De Kei

De Kei is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die hoogsensitief zijn en/of met (over het algemeen) internaliserende psychiatrische problemen (bv. (school)trauma). Het verblijf op De Kei is meestal tijdelijk en in sommige gevallen gekoppeld aan de (dag)behandeling bij GGz Breburg Centrum Jeugd Breda.
Meer weten?

Telefoon: 088 - 016 59 98
E-mail: dekei@koraal.nl
Schoolleider: Jolanda Poppe

De Kei

Het onderwijs op De Kei is er op gericht dat jij tijdens je behandeling geen school hoeft te missen. Je krijgt les in kleine groepen en we houden rekening met wie jij bent. Met je sterke en zwakke kanten.

We vinden het belangrijk om op een positieve manier en respectvol met elkaar om te gaan. We accepteren elkaar zoals we zijn. In het onderwijsprogramma geven we veel aandacht aan de ontwikkeling van je sociaal-emotionele vaardigheden. Ook richten we ons op het vergroten van je leervaardigheden, zoals planning, leren concentreren, samenwerken en je werk organiseren. We focussen ons vooral op jouw sterke kanten. Door stil te staan bij je succeservaringen, neemt je zelfvertrouwen toe.

Jaarlijks spreken we met jou en je ouder(s)/verzorger(s) een ontwikkelingsplan af. Dat doen we in nauw overleg met zorgpartners die betrokken zijn bij jou, bijvoorbeeld GGz Breburg.

Respectvolle benadering

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over De Kei? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Jolanda Poppe via 088-0165998.

Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via
076-5249785 (receptie van GGz Breburg Centrum Jeugd).

T 088 - 016 59 98
E dekei@koraal.nl


Adres
Poolseweg 190
4818 CG  Breda