Voorkom uithuisplaatsing met MST

Multi Systeem Therapie (MST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, zoals schoolverzuim, agressie, weglopen, middelengebruik en politiecontacten, die kunnen uitmonden in crimineel gedrag. 

Speciaal voor jongeren met een licht verstandelijke beperking zet Koraal MST-LVB in. Dit is een aanpassing van MST naar jouw eigen vaardigheden. Bij MST-LVB houden we dan ook rekening met jouw mogelijkheden en is er vaker contact met jou en met je ouders. En als het traject is afgelopen, kijken we samen of je behoefte hebt aan nazorg.

De MST-behandeling is een alternatief voor een (dreigende) uithuisplaatsing.

Wil je meer weten? Lees dan onze brochure.