Koraal en CoMensha bundelen kennis

21 april 2021

Videobox ‘LVB en Mensenhandel’ wordt opgenomen in de Mensenhandel Academy

CoMensha neemt de videobox LVB en Mensenhandel van Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB op in het leer- en kennisaanbod van de Mensenhandel Academy. De videobox bestaat uit vijf producties die alle betrekking hebben op mensenhandel en seksuele uitbuiting in relatie tot slachtoffers met een licht verstandelijke beperking. Deze groep is oververtegenwoordigd bij de slachtoffers.

De Mensenhandel Academy van CoMensha bundelt overzichtelijk het gehele leer- en kennisaanbod op het gebied van het signaleren van mensenhandel. Het trainen van professionals vraagt continu aandacht. Ook zijn er nieuwe beroepsgroepen die een belangrijke rol kunnen spelen in de signalering en die tot nu toe nog onvoldoende betrokken en opgeleid zijn. “We zijn daarom blij dat we de videobox LVB en mensenhandel van Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB kunnen toevoegen aan het kennisarsenaal van de CoMensha Academy. We hebben al eerder kennis en leerproducten van Koraal opgenomen. Het signaleringsinstrument 11VB, de microtraining: ‘Slachtoffers mensenhandel LVB/GGZ en de E-learning ‘Signaleren en Voorkomen van Mensenhandel’ staan bij ons al in de lijst. Met deze videobox voegen we weer iets waardevols toe”, aldus Mariët van der Graaff, consulent aanpak mensenhandel bij CoMensha.

Videobox in 5 delen

In de eerste video is Sara aan het woord. Zij is slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting. In een indrukwekkend relaas deelt zij haar ervaringen. In video 2 spreekt Paula, de moeder van een slachtoffer, over de signalen. Yassin Dagdag spreekt in video 3 over daderschap en wat je kunt doen om dit te voorkomen.

Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam, gaat in video 4 nader in op slachtoffers met een licht verstandelijke beperking. Tot slot geeft Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in video 5 een Overview van deze problematiek in Nederland. Video 1 en 2 zijn inmiddels uitgebracht. De komende maanden verschijnen de andere drie producties.

Nadere info

De professionals kunnen de videobox vinden bij de Mensenhandel Academy van CoMensha via het uitklapvenster Jeugdzorg: https://www.comensha.nl/mensenhandel-academy/jeugdzorg/

Lees meer over Koraal en behandelprogramma mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Terug naar het overzicht