Poli Gastenhof

Wie zijn we?

We kunnen ons voorstellen dat een bezoek aan de Poli van Gastenhof best wel spannend is. Je wilt natuurlijk heel graag weten wie wij zijn en wat we doen. En vooral... wat we voor jou en je ouders kunnen betekenen? Op de pagina's hieronder stellen we ons al kort aan je voor. 

Rudi Penders

Ik ben met een duur woord canine assisted therapist. Dit betekent dat ik een therapeut ben die honden inzet om kinderen en jongeren te behandelen. We noemen deze therapievorm in onze organisatie 4voetertherapie. Deze therapie geeft kinderen en jongeren de kans om hun mogelijkheden te (her)ontdekken, het vinden van oplossingen voor hun problemen en het oefenen van (nieuwe)vaardigheden. Vaardigheden zijn dingen die je wel veranderen of wil verbeteren. Voorbeelden van vaardigheden zijn: ik kan mijn boosheid beheersen, Ik kan mijn gevoelens bespreekbaar maken. Deze therapie is dus niet enkel praten maar ook ervaringsgericht leren door activiteiten te doen met een hond.

Jacques Boermans

Net als mijn collega Philippe Collin ben ik psychiater. Om ons werk een beetje te verdelen zie ik vooral kinderen vanaf 12 jaar en ouder en soms volwassenen. Dat komt ook omdat ik eigenlijk psychiater voor volwassenen ben. Net als een kinderpsychiater onderzoek ik of iemand psychische klachten heeft en hoe dat komt. Psychische klachten is een moeilijk woord voor bijvoorbeeld heel somber zijn, in de war zijn, last hebben van drukte in het hoofd of je niet goed kunnen concentreren. Omdat een psychiater een dokter is mag hij medicijnen voorschrijven. Natuurlijk alleen als het echt nodig is en altijd in goed overleg. Vaak overleg ik met de andere medewerkers van de polikliniek zodat we samen een goede behandeling kunnen geven.

Maurice Ballieux

Evenals Philippe en Jacques ben ik psychiater. Samen met een aantal andere collega's werk ik op de locatie in Simpelveld. Zo zijn we voor ouders en kinderen die in de buurt wonen makkelijker bereikbaar. Mij zul je vooral zien bij de eerste gesprekken en bij het spelkameronderzoek. Door spel en gesprek kunnen we veel van kinderen leren, ook hoe we hen het beste helpen.

Nadine Bastings

Ik ben Kinder- en Jeugdpsycholoog, IMH-specialist en EMDR-therapeut. Binnen de poli geef ik traumabehandelingen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, of hoe goed je kunt leren: iedereen kan werken aan een trauma.

Wanneer je iets heel vervelends hebt meegemaakt en je merkt dat je er nog (te) veel last van hebt, dan is het belangrijk om er samen voor te zorgen dat je er minder last van hebt. Ik kan er niet voor zorgen dat je de gebeurtenis vergeet of dat hij nooit is geweest, maar we kunnen er wel voor zorgen dat die gebeurtenis je minder ongelukkig, bang of boos laat voelen.

Een belangrijke manier om trauma te behandelen heet: EMDR. Hierbij laat ik je nog eens kijken naar de gebeurtenis en tegelijkertijd zal ik je afleiden met je ogen, oren of handen. Hierdoor zal de gebeurtenis minder ‘zwaar’ voelen als je er nog eens naar kijkt. We kunnen ook Imaginatie&Rescripting (IR) doen. Dat is een onderdeel van schematherapie. Hier gaan we samen nog eens terug naar de gebeurtenis en zoeken we naar iemand in je gedachten die je op dat moment kan steunen. Naast EMDR en IR kunnen we ook aan het trauma werken door er over te praten, te tekenen of te spelen.

Naast traumabehandeling ben ik ook betrokken bij de psychodiagnostiek. Samen met mijn collega’s ga ik kijken wat de zorgen zijn, waar deze vandaan komen en wat we hier aan kunnen doen. Zo hopen we dat jij samen met de mensen uit jouw omgeving fijner kan groeien en ontwikkelen.

