Uitnodiging webinar Mensenhandel en jongeren met een licht verstandelijke beperking

17 november 2021

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij een webinar over mensenhandel en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dit webinar is het resultaat van een samenwerking tussen Avans Hogeschool, de Open Universiteit en Koraal, een organisatie die zorg, onderwijs en arbeid aanbiedt aan mensen met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen.

In dit webinar wordt kort uitgelegd wat mensenhandel is en welke verschijningsvormen het aan kan nemen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen in het bijzonder risico om slachtoffer te worden van mensenhandel. Aan de hand van verhalen uit de praktijk, beschrijven medewerkers van Koraal om welke risico’s het gaat. Ook komt de vraag aan bod op welke signalen kan worden gelet om slachtofferschap te voorkomen.

Het webinar wordt gehouden op woensdag 15 december 2021, van 10.30 – 12.00 uur.

  • Tijdens het webinar laten meerdere sprekers hun licht schijnen over dit onderwerp:Janine Janssen, o.a. lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit, leidt het thema mensenhandel in en zit het webinar voor

Vanuit het programma Mensenhandel van Koraal leveren de volgende sprekers een bijdrage:

  • Saskia Boogert, kinder- jeugdpsycholoog en schoolpsycholoog
  • Gabriëlle Mercera, kinder-jeugdpsycholoog, onderzoeker bij Koraal Strategie en Kennisontwikkeling
  • Natascha Wolvers, consultant & Perspectiefcoach behandelprogramma mensenhandel 

U bent van harte welkom bij dit webinar! Aan deelname zijn geen kosten verbonden, aanmelden is wel noodzakelijk, dat kunt u hier doen. Kort voor het webinar ontvangt u een link, die u kunt gebruiken voor uw online deelname.

Lees meer informatie over Koraal en behandelprogramma mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Terug naar het overzicht