Families First

Wanneer ouders of opvoeders geen grip meer hebben op hun eigen kind of kinderen en er elke dag ruzies en conflicten zijn in huis, dan ontstaat er een onprettige thuissituatie waarin aspecten als rust en gezelligheid op termijn geheel ontbreken. Een gezin kan hierdoor uitgeput raken. Of erger: er kan een onveilige situatie ontstaan. Families First LVB doorbreekt dit patroon en zorgt ervoor dat gezinnen bij elkaar blijven en dat uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen wordt voorkomen.

Families First LVB is bedoeld voor gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren. Een situatie die dusdanig ernstig is dat de uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. Een crisis is een ernstige verstoring van de dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld als gevolg van een plotselinge gebeurtenis of een opeenstapeling van problemen waar de gezinsleden geen raad meer mee weten. Families First LVB is een effectieve methodiek, bewezen uit het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bij Families First LVB staat veiligheid van kinderen voorop. De Families First-medewerker tracht samen met de gezinsleden de crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten. De Families First-medewerker stemt de hulpverlening zoveel mogelijk af op de behoeften van het gezin en richt zich daarbij op het vergroten van de bekwaamheid van de verschillende gezinsleden. Bijvoorbeeld door te versterken wat er goed gaat en door nieuwe vaardigheden aan te leren. Het traject van Families First duurt maximaal vier tot zes weken en heeft als voornaamste doel om de acute onveiligheid te verminderen en een

Meer informatie

Wilt u meer weten over Families First LVB en hoe wij verder kunnen helpen? Neem dan contact op met ons cliëntenbureau:

T 046 - 477 52 93
E clientenbureaughf@koraal.nl

Download onze brochure met uitgebreide informatie