Jolanta Cechovic

Ik ben vaktherapeut beeldend. Door middel van creatief bezig te zijn, ga ik samen met jou onderzoeken waar jij goed in bent en wat jij nog wilt leren. Nadat wij kennis met elkaar hebben gemaakt, gaan wij samen kijken wat jouw hulpvraag is en hoe ik jou daarbij kan helpen. De hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn leren omgaan met jouw emoties, zelfvertrouwen ontwikkelen of het leren voelen en aangeven van jouw grenzen. Door creatieve materialen (b.v. klei, krijt of verf) te gebruiken ga je oefenen met nieuw gedrag. Naast hard werken, vind ik het belangrijk dat jij plezier ervaart tijdens de therapie en hier met enthousiasme weer terugkeert.

Sandra Moonen

Ik ben Sandra Moonen en werk als psycholoog op de polikliniek van Gastenhof. Je kunt me tegenkomen bij de intake, als je voor het eerst naar de poli komt. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we hoe het met jou gaat en waarmee we jou zouden kunnen helpen. Behalve tijdens de intake kun je me ook tegenkomen tijdens het psychodiagnostisch onderzoek. Hierbij doen we samen verschillende opdrachtjes en testjes om te kijken hoe we jou het beste kunnen helpen. Ook voer ik daarom verschillende gesprekjes met jouw ouders en soms ook meester/juffrouw. Als we dit allemaal gedaan hebben gaan we met zijn allen aan de slag om jou zo goed mogelijk te helpen.

Liesbet Biesmans

Ik ben als systeemtherapeut werkzaam voor de Poli.

Ik werk met specifiek met systemen ; dat kan een gezin zijn ,een ouderkoppel of dergelijke, maar ook een jongere op zich is een systeem want we staan altijd in verbinding met een ander.

Spanningen en moeilijkheden horen in bepaalde mate bij ons leven. Soms zijn deze echter te groot om te kunnen dragen en dan kan systeemtherapie een helpend middel zijn .

Zorgen en problemen omtrent mensen in onze directe omgeving kunnen vaak erg belastend zijn . denk hierbij bijvoorbeeld aan opvoedingsmoeilijkheden, kinderen die gedragsproblemen en/of een beperking hebben, huiselijk geweld , spanningen in een nieuw samengesteld gezinnen, relatieconflicten, psychiatrische problemen en nog meer.

Bij onderzoek en behandeling van kinderen ,die iets mee hebben gemaakt wat voor hen heftig is, zo ook bij kinderen met een beperking, is samenwerken van en met ouders uitermate belangrijk .

Soms zal dan individuele therapie noodzakelijk zijn, maar vaak biedt het samen werken met ouders ,het coachen van ouders, of het oplossen van problemen van het netwerk een meer blijvend positief resultaat.

In dergelijke situaties kan systeemtherapie het geschikte hulpmiddel zijn en daar wil ik volop inzetten.

Judith Smeets

Ik ben als Systeem therapeutisch werker werkzaam voor de Polilkliniek van Gastenhof. Als STW’er begeleid ik mensen met hulpvragen bij relatie en gezinsproblemen.

Dat betekent eigenlijk dat we samen met jou en iedereen die belangrijk voor jou is gaan kijken wat er al allemaal al heel goed gaat en wat jullie samen nog kunnen leren. Hier gaan we het dan over hebben en samen kijken naar de verander mogelijkheden.

Spanningen en moeilijke gebeurtenissen horen bij het leven. Soms maak je dingen mee die te zwaar zijn om te kunnen dragen en kan systeem therapie helpend zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvoedingsmoeilijkheden, kinderen die gedragsproblemen en/of een beperking hebben, huiselijk geweld , spanningen in een nieuw samengesteld gezinnen, relatieconflicten, psychiatrische problemen en nog meer.

Bij onderzoek en behandeling van kinderen ,die iets mee hebben gemaakt wat voor hen heftig is, zo ook bij kinderen met een beperking, is samenwerken met de mensen die belangrijk zijn voor het kind, en betrokken zijn bij het kind heel erg belangrijk.

