kennis én het oefenen van praktische vaardigheden.

Resultaten van ons werk

Door de training krijg je meer inzicht in hoe het brein werkt en wat executieve functies zijn. Executieve functies helpen bij het vertonen van doelgericht gedrag. Denk aan planning en organisatie, dingen onthouden, je kunnen beheersen, eerst denken dan doen. Ze bepalen in hoge mate het schoolsucces van een kind. Deze executieve functies kun je bewust trainen. Je krijgt speelse en praktische werkvormen aangereikt om het brein te trainen. Deze kun je meteen toepassen in de klas. Jij en je leerlingen zien snel resultaat, doordat de werkvormen aansluiten bij de dagelijkse praktijk in de klas.

Ook de schoolresultaten voor begrijpend lezen en ‘leer’vakken als geschiedenis of biologie worden verbeterd, doordat je je leerstof op een meer visuele manier kunt aanbieden en leerlingen zelf ervaringen leert opdoen met bepaalde lesonderdelen.