MijnMening: hoe gaat het nu écht met je?

07 augustus 2019

MijnMening! De online vragenlijst waarmee onze cliënten kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over de zorg en begeleiding bij Koraal. MijnMening! ontstond jaren geleden op initiatief van de Cliëntenraad van De Hondsberg. Toen werden de vragenlijsten nog op papier ingevuld, maar inmiddels heeft MijnMening! zich ontwikkeld tot een eigentijdse, online applicatie. Onlangs werd MijnMening 2.0 gelanceerd: makkelijker om mee te werken, nog meer waardevolle resultaten én samen met gebruikers ontwikkeld. Roel Kooijmans, één van de initiatiefnemers van de applicatie, vertelt over de ontwikkeling.

“In 2013 maakten we de switch van papier naar digitaal. In de loop van de jaren zijn technologieën echter zo ver doorontwikkeld, dat MijnMening! niet altijd meer even stabiel was. Opnieuw bouwen dus. Dat gaf ons de mogelijkheid de applicatie inhoudelijk te verrijken, het gebruiksgemak te vergroten en de uitstraling te verbeteren. Vanzelfsprekend betrek je dan medewerkers en cliënten bij de ontwikkeling; zij zijn immers de gebruikers van de applicatie.”

Waardevolle veranderingen
“Een groot pluspunt van de nieuwe app is dat die nu ook op tablet en mobiel kan worden geïnstalleerd. We zijn dus niet meer afhankelijk van de computers op de groep, waarmee je geen beeld en geluid kunt afspelen. De cliënt logt thuis of op de groep in en gaat aan de slag, alleen of met een begeleider. Daarnaast is de vragenlijst per doelgroep te ‘customizen’.  We gaan onderzoeken welke filmpjes of ander beeldmateriaal ondersteunend zouden kunnen werken.

Een andere verandering waar ik erg blij mee ben, is de taal. De vragen zijn geformuleerd volgens de ‘Taal voor allemaal’-richtlijnen. Hierdoor kunnen ook cliënten met lagere taalvaardigheden de vragen goed begrijpen. Natúúrlijk helpen we onze cliënten waar nodig en gewenst, maar het streven is steeds om een vragenlijst te ontwikkelen die door zoveel mogelijk cliënten, ongeacht hun niveau, is in te vullen.”

Inzicht
De nieuwe app geeft de resultaten helderder en overzichtelijker weer, voor zowel cliënt als voor de groep. De groepsresultaten bieden inzicht en geven meer mogelijkheden om samen met cliënten en verwanten het gesprek aan te gaan. De nadruk ligt ook in de nieuwe app op hoe we dingen voor de cliënt en de groep kunnen verbeteren. Dat we de overall resultaten ook kunnen gebruiken als stuurinformatie voor teamleiders en directie - en dat ze als verantwoording naar het Zorgkantoor fungeren - is mooi meegenomen. Maar daar ligt niet onze prioriteit!


Samen met wetenschap
“Dit project sluit aan op mijn promotie-onderzoek waarin ik onderzoek hoe je goede vragenlijsten opstelt voor mensen met een verstandelijke beperking. Welke taal en beelden gebruik je? Hoe komen we tot een ‘pure’ mening van de cliënt, met zo min mogelijk beïnvloeding door begeleiders, verwanten of ouders? Om op een wetenschappelijk onderbouwde manier aan inclusie binnen Koraal te werken, werken we bij de ontwikkeling van MijnMening 2.0 nauw samen met professor Xavier Moonen.
 

We doen het voor hen!
“Niet elke cliënt en begeleider heeft altijd evenveel zin om de vragenlijst in te vullen. Ze zijn soms wat sceptisch: “Dat moet zeker van de organisatie? Wat heb ik daaraan!” En ik kan me dat ook nog voorstellen, want in het verleden werd het gesprek met de cliënt over wat er beter kan niet altijd gevoerd.”

“Maar ik geloof echt dat we het met deze vernieuwde versie voor iedereen praktischer en waardevoller maken. Nogmaals, dit doen we niet voor het Zorgkantoor, maar juist voor de cliënt, de groepen en de organisatie. Hoe fijn is het wanneer iemand je eens vraagt: “Hoe gaat het nu écht met je? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jij het fijn hebt bij ons?” En dat je erop kunt vertrouwen dat dingen worden opgepakt.”

Terug naar het overzicht