Soms zal dan individuele therapie noodzakelijk zijn, maar vaak biedt het samen werken met ouders ,het coachen van ouders, of het oplossen van problemen van het netwerk een meer blijvend positief resultaat.

In zulke situaties kan systeemtherapie het geschikte hulpmiddel zijn en kan het zijn dat je mij gaat tegenkomen binnen de Poli.

Gina Hofman

Ik ben kind en jeugd psycholoog. Ik werk samen met andere collega’s op de locatie in Simpelveld, daar doe ik verschillende dingen. Het kan zijn dat je mij zult zien tijdens een intake, maar ik help waar nodig ook mee bij het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld door testjes af te nemen of mee te denken over de resultaten van het onderzoek.

Verder ben ik graag bezig met gedrag, met name gedragsmoeilijkheden. Het kan zijn dat negatieve en niet helpende gedachten van kinderen/jeugdigen, bijvoorbeeld over hunzelf, ervoor zorgen dat ze vastlopen en gedragsproblemen ontwikkelen. In dat geval kan cognitieve gedragstherapie helpend zijn, of hoe ik het zou zeggen ‘anders leren denken’. Deze gedachten hoeven niet altijd de reden te zijn voor het ontstaan van probleem gedrag. Soms zijn bepaalde patronen ingeslopen en hebben kinderen/jeugdigen onbedoeld bepaald (ongewenst) gedrag aangeleerd, waar opvoeders op een later moment nog maar moeilijk vanaf komen. In dat geval gaan we veel meer aan de slag met het gedrag zelf in plaats van met de gedachten, dat noemen we gedragstherapie. Bij beiden therapievormen gaan we samen op onderzoek uit en aan de slag.

Philippe Collin

Ik ben kinderpsychiater. Dit is een moeilijk woord om te zeggen dat ik een praat- en speeldokter ben. Kinderen komen bij mij om te praten en soms samen spellen of taken te doen, zodat ik kan kijken wat er aan de hand is. Ik ben gespecialiseerd in psychiatrie bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en genetische syndromen. Omdat ik een dokter ben, schrijf ik ook medicijnen voor als dat nodig is.

Fieke Geurts

Ik ben Fieke Geurts en ik werk als orthopedagoog-generalist bij de poli. Dat betekent dat ik kinderen, jongeren en ouders help als ze vragen hebben over opvoeding en ontwikkeling. Dat kan dus van alles zijn! Dit doe ik door te kijken naar wat er allemaal goed gaat en wat iemand juist al heel goed kan, maar ook door te kijken naar wat er moeilijker gaat en waar iemand last van heeft.

Hoe ik dit doe? Bijvoorbeeld door een gesprek te voeren, een spelletje te spelen, door onderzoeken (met een moeilijker woord 'diagnostiek') uit te voeren en te behandelen. Ik ben opgeleid tot EMDR-therapeut, dus ik kan mensen ook helpen bij het werken aan een trauma. Ook werk ik soms samen met mijn hondje Vino om te kijken naar waar jij last van hebt en daar samen mee aan de slag te gaan. Ik werk graag zo veel mogelijk samen met iedereen die betrokken is, zodat we korte lijntjes en de neuzen dezelfde kant op hebben. Dit past bij de rol van regiebehandelaar, die ik ook heb binnen de poli.

Hans van Baarsen

Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige, afgekort SPV. Ik heb verschillende taken. Meestal leer ik jou en je ouders of verzorgers kennen via een kennismakingsgesprek. Door dit gesprek en door te kijken hoe jij doet, leer ik jou een beetje kennen en kan ik horen waar jij en/of je opvoeders zich zorgen over maken. Met mijn team bespreek ik wat wij het beste voor jou en je opvoeders kunnen doen. Als het nodig is, kom ik ook thuis of bij jou op school kijken. Plekken die belangrijk voor je zijn. Als we samen besluiten om een behandeling te starten (en meestal is dit vanuit thuis) kan het zijn dat ook nog andere mensen van ons team een keer met je praten, zodat jij de beste behandeling krijgt die nodig is.

