Goed nieuws Koraal Onderwijs

20 november 2020

Kwaliteitsonderzoek Koraal heeft een ruime voldoende opgeleverd.

Goed nieuws Koraal Onderwijs

Binnen Koraal Onderwijs heeft recent een kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs een ruime voldoende opgeleverd. De belangrijkste bevindingen van de Inspectie zijn:

  • Alle scholen voelen zich onderdeel van Koraal en werken samen aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit;
  • We voegen met Koraal Onderwijs duidelijk waarde toe aan het erbij horen en meedoen van onze leerlingen;

Koraal Onderwijs slaagt er meer en meer in om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden.

De waardering van de Inspectie onderschrijft dat we de goede kant op gaan. Alle scholen en heel Koraal zijn trots op dit resultaat. Het is een kroon op het harde werk van al die medewerkers van de afgelopen periode. En het is ook een springplank naar de volgende kwaliteitsslag. Om binnen Koraal Onderwijs vorm en inhoud te geven aan onze voortdurende kwaliteitsverbetering werken we met de strategische beleidsagenda De Negensprong. Deze is met alle scholen opgesteld en wordt ook uitgevoerd door alle scholen. Zo werken we elke dag aan goed onderwijs en goede zorg die past bij onze leerlingen en jongeren.

Kwaliteitsonderzoek Koraal

Terug naar het overzicht