Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB – 15 september

15 september 2022

Donderdag 15 September vond het vierde en tevens laatste rondetafelgesprek plaats van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB, georganiseerd door Koraal en CoMensha. Deze rondetafel was voor Noord Nederland, waarbij burgemeester Koen Schuiling van Groningen (tevens portefeuillehouder mensenhandel) onze gastheer was.

Het was wederom een waardevolle bijeenkomst, waar we veel partijen uit de keten mochten ontvangen, zoals Nationaal rapporteur mensenhandel, J en V (ministerie van Justitie en Veiligheid), programma ‘Samen tegen mensenhandel’, politie, onderwijs, Leger des Heils, Veilig Thuis, GGZ en verschillende zorgpartners. 

Het doel van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB is het in kaart brengen van knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen met een licht verstandelijke beperking, mogelijke oplossingen hiervoor en wat we hiervoor landelijk nodig hebben. 

De uitkomsten van de vier rondetafelgesprekken bundelen we en zullen we aanbieden als input voor het landelijke programma Samen tegen mensenhandel aan de ministeries J en V en VWS en de Kamerleden van de Eerste en de Tweede kamer. 

Binnen de groep van mensen die in aanraking komt met mensenhandel vormen mensen met een verstandelijke beperking een groep die aandacht moet krijgen. Zij zijn extra kwetsbaar voor vormen van mensenhandel zoals criminele en seksuele uitbuiting. Slachtoffers van mensenhandel komen beperkt en vaak laat in beeld. We lijken in Nederland slachtoffers van mensenhandel niet goed genoeg te kunnen beschermen en zijn derhalve onvoldoende in staat om herhaling of erger te voorkomen.  

Laten we er samen voor zorgen dat voor mensen met een licht verstandelijke beperking de kans verkleind wordt dat ze uitgebuit worden en laten we hen passende hulp bieden.

Lees meer over Koraal en mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB – 15 september
Terug naar het overzicht