Maria Friedrich

Ik ben speltherapeut. Mijn werk is spelen met kinderen om hun te helpen. Als ik met jou speel kan ik kijken wat je al goed kan, maar ook wat je moeilijk vindt of nog kunt leren. Ik merk ook waar je last van hebt of wat je verdrietig maakt. Dat helpt om samen met mijn collega ’s uit te zoeken wat er aan de hand is en wat jou het beste kan helpen. Er zijn dingen die jou ongelukkig kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat je je niet meer fijn voelt. Dan kan spelen met een therapeut helpen. Als je speelt kun je je eigen verhaal op je eigen manier laten zien. Ik speel mee om je te helpen als het moeilijk is en om samen oplossingen te vinden. Spelen om je problemen mee op te lossen noemen we speltherapie.

Judith Alders

Ik ben Judith Alders. Ik ben de manager van de Poli. Dat betekent dat ik de leidinggevende ben van de poli medewerkers en me vooral bezig houdt met beleid, processen, financiering, aansturing van en overleg met de medewerkers etc. Als je voor behandeling naar de poli komt, zul je mij in principe dan ook niet tegen komen. Wel zorg ik op de achtergrond dat alles zo goed mogelijk geregeld is zodat de behandelaren hun werk goed kunnen doen en het voor cliënten allemaal goed geregeld is.

Julie Bocken

Ik ben orthopedagoog en nu in mijn tweede opleidingsjaar van de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Ik geef advies, begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die uitdagingen ervaren om volop mee te kunnen doen in de samenleving. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om jou maar ik vind het ook heel belangrijk dat belangrijke mensen om jou heen ook betrokken zijn. Hierbij kun je denken aan je ouders/verzorgers, familie en vrienden, school of andere belangrijke anderen. Om je een goed advies te geven kan het van belang zijn dat ik eerst onderzoek en orthopedagogische diagnostiek doen.

Inge Keijers

Ik ben creatief therapeut. Dat betekent dat ik samen met jou aan de slag ga om te onderzoeken hoe we jou het beste kunnen helpen, zonder alleen te praten. We kunnen dingen oefenen en doen of ervaren op een manier die bij jou past.
Meestal kom je “alleen” naar mijn therapie en nodigen we je ouders/opvoeders enkel uit als we ze iets willen vertellen over de behandeling. De therapie is dus jouw eigen plekje waarin we goed met je bespreken en aan de slag gaan met wat voor jou belangrijk is. Door “te doen en te ervaren” zijn dingen vaak duidelijker en gemakkelijker dan wanneer er alleen maar gesproken wordt. Soms kom je bij mij voor een observatie waarin we kunnen kijken wie jij bent, waar je goed in bent en waar je het misschien nog moeilijk me hebt. Het kan tevens bedoeld zijn voor de diagnostiek om je beter te leren begrijpen en te kunnen helpen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld vervelende dingen hebt meegemaakt of voor jezelf wilt leren opkomen of juist wilt leren om rustiger te blijven. Dit zijn allemaal voorbeelden van dingen die je in de therapie zou kunnen leren (behandeling).

Claire Dujardin

Ik ben Creatief Therapeut. Je wordt bij mij aangemeld als jouw ouders/verzorgers samen met een behandelaar vinden dat Creatieve Therapie goed past bij jou en je hulpvraag. Creatieve therapie is vooral dingen samen doen. Maar we praten natuurlijk ook gewoon met elkaar. Er zijn verschillende Creatief Therapeuten. Ik ben zelf een Dramatherapeut. Dat betekent dat ik vooral goed ben in het samen met kinderen en jongeren (toneel) spelen en het gebruik maken van jouw en mijn fantasie. Dat doe ik om jou te helpen. Ik kan je bijvoorbeeld helpen om moeilijke dingen die je hebt meegemaakt te verwerken of meer zelfvertrouwen te krijgen. Je leert bij mij dingen over jezelf, over anderen en de wereld om je heen. Dat doen we spelend en pratend. In mijn therapie maak ik ook vaak gebruik van spelletjes, teken- en knutselmateriaal, muziek, verhalen, geleide fantasie, maar ook een voetbal komt wel eens tevoorschijn. Eigenlijk kan er gewoon ontzettend veel bij mij, zolang het maar past bij jou en de hulpvraag waar ik jou mee ga helpen in de therapie. Belangrijkst is dat jij je veilig voelt bij mij in de therapiekamer.

