Poli Gastenhof

Wie zijn we?

We kunnen ons voorstellen dat een bezoek aan de Poli van Gastenhof best wel spannend is. Je wilt natuurlijk heel graag weten wie wij zijn en wat we doen. En vooral... wat we voor jou en je ouders kunnen betekenen? Op de pagina's hieronder stellen we ons al kort aan je voor. 

Ons team     

Diagnostisch en psychiatrisch onderzoek           

Kom je bij de polikliniek van Gastenhof dan krijg je te maken met diagnostisch of psychiatrisch onderzoek. In dat onderzoek kijken we waar jouw (gedrags)probleem vandaan komt, onderzoeken we of iemand psychische klachten heeft en hoe dat komt. Psychische klachten zijn een moeilijk woord voor bijvoorbeeld heel somber zijn, in de war zijn, last hebben van drukte in je hoofd of je niet goed kunnen concentreren. Een psychiater is een dokter en mag ook medicijnen voorschrijven; natuurlijk alleen als het echt nodig is en altijd in goed overleg. De psychiaters overleggen vaak met de andere medewerkers van de polikliniek zodat we samen een goede behandeling kunnen geven.

Philippe Collin

Ik ben Philippe Collin en sinds 2000 ben ik afgestudeerd als kinderpsychiater. Als kinderpsychiater zie ik vooral jongere kinderen, maar soms ook wel jongeren die wat ouder zijn. Psychiater zijn is een moeilijk woord om te zeggen dat ik eigenlijk een praat- en speeldokter ben. Kinderen komen bij mij om te praten en soms samen spellen of taken te doen, zodat ik kan kijken wat er aan de hand is. Ik ben gespecialiseerd in psychiatrie bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, waarbij er vaak ook sprake is van neurologische problematiek en/of genetische syndromen.

Jacques Boermans

Mijn naam is Jacques Boermans. Net als mijn collega Philippe Collin en Maurice Ballieux ben ik psychiater. Om ons werk een beetje te verdelen zie ik vooral kinderen en jeugdigen vanaf 12 jaar en ouder en soms ook volwassenen. Naast de polikliniek in Sittard kun je mij ook vinden op de De la Salle in Boxtel en Gastenhof Venlo. Vanaf 1999 werk ik al als psychiater: eerst in het ziekenhuis (PAAZ), en later binnen een psychiatrische instelling op verschillende afdelingen. In 2009 heb ik met veel plezier gekozen voor Koraal.

Psychologen       

Als psycholoog helpen wij kinderen, jongeren en ouders als ze vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling. Dit doen we door te kijken naar wat er allemaal goed gaat en wat iemand juist al heel goed kan, en ook door te kijken naar wat er moeilijker gaat en waar iemand last van heeft. Na de aanmelding bij de poli voeren we een (intake)gesprek, gaan we onderzoeken, opdrachtjes en testjes (met een moeilijker woord 'diagnostiek') uitvoeren. Zo kunnen we beter begrijpen wat er aan de hand is of hoe het in jouw hoofd werkt. Ook kunnen we behandeling inzetten zoals oa Cognitieve Gedrags Therapie (een vorm van behandeling waar je leert omgaan met je problemen) en EMDR (een vorm van behandeling als je iets heel vervelends (een ‘trauma’)  hebt meegemaakt en je merkt dat je er nog (te) veel last van hebt). Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om jou maar we vinden het ook heel belangrijk dat belangrijke mensen om jou heen betrokken zijn zoals je ouders, familie en vrienden.

Nadine Bastings

Ik ben Nadine en ik ben in 2002 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog in Tilburg.

Ik behandel (voornamelijk) kinderen en jeugdigen en hun systeem en maak hierbij gebruik van methoden zoals: EMDR en CGT. Ook doe ik basis- en brede psychodiagnostiek. Mijn specialisatie als IMH-Specialist is de behandeling en psychodiagnostiek bij kinderen van 0-7 jaar. Hierbij betrek ik standaard het systeem, de school/het werk en de vrijetijdsbesteding. Het is mijn doel om de kinderen en jeugdigen en hun leefomgeving goed te leren kennen. Daarbij kijk ik naar het cognitieve en het sociaal-emotioneel functioneren. Ik vind het belangrijk dat het kind/de jeugdige zich goed voelt en een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk leven kan leiden. Dat lukt m.i. alleen wanneer het kind/de jeugdige mag zijn wie hij is, wanneer hij voldoende gezien wordt en de erkenning krijgt die hij verdient.

