Voorkom uithuisplaatsing met MST

Multi Systeem Therapie (MST) is bedoeld voor jongeren van 10 tot 19 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, zoals schoolverzuim, agressie, weglopen, middelengebruik en crimineel of ander wetsovertredend gedrag.

Koraal vindt dat er voor jongeren en/of ouders met een verstandelijke beperking een specifieke aanpak nodig is. Daarom wordt MST-ID (Intellectual Disability) ingezet. Dit is een aanpassing van MST naar jouw eigen vaardigheden. Bij MST-ID houden we dan ook rekening met jouw mogelijkheden en is er vaker contact met jou en met je ouders. En als het traject is afgelopen, kijken we samen of je behoefte hebt aan nazorg.

De MST-behandeling is een alternatief voor een (dreigende) uithuisplaatsing.

Wil je meer weten? Bekijk dan de brochure MST-ID of lees het artikel 'MST voor de moeilijkste doelgroep'.