Kim van der Sluijs

Ik werk als coördinerend GZ-psycholoog bij de polikliniek. Dat betekent dat ik vooral samenwerk met de polipsychologen, waarbij ik me met name bezighoud met beleid en processen rondom diagnostiek, behandeling en kennisverbreding. Als je voor een afspraak naar de poli komt, zal je mij in principe dan ook niet tegenkomen. Op de achtergrond werk ik wel veel samen met de polipsychologen en poli-collega’s.

Naast mijn werk op de polikliniek, werk ik ook als regiebehandelaar op een andere locatie van Koraal, namelijk Het Zonnehuis. Daar ben ik betrokken bij de diagnostiek en behandeling van kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar en hun ouders. Deze kinderen kunnen tijdelijk niet thuis wonen. Samen met mijn collega’s probeer ik de diagnostiek en behandeling van deze kinderen en hun ouders zo vorm te geven, dat de kinderen zo snel mogelijk weer zo thuis mogelijk kunnen wonen. Dit doe ik samen met groepsleiding, ambulant medewerkers, maar ook collega’s van de polikliniek, namelijk creatief therapeut, speltherapeut, systeemtherapeut, psychiater, AVG-arts en de testassistent.

Janine Smeets

Hallo! Ik ben vaktherapeut drama. Dit is hetzelfde als een creatief therapeut, maar heeft alleen een nieuwe naam! In deze therapie gaan we veel dingen doen, in plaats van alleen maar praten. Door te doen, komen we er samen achter waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen en waar je in wil groeien. Bij dat laatste kan ik jou heel goed helpen middels de vaktherapie! Door middel van creatief bezig zijn, zoals toneel spelen, dansen, knutselen, tekenen en veel gebruik maken van jouw en mijn fantasie, kan ik jou helpen bij o.a. het reguleren van jouw emoties, het leren opkomen voor jezelf, aan- en/of afleren van gedrag of het vergroten van jouw zelfvertrouwen! En je kan met nog veel meer doelen bij mij terecht. We kijken samen wat jij leuk vindt om te doen, zodat je ook met veel plezier naar de therapie toekomt. Deze therapie is voor jou alleen, zonder dat anderen erbij zijn! Zo heb jij écht een plekje voor jezelf, waar jij kan groeien in een veilige en speelse omgeving.

Charelle van Boekel

Mijn naam is Charelle van Boekel. Ik ben orthopedagoog en in opleiding tot GZ-psycholoog. Als je bij mij komt, kan dat zijn omdat je voor het eerst op de poli komt. Dan ga ik samen met jou en je ouders/opvoeders kijken naar dingen die heel goed gaan, maar ook naar dingen waar jij of jouw gezin hulp bij nodig hebben. We kijken samen naar welke hulp het beste bij jou past. Als je bij mij komt, kan het ook zo zijn dat we taakjes gaan doen of dat ik gesprekken heb met jou of je ouders. Dit doen we zodat we beter kunnen begrijpen wat er aan de hand is of hoe het in jouw hoofd werkt. We noemen dat met een moeilijk woord: diagnostisch onderzoek. Ook kom je bij mij voor cognitieve gedragstherapie: een vorm van behandeling waar je leert omgaan met je problemen. Je kunt bijvoorbeeld als doel hebben om meer zelfvertrouwen te krijgen of om van je angst voor drukke plekken af te komen. Dit doen we door storende gedachten (bijvoorbeeld: ik ben niet de moeite waard) te leren herkennen en vervolgens te oefenen om deze gedachten te veranderen naar helpende gedachten. We gaan veel oefenen en ook opdrachten doen, in de therapiekamer maar ook op andere plekken. Samen beslissen we wat het beste bij jou past, zodat mijn collega’s en ik jou zo goed mogelijk kunnen helpen groeien.