Milou Bouts

Ik ben Milou Bouts en ik ben sinds 2022 werkzaam als gedragswetenschapper bij Koraal. Onlangs heb ik de CGT-opleiding afgerond en binnenkort start ik met het verdiepen in EMDR.
Binnen de poli kun je mij op verschillende momenten tegenkomen: vanaf de intake tot aan het uitvoeren van diagnostiek en behandeling. Bij de intake maken we kennis met elkaar en gaan we samen op zoek naar jouw hulpvraag. Wanneer we starten met diagnostiek gaan we samen aan de slag met het maken van opdrachten en testjes en voer ik gesprekken met jouw ouders/verzorgers. Mocht je voor behandeling bij mij terechtkomen gaan we samen in gesprek over jouw hulpvraag, maar gaan we vooral ook actief aan de slag om jouw klachten te verminderen.

Hetgeen mij het meeste aanspreekt is het samen met jou en jouw ouders/verzorgers op zoek te gaan naar de bestaande uitdagingen en hoe we jullie hier zo goed mogelijk bij kunnen helpen.
Naast mijn betrokkenheid binnen de poli ben ik ook werkzaam als gedragswetenschapper binnen de Intensieve Thuisbehandeling (ITB) van Koraal. Hierbij werk ik voornamelijk samen met de gezinsmedewerkers in het ondersteunen van de hulpvraag in de thuissituatie.

Julie Bocken

Ik ben Julie Bocken en werk sinds 2011 als orthopedagoog binnen Koraal. In september 2023 rond ik de opleiding tot orthopedagoog generalist af. Ik geef advies, begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die uitdagingen ervaren om volop mee te kunnen doen in de samenleving. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om jou maar ik vind het ook heel belangrijk dat belangrijke mensen om jou heen ook betrokken zijn. Hierbij kun je denken aan je ouders/verzorgers, familie en vrienden, school of andere belangrijke anderen. Om je een goed advies te geven kan het van belang zijn dat ik eerst onderzoek en orthopedagogische diagnostiek doen.

Kim van der Sluijs

Ik ben Kim van der Sluijs en ik werk sinds 2016 als gedragswetenschapper bij Koraal. In juni 2021 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Ik werk als coördinerend GZ-psycholoog bij de polikliniek. Dat betekent dat ik vooral samenwerk met de polipsychologen, waarbij ik me met name bezighoud met beleid en processen rondom diagnostiek, behandeling en kennisverbreding. Als je voor een afspraak naar de poli komt, zal je mij in principe dan ook niet tegenkomen. Op de achtergrond werk ik wel veel samen met de polipsychologen en poli-collega’s. Naast mijn werk op de polikliniek, werk ik ook als regiebehandelaar op een andere locatie van Koraal, namelijk Het Zonnehuis. Dit is een behandel- en diagnostiekgroep voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Charelle van Boekel

Ik ben Charelle van Boekel en ik werk sinds 2019 als orthopedagoog bij Koraal. In september 2024 rond ik de opleiding tot GZ-psycholoog af. Als je bij mij komt, kan dat zijn omdat je voor het eerst op de poli komt. Tijdens een intake kijken we dan samen welke hulp het beste bij jou past. Verder kan het zijn dat we taakjes of spelletjes gaan doen en dat ik gesprekken heb met jou of je ouders (diagnostisch onderzoek). Dit doen we zodat we beter kunnen begrijpen wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. Ook kom je bij mij voor cognitieve gedragstherapie (CGT) of EMDR, bijvoorbeeld wanneer je vervelende dingen hebt meegemaakt die in je hoofd blijven zitten. Voor mij is het belangrijkste dat je je in de behandelkamer fijn voelt, dat je je gezien voelt en dat je weet dat er zonder oordeel naar je geluisterd wordt. Daardoor kunnen we namelijk samen aan de slag om jouw uitdagingen aan te pakken!

