Maatwerk in de combinatie van zorg en onderwijs

16 september 2019

Niemand ziet graag dat zijn kind thuis komt te zitten als het om wat voor reden dan ook van school af moet. Dagbehandeling bij Koraal biedt dan uitkomst. “Maar wat we uiteindelijk willen, is dat elke jongere terug gaat naar de context waar hij of zij vandaan komt. En als die context niet meer past, dan zoeken we met elkaar naar een alternatief”, zegt Wim Speth. Om dat flexibeler te doen, biedt Koraal regio Noord- en Midden-Limburg sinds kort een onderwijszorgarrangement aan in samenwerking met onderwijsstichting De Wijnberg.

Wim Speth is de projectleider. De kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking die Koraal ondersteunt, hebben volgens hem behalve een leerplicht ook een leerrecht. “Een oplossing die we hen bieden is Dagbehandeling en Naschoolse Dagbehandeling. Maar dat is nog geen school”, stelt hij.

Koraal onderwijszorgarrangement De Wijnberg

Van links naar rechts: Will Bertrams (Koraal), Hay Aerts (Koraal), Christel Siekman (De Wijnberg), Wim Speth (Koraal) en Jules Martens (De Wijnberg).De (Naschoolse) Dagbehandeling in Venlo is daarom in april verhuisd naar het terrein van de Mutsaersstichting. Dat is vlakbij De Wijnberg: een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Deze is erin gespecialiseerd om leerlingen te begeleiden naar de best passend plek. De Wijnberg verzorgt ‘het element onderwijs’ in het nieuwe arrangement. “Het is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg.Je bekijkt per jongere wat er nodig is aan zorg en wat deze jongere al aankan in het onderwijs”, vertelt teamleider Christel Siekman van De Wijnberg. “Je hoopt dat een leerling hierdoor tot verdere ontwikkeling komt en een vervolgstap binnen het onderwijs kan zetten.”

Vanuit de (Naschoolse) Dagbehandeling van Koraal zijn de groepsleiders Hay Aerts en Will Bertrams betrokken. Hay stelt dat het goed lukt om jongeren hun dagritme te laten behouden, maar dat er geen continuïteit zit in het maken van een vervolgstap: ”Scholen in de regio willen wel leerlingen aannemen, maar liever niet die met zo’n ‘rugzakje’ omdat dat tot problemen zou kunnen leiden. Door de goede contacten die we met De Wijnberg hebben, maken we stapjes waardoor onze jongeren uiteindelijk leerling op een school kunnen worden.” Will voegt toe dat het belangrijk is om het individueel te bekijken: “Het ene kind heeft misschien aan vijf minuten school genoeg, een ander houdt het al een halve dag vol.”

 

Volledig artikel
Het volledige artikel lees je door op het onderstaande item te klikken.

Terug naar het overzicht