Maggie Pinxt-Landerloo

ik ben Creatief Therapeut. Binnen creatieve therapie maken we gebruik van verschillende mediums, te weten:

-drama (bijvoorbeeld rollenspelen)
-beeldend (bijvoorbeeld schilderen, knutselen)
-dans & beweging en sport & spel
-muziek

Binnen de creatieve therapie praat je niet alleen, maar ga je vooral aan de slag met activiteiten binnen de verschillende media met als doel verandering aanbrengen. Je kunt zelf aangeven wat je het leukst of prettigst vindt om te doen. Want als je mag werken aan iets wat moeilijk is, maar op een manier waar je je wel fijn bij voelt en wat goed bij je past, is de kans het grootst dat de verandering ook gaat lukken. Zo kun je gedrag of tools gaan aan- of afleren. Door dit eerst te gaan ”oefenen” binnen de therapie op een laagdrempelige/veilige manier kun je leren om het je eigen te maken en het daarna toe te kunnen passen in andere situaties en op andere plekken. Eigenlijk kun je zeggen dat je binnen de creatieve therapie spelenderwijs en door ervaring op te doen, kunt werken aan gestelde doelen.

Carla Kunkels

Ik ben Carla Kunkels en samen met Marij van loo en Carla Lemmens zijn wij de secretaresses van de Polikliniek in Sittard, wij nemen de telefoontjes aan, maken afspraken voor de behandelaars en zorgen dat de recepten naar de apotheek worden gefaxt.
Verder doen wij alle voorkomende werkzaamheden en ondersteunen onze collega’s met administratieve zaken. Wij hebben een heel afwisselende baan!

Carla Lemmens

Ik ben Carla Lemmens en ik ben onderdeel van een team secretaresses samen met Marij van Loo en en Carla Kunkels voor de Polikliniek Gastenhof in Sittard. Ons krijg je aan de lijn als je naar poli belt voor het maken van een afspraak of als je een herhaalrecept nodig hebt en dit bij jouw apotheek kunt gaan ophalen en natuurlijk alle andere vragen. Verder ondersteunen wij alle collega's bij Gastenhof met administratieve werkzaamheden. Als secretaresse ben je van alle markten thuis en ben jij die collega die behandelaren zoveel mogelijk helpt, zodat zij zich kunnen focussen op de behandeling van jou. Iedere dag is anders en dat maakt het werken juist heel leuk. Het is heel fijn om in deze fijne organisatie te werken, die zoveel verschil kan maken in jouw leven.

Marij van Loo

Ik ben Marij van Loo en samen met Carla Lemmens en Carla Kunkels onderdeel van het secretariaat van de polikliniek in Sittard. Tevens ben ik ook werkzaam op de locatie Simpelveld. Wij zijn het telefonische aanspreekpunt voor het maken van afspraken of voor het aanvragen van herhaalrecepten. Bovendien vormen wij de administratieve ondersteuning van de behandelaren. Het is een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is. Dat maakt deze baan zo interessant.

Eliyah Hausmanns

Ik ben psychologisch assistente bij de poli. Als psychologisch assistente voer ik in opdracht van en in samenspraak met mijn collega's verschillende onderzoeken uit, bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Hiervoor maak ik gebruik van testen waarbij de jongere taakjes zal uitvoeren of vragen moet beantwoorden. In de tussentijd voer ik een observatie uit. Het kan ook voorkomen dat ik vragenlijsten laat invullen of gesprekken voer met ouders, vertegenwoordigers of met school.

De resultaten van het onderzoek en de observatie werk ik vervolgens uit in een verslag en koppel ik terug aan mijn collega’s. Dit alles doe ik ter ondersteuning van het stellen van een diagnose of het kiezen van een geschikt behandeltraject.