Sandra Moonen

Ik ben Sandra Moonen en werk als psycholoog op de polikliniek van Gastenhof. Je kunt me tegenkomen bij de intake, als je voor het eerst naar de poli komt. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we hoe het met jou gaat en waarmee we jou zouden kunnen helpen. Behalve tijdens de intake kun je me ook tegenkomen tijdens het psychodiagnostisch onderzoek. Hierbij doen we samen verschillende opdrachtjes en testjes om te kijken hoe we jou het beste kunnen helpen. Ook voer ik daarom verschillende gesprekjes met jouw ouders en soms ook meester/juffrouw. Als we dit allemaal gedaan hebben gaan we met zijn allen aan de slag om jou zo goed mogelijk te helpen.

Gina Hofman

Ik ben Gina Hofman, kind en jeugd psycholoog. Je zult mij zien tijdens een intake, maar ik help waar nodig ook mee bij het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld door testjes af te nemen of mee te denken over de resultaten van het onderzoek. Verder ben ik graag bezig met gedrag, met name gedragsmoeilijkheden. Het kan zijn dat negatieve en niet helpende gedachten van kinderen/jeugdigen, bijvoorbeeld over hunzelf, ervoor zorgen dat ze vastlopen en gedragsproblemen ontwikkelen. In dat geval kan cognitieve gedragstherapie helpend zijn, of hoe ik het zou zeggen ‘anders leren denken’. Deze gedachten hoeven niet altijd de reden te zijn voor het ontstaan van probleemgedrag. Soms zijn bepaalde patronen ingeslopen en hebben kinderen/jeugdigen onbedoeld bepaald (ongewenst) gedrag aangeleerd, waar opvoeders op een later moment nog maar moeilijk vanaf komen. In dat geval gaan we veel meer aan de slag met het gedrag zelf in plaats van met de gedachten, dat noemen we gedragstherapie. Bij beiden therapievormen gaan we samen op onderzoek uit en aan de slag.

Psychologisch assistent  

De psychologisch assistent voert in opdracht van en in samenspraak met de psychologen verschillende onderzoeken uit, bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van testen waarbij de jongere taakjes zal uitvoeren of vragen moet beantwoorden, observatie en vragenlijsten. De uitslag van het onderzoek en de observatie worden uitgewerkt in een verslag en voorgelegd aan de psychologen ter ondersteuning van het stellen van een diagnose of het kiezen van een geschikt behandeltraject. 

Eliyah Hausmanns

Ik ben Eliyah Hausmanns en werk sinds 2022 als psychologisch assistente bij de polikliniek van Gastenhof. Dit betekent dat ik een grote rol speel in de diagnostiektrajecten. Tijdens onze afspraken voer ik verschillende onderzoeken, testen en observaties uit. Het kan ook voorkomen dat ik vragenlijsten laat invullen door of gesprekken voer met ouders, vertegenwoordigers of school. De resultaten van het onderzoek en de observaties werk ik vervolgens uit in een verslag en koppel ik terug aan mijn collega’s. Dit alles doe ik ter ondersteuning van het stellen van een diagnose of het kiezen van een geschikt behandeltraject.

Systeemtherapie & Systeem therapeutisch werker

Als mensen met elkaar samenleven, bijvoorbeeld in een gezin, vormen ze ‘een systeem’.  Maar dat systeem kan ook weleens minder goed werken. Daar heeft iedereen dan last van. Daarom werk je in systeemtherapie met elkaar. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Een andere naam is ook wel relatie- en gezinstherapie. Als we bij de poli systeemtherapie inzetten, dan betekent dit dat we mensen die voor jou belangrijk zijn, betrekken bij de therapie. Dat kunnen je ouders zijn, opa en oma, broer en zus en ook vrienden en klasgenoten. Als we met elkaar aan de slag gaan, kijken we hoe al deze mensen met elkaar omgaan en hoe jouw relaties met deze belangrijke naasten is. We kijken ook of en hoe we de relaties die jij met deze mensen hebt, kunt verbeteren. 

