Vooruitstrevend energiebeleid op locatie Maasveld

09 juli 2020

In het terugdringen van de CO2-uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan, is gasloos bouwen een actueel thema in Nederland. Koraal was tien jaar geleden zijn tijd ver vooruit door de nieuwe woningen voor de circa 250 cliënten van de locatie Maasveld in Maastricht volledig gasloos te bouwen en de warmtevoorziening in de woningen middels luchtwarmtepompen te laten plaatsvinden.

“Voor die tijd heel modern en een bijzonder vooruitstrevend besluit”, zegt Remco van Bergen, projectleider Onderhoud en Vastgoedprojecten bij Koraal en projectleider van de nieuwbouw Maasveld. “Duurzaamheid was wel al een thema, maar de discussie over het stopzetten van de gaswinning in Groningen speelde nog niet. Koraal heeft destijds al in het ontwerptraject een goede blik op de toekomst gehad.”

Koraal Vooruitstrevend energiebeleid op locatie Maasveld

Remco van Bergen (links) en Sjoerd CoenenGrootste nieuwbouwproject
Met de herinrichting van het buitengebied van de locatie Maasveld, die medio van dit jaar klaar zal zijn, komt er een einde aan een periode van tien jaar bouwen. In drie fases is in deze tijdspanne een volledige nieuwbouw gerealiseerd voor de circa 250 cliënten die er wonen, verblijven en werken. In de vierde fase is een jaar geleden tenslotte de nieuwbouw in gebruik genomen voor alle ondersteunende diensten. Remco van Bergen: “Dit is het grootste nieuwbouwproject van Koraal sinds jaren.”

Isolatie
Ook de nieuwbouw voor de ondersteunende diensten is volledig gasloos gebouwd. De warmtevoorziening geschiedt via luchtwarmtepompen. Deze halen uit de buitenlucht de warmte om de woning in de winter te verwarmen en in de zomer wordt de warmte van het gebouw aan de buitenlucht afgegeven om het gebouw te koelen. “Met de keuze voor gasloos bouwen stel je ook veel hogere eisen aan de isolatie van je nieuwe gebouwen”, vult Remco van Bergen aan.   

Terug naar het overzicht