Koraal start met pilot KINGS in Noord-Brabant

08 maart 2023

Koraal start per 19 maart een pilot met Kind IN Gezond Systeem (KINGS) in Noord-Brabant. Dit behandelmodel heeft Accare ontwikkeld voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en hun ouders. Bij KINGS worden gedurende een periode van gemiddeld zes tot acht weken zowel het kind als het hele gezin opgenomen voor een intensieve behandeling. Met als doel om een veilige thuisomgeving te creëren waarin het kind zich weer kan gaan ontwikkelen en ernstige gevolgen - zoals uithuisplaatsing - te voorkomen.

Hulp voor kind en ouders samen

“Bij Koraal zien we kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen”, vertelt teamleider Tonio André. “Zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing of pesten. Ook zijn er vaak financiële problemen, kunnen ouders zich moeilijk staande houden in de maatschappij en  hebben zij vaak hun eigen psychische problemen als gevolg van traumatische ervaringen. Niet alleen het kind, maar ook ouders kunnen hulp gebruiken. Met KINGS behandelen we hen samen en individueel.”

Wat is KINGS?

“Het gehele gezin verblijft tijdelijk in een Koraal woning”, legt Tonio André uit. Om de problemen van het kind te kunnen behandelen, leren we ouders om de invloed van negatieve ervaringen uit het verleden bij zichzelf en in het huidige gedrag van hun kind te herkennen. KINGS focust zich hiermee op zowel traumaverwerking van het kind en de ouders, als op het vergroten van de sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Dit alles met als doel dat het kind zich weer in een veilige omgeving kan ontwikkelen en dat de lijn van geweld en verwaarlozing in de familie wordt doorbroken. De resultaten van KINGS zijn veelbelovend”. Verreweg de meeste kinderen kunnen bij de biologische ouders blijven wonen. Daarmee voorkomt KINGS veel uithuisplaatsingen.”

Vanaf 19 maart gaat de pilot bij Koraal locatie Maashorst in Reek van start. De pilot wordt gefinancierd door de regio Noordoost-Brabant en de gemeente Eindhoven.


 

Terug naar het overzicht