Liesbet Biesmans

Ik ben Liesbet Biesmans en ben sinds 2022 werkzaam als systeemtherapeut binnen de poli. Tevens ben ik geschoold als psychiatrisch verpleegkundige met een aanvullende specialisatie in kinder –en jeugd. Mijn taak is het werken met systemen; dat kan een gezin zijn, een ouderkoppel of dergelijke, maar ook een jongere op zich is een systeem want we staan altijd in verbinding met een ander. Het uitgangspunt is om met alle betrokkenen een behandelrelatie aan te gaan. Dit kan door middel van een gesprek of door inzet van systemische elementen waarbij het niet enkel praten hoeft te zijn.

Judith Smeets

Ik ben Judith Smeets, ik werk al sinds 2009 bij Koraal en sinds 2021 binnen de poli als Systeem Therapeutisch Werker (STW). Ik heb de STW opleiding ook in dat jaar afgerond. Als STW’er begeleid ik mensen met hulpvragen bij relatie en gezinsproblemen.
Dat betekent eigenlijk dat we samen met jou en iedereen die belangrijk voor jou is gaan kijken wat er al allemaal al heel goed gaat en wat jullie samen nog kunnen leren. Hier gaan we het dan over hebben en samen kijken naar de verander mogelijkheden.
Dit kan door middel van gesprekken of door inzet van andere systemische elementen.

Jolanda Venderbosch

Ik ben Jolanda Venderbosch en ik werk als systeemtherapeut voor de Poli. Mijn taak is om met het kind en zijn systeem (gezin, familie en/of andere belangrijke mensen in zijn/haar leven) in gesprek te gaan. Het doel is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kwaliteiten en krachten binnen dit systeem en ook van de kwetsbaarheden binnen dit systeem. Van daaruit geef ik een advies voor eventuele verdere behandelmogelijkheden. 

Elaine Pluijmen

Ik ben Elaine Pluijmen en ik werk als Systeem Therapeutisch Werker. Ook kun je mij tegenkomen als gezinsbehandelaar. Een Systeem Therapeutisch Werker houdt zich bezig met relaties. Een relatie kan heel fijn zijn, maar kan ook minder fijn zijn. Er is dan bijvoorbeeld veel boosheid thuis of weinig vertrouwen in elkaar. Het doel van de therapie is dat de relaties verbeteren en datgene wat er al goed gaat wordt versterkt. Ik vind het belangrijk om eerst de tijd te nemen om kennis te maken. Zo kan ik goed begrijpen wat het probleem en de relaties voor jullie betekenen en bepalen welke manier het beste bij jullie past om aan deze relaties te werken.

Sandra Baggen

Ik ben Sandra Baggen en werk als Systeem Therapeutisch Werker (STW) op de polikliniek van Gastenhof. Samen met gezinnen ga ik hun zorgen en hulpverleningsvragen in kaart brengen. Daarnaast bied ik ondersteuning bij het verwoorden van de veranderwensen. Onze aanpak bestaat uit persoonlijke gesprekken en de inzet van systemische technieken, zoals bijvoorbeeld de Yucelmethode.

Vaktherapie (beeldende therapie, dramatherapie, dans & bewegingstherapie, PMKT en speltherapie)

Uitleggen waar je mee zit is soms moeilijk, zeker als je nog erg jong bent. Vaktherapie is een verzamelnaam voor diverse soorten psychotherapie waarbij je vooral aan de slag met verschillende activiteiten met als doel verandering aanbrengen. Dat kan dansen, bewegen, muziek, spel, toneelspelen of bijv. tekenen en schilderen zijn. Als je creatief bezig bent, kun je vaak gemakkelijker je gevoelens uiten. Vaktherapie kan jou helpen je probleem beter te zien en te begrijpen, erkennen van waar je mee zit;  je problemen of moeilijkheden. Vervolgens gaan we aan de slag zodat je je probleem kunt accepteren en ermee leert omgaan. Maar we werken ook aan het oplossen van je probleem én aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je kunt zelf aangeven wat je het leukst of prettigst vindt om te doen. Want als je mag werken aan iets wat moeilijk is, maar op een manier waar je je wel fijn bij voelt en wat goed bij je past, is de kans het grootst dat de verandering ook gaat lukken. Zo kun je gedrag of tools gaan aan- of afleren. Door dit eerst te gaan ”oefenen” binnen de therapie op een laagdrempelige/veilige manier kun je leren om het je eigen te maken en het daarna toe te kunnen passen in andere situaties en op andere plekken. Eigenlijk kun je zeggen dat je binnen de vaktherapie spelenderwijs en door ervaring op te doen, kunt werken aan gestelde doelen. 

