Polikliniek Gastenhof - Verleden, heden en toekomst

02 mei 2023

Afgelopen maand is de polikliniek Gastenhof verhuisd naar de nieuwe locatie op de Poststraat. Voor ons aanleiding voor een interview met Philippe Collin, Kinder- en Jeugdpsychiater bij polikliniek Gastenhof. Hij is ruim 20 jaar werkzaam bij Koraal en nauw betrokken bij het ontstaan, de ontwikkeling en toekomst van de polikliniek. Samen blikken we terug, maar kijken we vooral ook vooruit: hoe zorgen we ervoor dat we ook de komende jaren de kwaliteit van de zorg kunnen blijven waarborgen, op een manier die zowel voor cliënten, verwanten en medewerkers prettig is?

Ontstaan van de polikliniek

“De polikliniek is zo’n 15 jaar geleden ontstaan. Tot die tijd bestond er nauwelijks poliklinische behandeling: alle kinderen met een verstandelijke beperking en gedrags- of psychiatrische problematiek die een hulpvraag hadden, werden opgenomen. Ook na opname was er weinig tot geen verdere ondersteuning, je werd gewoon naar huis gestuurd. Ik vond dat zo’n gemis, dat ik toentertijd samen met een verpleegkundige kinderen poliklinisch ben gaan behandelen. In eerste instantie middels thuisbezoeken. Dat was heel arbeidsintensief maar het liep van begin af aan goed. En dat leidde na een aantal jaren dan ook tot een locatie met meer en verschillende medewerkers en ook secretariële ondersteuning; zo kreeg de polikliniek serieus vorm. Momenteel behandelen we zo’n 600 cliënten.”

Specifieke expertise

“Bij de polikliniek behandelen we in principe kinderen tussen de 4-18 jaar, waarbij we soms ook jongere kinderen zien en er soms uitloop is naar 23 jaar. Vanaf begin af aan zijn wij bij de behandeling altijd uitgegaan van de behoefte van het kind en daar springen we op in. De afgelopen 10 jaar hebben we hierin heel wat expertise opgebouwd. We onderscheiden ons van andere klinieken doordat wij niet alleen kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen behandelen, maar ook de hele range van verstandelijke beperking van licht, matig tot ernstig verstandelijk beperkt. We hanteren wel een bovengrens qua IQ, maar geen ondergrens, en dat is vrij uniek. Matig en ernstig verstandelijk beperkte kinderen worden namelijk maar vrij weinig poliklinisch behandeld. Door onze specifieke kennis komen er dan ook kinderen uit het hele land voor diagnostiek en behandeling naar ons toe.”

Zorg toekomstbestendig maken

“Samenwerking wordt steeds belangrijker, en die zoeken we dan ook steeds meer op. Zowel intern met andere producten van Gastenhof, zoals onder andere ITB, streetwise, behandelgroepen. Maar ook extern met andere hulpverleners, maar bijvoorbeeld ook met gemeentes en scholen. Zo delen we de kennis die we hebben opgebouwd en zorgen we ervoor dat de zorg die we bieden toekomstbestendig is. Het werken op scholen heeft bovendien als voordeel dat we kinderen in hun normale situatie kunnen observeren. Een goede aanvulling op thuisbezoeken, die vaak veel arbeidsintensiever zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen al vroeg te zien, maar ook om ze te blijven volgen. Op die manier kun je vaak al een hoop problemen voor zijn. Op andere plekken zie je dat kinderen na behandeling weer worden teruggestuurd naar bijvoorbeeld de huisarts. Ondanks een goede samenwerking met huisartsen en collega specialisten kiezen wij daar vaak bewust niet voor omdat de kinderen die we behandelen los van gedrags- en psychiatrische problemen ook een verstandelijke beperking hebben en dus kwetsbaar zijn en blijven. Daarom zien we, tot grote tevredenheid van ouders, kinderen dan ook vaak nog 1 à 2 keer per jaar, al is dit in het zorglandschap vaak complex omdat we vanuit de overheid kortdurend moeten behandelen en de financiering hierop is afgestemd.

Als polikliniek blijven we continue kijken naar welk productaanbod nodig is en breiden we dit indien nodig uit zodat we een breed scala aan hulpvragen kunnen bedienen. Daarnaast werken we met een team van mensen dat zeer bekwaam is, en vaak al lang bij Koraal werkt. Er is veel vertrouwen in elkaar en op elkaars kunnen. Onze nieuwe locatie geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren verder door te groeien en onze expertise nog verder uit te bouwen. Ik kijk er erg naar uit!”

Lees voor inspirerende verhalen het magazine van polikliniek Gastenhof.

Terug naar het overzicht