Lof voor strijd van Koraal en Pluryn tegen Mensenhandel

19 november 2019

CoMensha en het Nederlands Jeugd Instituut zien meerwaarde 11VB en nieuwe e-learning. De intentie van de Raden van Bestuur van Koraal en Pluryn om samen te werken op overlappende beleidsterreinen werpt zijn vruchten af. CoMensha, hét landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, heeft zeer enthousiast gereageerd op de inzet van Koraal en Pluryn op vroegtijdig slachtofferschap van mensenhandel en seksuele uitbuiting. De digitale signaleringstool 11VB en de gezamenlijk ontwikkelde E-learning over dit onderwerp zijn volgens de directie van CoMensha waardevolle aanvullingen op bestaande interventies en verdienen een plek in het opleidingsaanbod van de Mensenhandel Academy.

Via de Mensenhandel Academy kunnen verschillende professionals eenvoudiger het voor hen relevante opleidingsmateriaal vinden. Daarom is de Academy ingedeeld in verschillende branches, denk aan professionals werkzaam in de asielketen, opsporingsdiensten, zorgverlening, advocatuur en de jeugdzorg.

NJI neemt 11VB op in databank
Ook het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) ziet de meerwaarde van deze twee innovaties. Op basis van een onafhankelijk onderzoek naar de validiteit van het signaleringsinstrument 11VB, heeft men daar de procedure opgestart om 11VB op te nemen in de databank Instrumenten. Onderzoekster drs. F. Nijhuis, expert ‘Vliegende Brigade’ van ZonMw, spreekt in haar rapport over de signaleringstool 11VB van een solide basis. ‘In de signaleringslijst zijn alle drie de uitgangspunten van evidence-based werken vertegenwoordigd: zowel de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, kennis van professionals en ervaringskennis zijn geïntegreerd. In die zin is het instrument voldoende onderbouwd om opgenomen te worden in de databank Instrumenten van het NJI’, aldus Nijhuis.

E-learning biedt kennis en inzicht
Met een gezamenlijk E-learning module bieden Koraal en Pluryn kennis en inzicht over mensenhandel/seksuele uitbuiting, de signalen van (potentiele) slachtoffers, de strafrechtelijke procedure en de werkwijze van de politie, Veilig Thuis, Moviera en CoMensha op dit vlak. Deze E-learning is in principe gericht op meisjes- en jongenslachtoffers van 10-18 jaar, maar de slachtoffergroep 18+ komt ook aan bod. Vanzelfsprekend wordt aandacht besteed aan het begrip Licht Verstandelijke Beperking en wat daarmee samenhangt. De werkwijze van daders en het daderprofiel krijgen ook een plek in deze module. Tot slot wordt er ruim aandacht besteed aan het opvolgingsprotocol wanneer er sprake is van potentieel, vermoedelijk of daadwerkelijk slachtofferschap.

Deze E-learning is een opmaat en een voorwaarde om het signaleringsinstrument 11VB in te mogen vullen. In die zin kan het als één pakket worden gezien. Docenten en hulpverleners kunnen na het succesvol afronden van deze E-learning toegang krijgen tot de vragenlijst van 11VB via: www.11VB.nl of via https://www.bergop.info/vragenlijsten/

Voor meer informatie over Koraal: mensenhandel en seksuele uitbuiting.

11VB in de testfase
Het nieuwe digitale signaleringsinstrument 11VB, heeft als doel het risico op (potentieel) slachtofferschap bij kwetsbare meisjes en meisjes met een licht verstandelijke beperking vroegtijdig te signaleren en passende interventies en hulpverlening te bieden. Het gaat uit van de werkwijze van loverboys en de innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (potentiële) slachtoffers met een licht verstandelijke beperking. Het instrument is ontwikkeld rondom 11 aandachtsgebieden bij LVB-jongeren. Het totaalbeeld geeft inzicht in hoeverre een LVB-jongere risico loopt slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting (risicobewustzijn). 11VB is inmiddels beschikbaar als webapplicatie, in eerste instantie bedoeld voor hulpverleners en docenten in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De webapplicatie bestaat uit een kennisdeel en een vragenlijst. Momenteel worden de E-learning en 11VB getest bij Koraal (Het Driespan) en bij Pluryn. De resultaten hiervan zullen worden verwerkt in 11VB en de e-learning. Naar verwachting wordt de webapplicatie 11VB en de E-learning begin volgend jaar officieel gelanceerd.

Jongensproblematiek vraagt om meer aandacht
Er worden inmiddels ook gezamenlijke plannen gesmeed om een signaleringstool te ontwikkelen voor jongens die (potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Uit recente onderzoeken blijkt dat jongens een aanzienlijk deel van de huidige slachtoffergroep vormen. ‘Gedwongen jongensprostitutie is een blinde vlek. We zien nog maar het topje van de ijsberg. Vervolgonderzoek is dringend gewenst! Voor al de jongens die slachtoffer zijn en niet worden gezien’ aldus Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha.

Lees meer over Koraal en seksuele uitbuiting en mensenhandel.

Terug naar het overzicht