Maggie Landerloo

Ik ben Maggie Landerloo en ik ben werkzaam als vaktherapeut binnen de poli. Mijn afstudeer richting is dans & beweging en sport & spel, maar heb in de loop der jaren ook de andere media zo eigen gemaakt dat ik die binnen de therapiekamer aan kan bieden. Het ontzettend leuke aan dit werk is dat ik de hele dag “leuke activiteiten” kan doen (denk aan spelletjes, knutselen, sporten, toneelspelen).

De grote uitdaging binnen dit werk is dat het maatwerk is. Dit betekent dat geen enkele therapiesessie hetzelfde is, omdat cliënten en de hulpvragen van cliënten allemaal verschillend zijn. Aansluiten bij dat wat de cliënt aanspreekt, om zo te kunnen werken aan de hulpvraag en op die manier bij te kunnen dragen aan het welzijn van onze cliënten is het leukste om te doen!

Inge Keijers

Ik ben Inge Keijers en ik werk al heel lang bij de poli, Naast mijn basisopleiding dramatherapie heb ik de afgelopen jaren nog heel veel extra opleidingen mogen doen waarbij ik me bijv. heb mogen specialiseren in trauma’s. In de therapie gaan we samen kijken hoe we jou het beste kunnen helpen om je doelen te behalen en passen we de manier van werken aan op jouw behoefte, mogelijkheden of wat jij fijn vindt. Omdat het vaak over moeilijke onderwerpen gaat is het belangrijk dat je je goed voelt in de therapie en zal ik je stap voor stap aan de hand nemen om tot verwerking/acceptatie of verandering te komen.

Janine Smeets

Ik ben Janine Smeets en werk sinds 2019 als dramatherapeut. Binnen de dramatherapie gaan wij veel dingen doen, waardoor wij er samen achter komen wat jouw kwaliteiten zijn, wat er zoal in jou omgaat en wat jij nodig hebt om te kunnen groeien. Hiervoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van jouw en mijn fantasie, verkleedspullen en verschillende soorten spelmateriaal. Ik vind het belangrijk dat je met plezier naar therapie toekomt en dat jij hier een plekje voor jezelf creëert waar jij je veilig voelt. We gaan op een speelse manier aan de slag om samen jouw doelen te behalen.

Claire Dujardin

Ik ben Claire Dujardin. Ik ben Vaktherapeut Drama. Dat betekent dat ik vooral goed ben in het samen met kinderen en jongeren (toneel) spelen en het gebruik maken van jouw en mijn fantasie. Ik kan je bijvoorbeeld helpen om moeilijke dingen die je hebt meegemaakt te verwerken of meer zelfvertrouwen te krijgen. Je leert bij mij dingen over jezelf, over anderen en de wereld om je heen. Dat doen we spelend en pratend. Ik maak ook vaak gebruik van spelletjes, teken- en knutselmateriaal, muziek, verhalen, geleide fantasie, maar ook een voetbal komt wel eens tevoorschijn. Eigenlijk kan er gewoon ontzettend veel bij mij, zolang het maar past bij jou en de hulpvraag waar ik jou mee ga helpen in de therapie. Belangrijkst is dat jij je veilig voelt bij mij in de therapiekamer.

Jolanta Cechovic

Ik ben Jolanta Cechovic, vaktherapeut beeldend. Door het creatief bezig te zijn, ga ik samen met jou onderzoeken waar jij goed in bent en waar jij tegenaan loopt. Jouw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn leren omgaan met verschillende emoties, het ontwikkelen zelfvertrouwen of de vervelende gebeurtenis een plek geven. In de therapie ga je oefenen met een nieuw gedrag, waardoor het voor je makkelijker wordt om in het echte leven het geleerde toe te passen. Naast dat wij hard gaan werken, vind ik het belangrijk dat jij plezier en veiligheid ervaart en met een goed gevoel terugkomt.

