Samen werken aan toekomstbestendig onderwijs

09 juli 2020

Koraal biedt een breed scala aan mogelijkheden voor gespecialiseerd onderwijs. Zo kunnen jongeren breed uitstromen, variërend van een plek op de arbeidsmarkt tot het behalen van een havodiploma en alles wat ertussen zit. Daarbij zijn er allerlei specialismen, zoals arrangementen met regulier onderwijs en zorgonderwijs-arrangementen.

Achttien locaties verspreid over Noord-Brabant, elk met een eigen werkwijze. Hoe kunnen ze leren van elkaars goede praktijken in plaats van steeds het wiel opnieuw uit te vinden? Hoe kunnen ze de verbinding maken tussen schoolsoorten en Koraal-brede thema’s? Hoe kunnen ze samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen voor toekomstbestendig gespecialiseerd onderwijs? Met het oog op die ambities is vorig jaar De Negensprong gestart.

Om het belang hiervan te onderstrepen, is in de persoon van Betty van Heugten een programmamanager aangesteld. Er is vier jaar voor uitgetrokken. “Dat geeft ons de tijd om precies te bepalen wat we hebben - veel dingen doen we al goed maar kunnen slimmer worden verbonden - en wat we willen”, zegt Betty.

Koraal onderwijs Samen werken aan toekomstbestendig onderwijs

Samenhang
De Negensprong is volgens haar ontstaan vanuit de behoefte om meer samenhang te brengen in allerlei trajecten en ontwikkelingen binnen Koraal Onderwijs. Enerzijds moeten de kernwaarden van Koraal (Samen, Inclusie, Expert en Passie) daarin beter tot uitdrukking komen. Anderzijds is het aanhaken van onderwijs op zorg een belangrijk punt. Deze en alle andere thema’s die er lagen, zijn samengebracht in een model met negen onderling verbonden vakken: De Negensprong.

Christel Bogers, directeur van de Koraal-regio’s Noordoost- en Zuidoost-Brabant en lid van de Negensprong-regiegroep, vertelt dat onderwijs met zorg hierin centraal staat. “We ontwikkelen dat nu vanuit het onderwijs- én zorgperspectief. Een kind gaat altijd naar school, wat kansen biedt op een mooie verbinding met de jeugdhulp.”
Betty: “De essentie is dat onze leerlingen later kunnen zeggen: mijn schooltijd was een leuke tijd. Voor onze jongeren is zo’n succeservaring van belang, omdat ze vaak al verschillende scholen hebben gehad. Een ander kernpunt is de werkdruk in het onderwijs, volop in het nieuws. Wanneer we meer samenwerken en onze expertise binnen de schoolsoorten uitwisselen, zijn we sneller en effectiever. Schoolleiders kunnen zo de krachten bundelen.” Dat wordt onderschreven door Karin de Wild, schoolleider bij De Kei: “We denken volop met elkaar na over ontwikkelingen en varen dezelfde koers.”

Terug naar het overzicht