Wat als je liever Maike zou zijn dan Maikel?

26 september 2019

Stel, je bent geboren als jongen: Maikel. Maar later in je leven voel je je daar niet (meer) gelukkig bij, je wilt liever een meisje zijn: Maike. Als je je niet - of niet helemaal - thuisvoelt in de geslachtsrol die past bij het geslacht dat je bij je geboorte hebt meegekregen, dan kan dat erg ingewikkeld voor je zijn. Zeker in combinatie met een verstandelijke beperking. Dan is het belangrijk dat er iemand voor je is, iemand die jou begrijpt en ondersteunt. Bijvoorbeeld een groepsleider of leraar, waarmee je alles kunt bespreken.

Frieda Hoogendoorn en Ton van Oijen ontmoeten in hun werk bij Koraal cliënten die worstelen met hun genderidentiteit en medewerkers die zich afvragen hoe ze de cliënten het beste kunnen ondersteunen. In de praktijk blijken er de nodige misverstanden te bestaan: dat je gewoon man of vrouw bent en er daarbinnen geen gradaties mogelijk zijn bijvoorbeeld. Of dat bij een transitie altijd een operatie hoort. Misverstanden die vooral toe te schrijven zijn aan een gebrek aan kennis. En juist die kennis is belangrijk. Want een transitie is ingrijpend en na een operatie is er geen weg terug. Een goede voorlichting en begeleiding is dus noodzakelijk. Reden genoeg om binnen Koraal met het thema aan de slag te gaan: er werd een werkgroep transgender opgericht.

Wat als je liever Maike  zou zijn dan Maikel?

Ton van Oijen werkt als projectmanager binnen Koraal. Frieda Hoogendoorn is ondersteuningsfunctionaris cliëntenparticipatie.
 “Wetenschappelijk onderzoek naar transgender personen met een licht verstandelijke beperking is er nauwelijks”, vertelt Frieda. “Wat we wél weten is dat het voor onze cliënten zeker niet makkelijk is. Vaak hebben ze al het nodige meegemaakt in hun leven. Meer nog dan andere leeftijdsgenoten worstelen ze met hun identiteit. Gevoelens die ze vaak moeilijk onder woorden kunnen brengen. Zeker als het gaat om een diep-geworteld gevoel van onbehagen over het geslacht. Dat maakt de situatie in elk geval nog complexer. Het creëren van een omgeving waarin iemand zich veilig en serieus genomen voelt, is essentieel.”

Om te kijken hoe het onderwerp binnen Koraal leeft, organiseerde de werkgroep onlangs een bijeenkomst over het thema transgender. Naast diverse presentaties was er ook het persoonlijke en aangrijpende verhaal van een jongere van Koraal, een ervaringsdeskundige. Na afloop beantwoordde hij de vragen van medewerkers uit de zaal.

“Dat was erg verhelderend”, constateert Ton. “Er waren meer dan veertig collega’s aanwezig. Van baliemedewerker tot arts, van geestelijk verzorger tot teammanager; alle disciplines en regio’s waren vertegenwoordigd. Voor ons een teken dat medewerkers Koraal-breed op zoek zijn naar informatie. Iedereen kreeg ruim de gelegenheid om zijn ervaringen en vragen te delen en samen hebben we besproken welke stappen er gezet moeten worden. Deze input hebben we verzameld en op korte termijn zullen we daar een vervolg aan geven.

Volledig artikel
Het volledige artikel lees je door op het onderstaande item te klikken.

Terug naar het overzicht