Koraal | YIP! | Seksuele uitbuiting | Behandelprogramma mensenhandel

Preventie en voorlichting seksuele uitbuiting

Koraal zet haar expertise met regelmaat ook in voor de preventie van seksuele uitbuiting in combinatie met criminele uitbuiting. Bij de voorlichting richten we ons zowel op de interne jeugd, leerlingen, medewerkers, als op de externe wereld.

Vanuit kennis en expertise richt Koraal zich in de preventie van mensenhandel op het voorkomen van uitbuiting bij mensen met cognitieve- en adaptieve beperkingen en hun omgeving in Nederland. Zij zijn extra kwetsbaar als het gaat om mensenhandel en komen beperkt en vaak laat in beeld. Preventie is dan ook van groot belang. 

Koraal | Preventie en voorlichting | Seksuele uitbuiting | Mensenhandel | YIP

Voorlichting over signalering en preventie binnen en buiten Koraal 

Bij de voorlichting richten we ons zowel op jeugdigen en leerlingen als op de medewerkers van Koraal. Dat kunnen medewerkers zijn die werken binnen de Jeugd, de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of medewerkers van de scholen van Koraal.  

Ook buiten Koraal delen we regelmatig onze kennis met betrekking tot preventie en signaleren van uitbuiting. Deze kennis is van belang voor alle professionals die in hun werk deze doelgroep tegenkomen. Professionals zijn bijvoorbeeld werkzaam als docent in het (voortgezet) speciaal onderwijs, als zorgmedewerker bij een jeugdhulporganisatie of wijkteam. Ook kunnen het professionals zijn zoals wijkagenten, zedenpolitie en reclasseringsmedewerkers.  

Voorlichting op maat

De vorm waarin de voorlichting het best gegeven kan worden, verschilt per vraag. Voor een congres voor professionals kan het zijn dat een lezing het beste past. Voor een groep leerkrachten die met leerlingen in gesprek wil over uitbuiting is het fijn als we meedenken over manieren om het onderwerp bespreekbaar te maken. De voorlichting die we bieden wordt dus op maat aangeboden. In de afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan in zowel de fysieke voorlichting, als ook de online voorlichtingen door bijvoorbeeld het verzorgen van een webinar.  

Inhoudelijk ligt onze expertise bij voorlichting over mensenhandel, signalen van mensenhandel, social media in relatie tot mensenhandel en slachtofferschap in combinatie cognitieve en adaptieve beperkingen. We vertrekken bij de preventie en voorlichting vanuit de ervaringsverhalen van mensen die in aanraking zijn gekomen met mensenhandel. 

Zo is er het verhaal van Sara. De video ‘Als je je leven niet meer in eigen hand hebt’ is een indrukwekkend vraaggesprek met Sara, een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.  
 

Meer informatie? 

Heb je vragen over de voorlichting en preventie?
We denken graag met je mee.  

Mail ons gerust op vragenoveruitbuiting@koraal.nl