Door MST-ID keerden rust en respect terug in het gezin van Tamara en Aileen

19 november 2021

Tamara en dochter Aileen zijn vastbesloten om hun verhaal te doen. Omdat ze graag vertellen over hun ervaringen met MST-ID, een ambulante hulpverleningsvorm die Koraal regio Parkstad in hun gezin toepaste. Een methodiek die zijn vruchten afwerpt doordat de problematiek vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. En er voor heeft gezorgd dat het er sinds een paar maanden heel anders aan toe gaat in huis.

Een beetje zenuwachtig is ze wel, bekent Tamara. Want een interview over de probleemsituatie in je gezin is tenslotte niet niks. Je geeft toch een inkijkje in je persoonlijk leven. Dochter Aileen zit er wat afwachtend bij. Ze is benieuwd naar wat er komen gaat; het gesprek gaat tenslotte over haar. Met haar 16 jaar is ze de middelste van de drie meisjes die het gezin telt. Ook is er nog een broer. Moeder Tamara heeft haar handen vol aan haar kinderen. Nog maar een half jaar geleden ging Aileen volledig haar eigen gang, bracht veel tijd op straat door en had verkeerde, oudere vrienden. Dat leidde tot ongewenst gedrag en onveilige situaties.

Door MST-ID keerden rust en respect terug in het gezin van Tamara en Aileen

“Ze maakte me helemaal radeloos”, bekent Tamara. “Op dat moment had ik totaal geen vat op haar. Het zorgde voor emotionele uitbarstingen en fikse scheldpartijen. Aileen en ik raakten steeds verder van elkaar verwijderd en de situatie in huis werd onhoudbaar. Ten einde raad ben ik hulp gaan zoeken. En zo kwamen we in contact met Koraal.”

Conflicten ontrafeld
Sinds enige tijd biedt Koraal de methodiek MST-ID aan, die zich richt op jongeren met complexe, antisociale problemen. En nadrukkelijk ook op hun ouders, waarvan een grote mate van betrokkenheid wordt gevraagd tijdens de behandeling. Het hoofddoel van MST-ID is om uithuisplaatsing te voorkomen. En in het geval van Tamara en Aileen is dat doel ook bereikt. “Een therapeute heeft ons heel goed geholpen”, vertelt Tamara. “Ze ging met ons in gesprek om zicht te krijgen op de situatie. Ze bracht in kaart wat er precies speelde en stelde - samen met ons - een plan op waarin we benoemden wat we wilden bereiken. Zo kwam er zes maanden lang een aantal keren per week een vertrouwd gezicht bij ons thuis. Elke keer keken we terug op de voorbije dagen. We ontrafelden conflicten en keken naar de rol die we hebben in ons gezin.”

“Daarbij stelden we elkaar dan bepaalde vragen”, vervolgt Tamara. “Zoals: wat is er gebeurd, wie deed wat, waar ging het mis en waar ging het goed? Dat was zeer verhelderend. Vervolgens keken we hoe het anders kon. Dat oefenden we met rollenspellen. Het afgelopen half jaar was ontzettend intensief voor ons gezin. We hebben allemaal in de spiegel gekeken.”

Kijken naar gezin, vrienden en school
“Door de aanpak kreeg ik inzicht in mijn gedrag, ik voelde me gesteund en kreeg handvatten”, zo vat Tamara haar ervaringen met MST-ID samen. “We keken niet alleen naar de situatie in het gezin, maar ook naar Aileens vrienden en naar de situatie op school. Ook daar maakten we afspraken over. Die werden vastgelegd op een groot stuk papier dat we centraal in huis hebben opgehangen. Er staat bijvoorbeeld op dat Aileen nieuwe vrienden altijd mee naar huis moet nemen voor een eerste kennismaking. Zo weet ik met wie ze omgaat en kan ik ingrijpen als ik denk dat iemand een slechte invloed op haar heeft.”

Rust in huis weergekeerd
“Ik ben zelfbewuster en duidelijker geworden”, concludeert Tamara. “Het schreeuwen is verleden tijd. Als er nu een conflict dreigt, loop ik eerst een rondje om af te koelen. Daarna weet ik weer wat we hebben afgesproken. De rust in het gezin is wedergekeerd, er is respect voor elkaar.” Aileen knikt instemmend. “Ik luister weer naar mijn moeder”, zegt ze. “Ik ben veel meer thuis en heb andere vrienden. En ik heb me voorgenomen om mijn opleiding vmbo kader af te maken. Mijn droom is om binnenhuisarchitect te worden of interieurstylist. Maar dat is voor later. Voor nu zoek ik gewoon een bijbaantje. Om bij te verdienen...”

Terug naar het overzicht