Kim Habets

Ik ben Kim Habets, sinds 2015 gediplomeerd als psychomotorisch kindertherapeut (PMkT) en vanaf 2021 werkzaam voor de polikliniek van Koraal Gastenhof. Samen gaan we op ontdekkingstocht hoe goed jouw brein en lijf samenwerken en waar het nog wat extra hulp kan gebruiken. Door de inzet van lichaamsgerichte oefeningen gaan we samen met jouw omgeving de verbinding tussen je lijf en brein sterker maken, met als doel te groeien in denken, voelen, doen en leren. Afhankelijk van de hulp die nodig is, ben ik werkzaam op scholen in de gymzaal, bij jou thuis of op één van de locaties van onze polikliniek.

Maria Frierich

Ik ben Maria Friedrich en ben al 35 jaar speltherapeut. Ik heb dus veel ervaring in het spelen met kinderen. Samen spelen helpt om dingen waar je mee zit op te lossen zonder erover te praten. Dat je niet hoeft te praten over je problemen maakt dat speltherapie ook fijn is voor kinderen die praten moeilijk vinden of daar nog te jong voor zijn. Mijn specialisatie is diagnostiek door middel van spel. Dat betekent dat niet alleen kinderen bij komen voor therapie. Er komen ook kinderen bij mij spelen voor onderzoek. Dan let ik goed op hoe een kind zich gedraagt en speelt om samen met collega ’s uit te vinden wat er met een kind zelf aan de hand is. Als je dat weet kun je ook beter helpen.

4Voetertherapie

Honden vinden het heerlijk om met je samen te werken. Dat laten ze duidelijk merken. Daarom kan een hond je helpen als het leven lastig is. In onze 4voetertherapie ga je aan de slag met een therapeut en een leuke, lieve hond. Het contact met de hond kan je weer vertrouwen geven. Vertrouwen dat vriendschap bestaat. Vertrouwen dat je warmte kunt geven en ontvangen. Vertrouwen dat het leuk is om naar buiten te gaan en iets te ondernemen. Een hond is betrouwbaar. Hij vertelt niks door. Hij oordeelt niet. Hij helpt je rustig te worden en minder stress te voelen. Gewoon door hoe hij is. Zo helpt hij je om meer jezelf te worden. 

Rudi Penders

Ik ben Rudi Penders. Ik ben met een duur woord canine assisted therapist. Dit betekent dat ik een therapeut ben die honden inzet om kinderen en jongeren te behandelen. We noemen deze therapievorm in onze organisatie 4voetertherapie. Deze therapie geeft kinderen en jongeren de kans om hun mogelijkheden te (her)ontdekken, het vinden van oplossingen voor hun problemen en het oefenen van (nieuwe)vaardigheden. Vaardigheden zijn dingen die je wel veranderen of wil verbeteren. Voorbeelden van vaardigheden zijn: ik kan mijn boosheid beheersen, Ik kan mijn gevoelens bespreekbaar maken. Deze therapie is dus niet enkel praten maar ook ervaringsgericht leren door activiteiten te doen met een hond.

Teamleider

Als teamleider ben ik de leidinggevende van de poli behandelaren en medewerkers. 

Judith Alders

Mijn naam is Judith Alders. Ik ben verantwoordelijk voor alles rondom beleid, processen, kwaliteit, financiering en personeel. Als je voor behandeling naar de polikliniek komt, zal je mij in principe dan ook niet tegen komen. Wel zorg ik op de achtergrond dat alles zo goed mogelijk geregeld is zodat de behandelaren hun werk voor en met de cliënten goed kunnen doen.

Ondersteuning

Wij regelen alle praktische zaken die nodig zijn om de zorg voor jou zo goed mogelijk te laten verlopen.

Danielle Wetzels

Monique Eerlingen

Marion van Leeuwen

Susanne Schaecken

Carla Lemmens

Sandra van Rooij