Observatiegezin

Op onze locaties De Hondsberg en Maashorst komen veelal jonge kinderen die al een lange voorgeschiedenis hebben in de hulpverlening. De juiste diagnose met een daarop aansluitend behandelplan zijn van groot belang. Bij Koraal willen we kinderen en ouders zoveel mogelijk thuis ondersteunen. Soms kan dat niet. Dan wonen kinderen tijdelijk in een professioneel observatiegezin. Zowel De Hondsberg als Maashorst werken met observatiegezinnen 

Een observatiegezin is een opvanggezin dat samen met de professionals van Koraal bekijkt hoe een kind in een gezin functioneert. Wat gaat goed en wat vraagt extra aandacht. Op die manier krijgen we een beeld van de problematiek en kunnen we een gerichte behandeling inzetten.

Overdag gaan de kinderen naar school of naar het dagcentrum vroegtijdige interventie. In de vrije uren en ’s avonds zijn ze in het observatiegezin. In de weekenden gaat het kind, als dat kan, naar huis.

Bij onze locaties

Observatiegezin is een ondersteuningsvorm die we aanbieden bij onze locatie Maashorst en De Hondsberg. Klik op onderstaande blokken om rechtstreeks door te gaan naar de informatiepagina's van deze locaties.