Traumasensitief werken bij elke Koraal-locatie

09 juli 2020

De kop boven dit artikel is nog niet overal de dagelijkse gang van zaken, maar is hard op weg om dat wel te worden. Traumasensitief werken is namelijk één van de grondleggers van Koraals nieuwe Strategie Jeugd. En die is op haar beurt onlosmakelijk verbonden met onderwijs.

Als het aan Koraal-medewerkers Jessica Vervoort-Schel en Eefje van Leeuwen ligt, werken alle Koraal-medewerkers binnen drie jaar volgens de uitgangspunten van Trauma Informed Care. Volgens hen helpt traumasensitief werken de schade van langdurige stress bij jongeren te verminderen, hun ontwikkeling duurzaam te bevorderen en hertraumatisering te voorkomen.

Traumasensitief werken bij elke Koraal-locatie

Eefje van Leeuwen (links) en Jessica Vervoort-Schel
 Meer werkplezier
“Voor medewerkers leidt het tot meer voldoening, werkplezier en minder uitval”, zegt Jessica, die scientist practioner is bij Koraal Kennis. Met Eefje deelt zij een passie voor traumasensitief werken. Gezamenlijk trekken zij op om dit onderwerp binnen Koraal verder uit te werken, vanuit jeugdhulp én onderwijs. “We zijn ervan overtuigd dat dit voor beide domeinen een grote meerwaarde heeft”, aldus Eefje, werkzaam als schoolpsycholoog voor KEC Onderwijs.

Voor de specifieke doelgroep van Koraal is traumasensitief werken volgens beiden absoluut een uitkomst. Om een indruk te krijgen van de ingrijpende ervaringen, werden dossiers bekeken van 149 kinderen en jongeren binnen De Hondsberg. “Wat veel voorkomt is dat hun ouders gescheiden zijn, zelf psychische problemen hebben, hun partner mishandelen of leven in financieel moeilijke omstandigheden. De ouders hebben zelf vaak ook ingrijpende jeugdervaringen achter de rug. Vaak komen meerdere ingrijpende ervaringen samen voor in het leven van deze kinderen en jongeren”, aldus Jessica.

Terug naar het overzicht