Seksuele uitbuiting

We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we zorg en onderwijs verder ontwikkelen en nog beter inspelen op wat cliënten, leerlingen en hun verwanten vragen.

Mensenhandel en jongeren functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB)

Op 15 december 2022 hebben Koraal, Avans Hogeschool en de Open Universiteit een webinar verzorgd over mensenhandel en jongeren die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB).

In het webinar hebben Saskia Boogert (gedragswetenschapper Onderwijs), Natascha Wolvers-Janssens (behandelprogramma slachtoffers mensenhandel)en Gabriëlle Mercera (promovendus – onderzoeker, psycholoog K&J) het onderwerp belicht aan de hand van wetenschappelijke inzichten en verhalen uit de praktijk.

Jongeren functionerend op het niveau van een LVB lopen een verhoogd risico om in aanraking te komen met mensenhandel en uitbuiting. Mensenhandelaren spelen in op mogelijke kwetsbaarheden van deze jongeren, zoals moeite om situaties in te schatten en grenzen aan te geven. Hoewel de meeste slachtoffers vrouw zijn, komt slachtofferschap onder jongens en mannen ook voor. Mede als gevolg van maatschappelijke gendernormen, taboes en daaruit voortkomende schuld en schaamte uiten zij zich minder snel over hun slachtofferschap. 

In het webinar kwam aan bod om welke bijkomende risico’s het gaat, op welke signalen gelet moet worden om slachtofferschap te voorkomen en welke elementen van belang zijn voor het aanbieden van passende hulp en ondersteuning. Een van de boodschappen is het belang van bewustwording van mensenhandel in alle lagen van de maatschappij en oproep tot samenwerking tussen professionals uit verschillende ketens. 


Videoserie LVB en uitbuiting: in gesprek met Sara

De eerste video ‘Als je je leven niet meer in eigen hand hebt’ is een indrukwekkend vraaggesprek met Sara, een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Jongeren functionerend op het niveau van een LVB lopen een verhoogd risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting door de achterstand die ze ervaren op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied. Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werkten samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting.
 


Videoserie LVB en uitbuiting: in gesprek met Paula

In  ‘Als je kind slachtoffer is van mensenhandel’, vertelt Paula, de moeder van een slachtoffer over haar ervaringen.

Jongeren functionerend op het niveau van een LVB lopen een verhoogd risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting door de achterstand die ze ervaren op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied. Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werkten samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting.
 


Videoserie LVB en uitbuiting: in gesprek met Xavier Moonen

In deze video gaat Xavier Moonen in op de kwetsbaarheid voor en impact van uitbuiting op jongeren met een LVB:  ‘Eufemistisch wordt gesproken over loverboyproblematiek. Maar helaas is dit vaak keiharde business waarvan jongens en meisjes met licht verstandelijke beperking slachtoffer kunnen worden en waarvan de gevolgen hun hele verdere leven negatief kunnen kleuren.’

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. lid van de Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB en beleidsadviseur bij Koraal.

Jongeren functionerend op het niveau van een LVB lopen een verhoogd risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting door de achterstand die ze ervaren op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied. Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werkten samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting.
 


Videoserie LVB en uitbuiting: in gesprek met Herman Bolhaar

Seksuele uitbuiting is een groot maatschappelijk probleem. Slachtoffers en daders worden steeds jonger en de grens tussen slachtoffer- en daderschap wordt smaller. Preventie is de kern van de aanpak van dit probleem, aldus de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar.

Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting omdat de kans dat zij iemand met verkeerde intenties vertrouwen groter is. Om deze problematiek te voorkomen zijn wij allemaal verantwoordelijk: opvoeders, scholen, sportclubs en de sociale contacten. Hierin moet zeker het online aspect worden meegenomen. Waar voorheen door ‘loverboys’ wekenlang geïnvesteerd werd in een relatie, kan nu binnen 24-48 uur online contact gelegd worden en eenvoudig chantagemateriaal verkregen worden. Desondanks is de Nationaal Rapporteur positief gestemd vanwege alles wat er nu landelijk, regionaal en lokaal gebeurt op dit thema.

Jongeren functionerend op het niveau van een LVB lopen een verhoogd risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting door de achterstand die ze ervaren op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied. Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werkten samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting.
 


Videoserie LVB en uitbuiting: in gesprek met Yassin Dagdag

Hoe raken jongeren verstrikt en wat kun jij doen? Uitbuiting van jongeren met een LVB is een groeiend probleem. Weet jij hoe ronselaars op straat te werk gaan? En hoe je als professional de kwetsbare LVB-jongeren kunt bereiken en ondersteunen? Yassin Dagdag werkt onder andere als jeugdhulpverlener bij Cordaan met jongeren met een LVB en weet veel van de werkwijze van ronselaars. In deze vijfde en laatste video van de videoserie ‘LVB en uitbuiting’ deelt hij die kennis.

Die kennis is te benutten om jongeren te motiveren voor hulpverlening, wat soms een ingewikkeld en complex proces is. Yassin geeft ook tips voor het werken met jongeren die uitbuiting hebben meegemaakt.

Jongeren functionerend op het niveau van een LVB lopen een verhoogd risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting door de achterstand die ze ervaren op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied. Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werkten samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting.