Poli Gastenhof

Wie zijn we?

We kunnen ons voorstellen dat een bezoek aan de Poli van Gastenhof best wel spannend is. Je wilt natuurlijk heel graag weten wie wij zijn en wat we doen. En vooral... wat we voor jou en je ouders kunnen betekenen? Op de pagina's hieronder stellen we ons al kort aan je voor. 

Philippe Collin

Ik ben kinderpsychiater. Dit is een moeilijk woord om te zeggen dat ik een praat- en speeldokter ben. Kinderen komen bij mij om te praten en soms samen spellen of taken te doen, zodat ik kan kijken wat er aan de hand is. Ik ben gespecialiseerd in psychiatrie bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en genetische syndromen. Omdat ik een dokter ben, schrijf ik ook medicijnen voor als dat nodig is.

Hans van Baarsen

Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige, afgekort SPV. Ik heb verschillende taken. Meestal leer ik jou en je ouders of verzorgers kennen via een kennismakingsgesprek. Door dit gesprek en door te kijken hoe jij doet, leer ik jou een beetje kennen en kan ik horen waar jij en/of je opvoeders zich zorgen over maken. Met mijn team bespreek ik wat wij het beste voor jou en je opvoeders kunnen doen. Als het nodig is, kom ik ook thuis of bij jou op school kijken. Plekken die belangrijk voor je zijn. Als we samen besluiten om een behandeling te starten (en meestal is dit vanuit thuis) kan het zijn dat ook nog andere mensen van ons team een keer met je praten, zodat jij de beste behandeling krijgt die nodig is.

Nadine Bastings

Ik ben Kinder- en Jeugdpsycholoog, IMH-specialist en EMDR-therapeut. Binnen de poli geef ik traumabehandelingen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, of hoe goed je kunt leren: iedereen kan werken aan een trauma.

Wanneer je iets heel vervelends hebt meegemaakt en je merkt dat je er nog (te) veel last van hebt, dan is het belangrijk om er samen voor te zorgen dat je er minder last van hebt. Ik kan er niet voor zorgen dat je de gebeurtenis vergeet of dat hij nooit is geweest, maar we kunnen er wel voor zorgen dat die gebeurtenis je minder ongelukkig, bang of boos laat voelen.

Een belangrijke manier om trauma te behandelen heet: EMDR. Hierbij laat ik je nog eens kijken naar de gebeurtenis en tegelijkertijd zal ik je afleiden met je ogen, oren of handen. Hierdoor zal de gebeurtenis minder ‘zwaar’ voelen als je er nog eens naar kijkt. We kunnen ook Imaginatie&Rescripting (IR) doen. Dat is een onderdeel van schematherapie. Hier gaan we samen nog eens terug naar de gebeurtenis en zoeken we naar iemand in je gedachten die je op dat moment kan steunen. Naast EMDR en IR kunnen we ook aan het trauma werken door er over te praten, te tekenen of te spelen.

Naast traumabehandeling ben ik ook betrokken bij de psychodiagnostiek. Samen met mijn collega’s ga ik kijken wat de zorgen zijn, waar deze vandaan komen en wat we hier aan kunnen doen. Zo hopen we dat jij samen met de mensen uit jouw omgeving fijner kan groeien en ontwikkelen.

Sandra Moonen

Ik ben testassistente. Als testassistente voer ik in opdracht van mijn collega's verschillende onderzoeken uit, zowel intelligentie als neuropsychologisch. Bij deze onderzoeken worden allemaal korte en leuke taakjes door de jongere uitgevoerd en voer ik in de tussentijd een observatie uit. Ook heb ik voor deze onderzoeken gesprekken met ouders, en soms ook met school. De resultaten van het onderzoek werk ik vervolgens uit in een verslag en koppel ik terug naar mijn collega’s. Dit ter ondersteuning van het stellen van een diagnose of het kiezen van een geschikte behandelmethode.

Maria Friedrich

Ik ben speltherapeut. Mijn werk is spelen met kinderen om hun te helpen. Als ik met jou speel kan ik kijken wat je al goed kan, maar ook wat je moeilijk vindt of nog kunt leren. Ik merk ook waar je last van hebt of wat je verdrietig maakt. Dat helpt om samen met mijn collega ’s uit te zoeken wat er aan de hand is en wat jou het beste kan helpen. Er zijn dingen die jou ongelukkig kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat je je niet meer fijn voelt. Dan kan spelen met een therapeut helpen. Als je speelt kun je je eigen verhaal op je eigen manier laten zien. Ik speel mee om je te helpen als het moeilijk is en om samen oplossingen te vinden. Spelen om je problemen mee op te lossen noemen we speltherapie.

Judith Alders

Ik ben Judith Alders. Ik ben de manager van de Poli. Dat betekent dat ik de leidinggevende ben van de poli medewerkers en me vooral bezig houdt met beleid, processen, financiering, aansturing van en overleg met de medewerkers etc. Als je voor behandeling naar de poli komt, zul je mij in principe dan ook niet tegen komen. Wel zorg ik op de achtergrond dat alles zo goed mogelijk geregeld is zodat de behandelaren hun werk goed kunnen doen en het voor cliënten allemaal goed geregeld is.

Inge Keijers

Ik ben creatief therapeut. Dat betekent dat ik samen met jou aan de slag ga om te onderzoeken hoe we jou het beste kunnen helpen, zonder alleen te praten. We kunnen dingen oefenen en doen of ervaren op een manier die bij jou past.
Meestal kom je “alleen” naar mijn therapie en nodigen we je ouders/opvoeders enkel uit als we ze iets willen vertellen over de behandeling. De therapie is dus jouw eigen plekje waarin we goed met je bespreken en aan de slag gaan met wat voor jou belangrijk is. Door “te doen en te ervaren” zijn dingen vaak duidelijker en gemakkelijker dan wanneer er alleen maar gesproken wordt. Soms kom je bij mij voor een observatie waarin we kunnen kijken wie jij bent, waar je goed in bent en waar je het misschien nog moeilijk me hebt. Het kan tevens bedoeld zijn voor de diagnostiek om je beter te leren begrijpen en te kunnen helpen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld vervelende dingen hebt meegemaakt of voor jezelf wilt leren opkomen of juist wilt leren om rustiger te blijven. Dit zijn allemaal voorbeelden van dingen die je in de therapie zou kunnen leren (behandeling).

Claire Dujardin

Ik ben Creatief Therapeut. Je wordt bij mij aangemeld als jouw ouders/verzorgers samen met een behandelaar vinden dat Creatieve Therapie goed past bij jou en je hulpvraag. Creatieve therapie is vooral dingen samen doen. Maar we praten natuurlijk ook gewoon met elkaar. Er zijn verschillende Creatief Therapeuten. Ik ben zelf een Dramatherapeut. Dat betekent dat ik vooral goed ben in het samen met kinderen en jongeren (toneel) spelen en het gebruik maken van jouw en mijn fantasie. Dat doe ik om jou te helpen. Ik kan je bijvoorbeeld helpen om moeilijke dingen die je hebt meegemaakt te verwerken of meer zelfvertrouwen te krijgen. Je leert bij mij dingen over jezelf, over anderen en de wereld om je heen. Dat doen we spelend en pratend. In mijn therapie maak ik ook vaak gebruik van spelletjes, teken- en knutselmateriaal, muziek, verhalen, geleide fantasie, maar ook een voetbal komt wel eens tevoorschijn. Eigenlijk kan er gewoon ontzettend veel bij mij, zolang het maar past bij jou en de hulpvraag waar ik jou mee ga helpen in de therapie. Belangrijkst is dat jij je veilig voelt bij mij in de therapiekamer.

Kim van der Sluijs

Ik ben orthopedagoog en in opleiding tot GZ-psycholoog, differentiatie Kind en Jeugd. Moeilijke woorden, hè? Eigenlijk ben ik gewoon iemand die gaat onderzoeken wat al goed gaat en hoe wij jullie kunnen helpen om dingen beter te laten gaan. Als je de eerste keer op de Poli komt, kan het zijn dat jij en je ouders/opvoeders een gesprek hebben met mij. In dit gesprek zal ik gezellig vertellen en spelen met jou, maar ook praten met je ouders/opvoeders. Ik ben benieuwd waar jij heel goed in bent, maar ik zal ook vragen stellen over dingen die jij en je ouders/opvoeders moeilijker vinden. Mijn doel is dat mijn collega's en ik jullie zo goed mogelijk gaan helpen. Behalve (eerste) gesprekken voeren, ben ik binnen de Polikliniek ook betrokken bij de diagnostiek, individuele behandelingen zoals CGT en EMDR en werkzaam als regiebehandelaar.

Maggie Pinxt-Landerloo

ik ben Creatief Therapeut. Binnen creatieve therapie maken we gebruik van verschillende mediums, te weten:

-drama (bijvoorbeeld rollenspelen)
-beeldend (bijvoorbeeld schilderen, knutselen)
-dans & beweging en sport & spel
-muziek

Binnen de creatieve therapie praat je niet alleen, maar ga je vooral aan de slag met activiteiten binnen de verschillende media met als doel verandering aanbrengen. Je kunt zelf aangeven wat je het leukst of prettigst vindt om te doen. Want als je mag werken aan iets wat moeilijk is, maar op een manier waar je je wel fijn bij voelt en wat goed bij je past, is de kans het grootst dat de verandering ook gaat lukken. Zo kun je gedrag of tools gaan aan- of afleren. Door dit eerst te gaan ”oefenen” binnen de therapie op een laagdrempelige/veilige manier kun je leren om het je eigen te maken en het daarna toe te kunnen passen in andere situaties en op andere plekken. Eigenlijk kun je zeggen dat je binnen de creatieve therapie spelenderwijs en door ervaring op te doen, kunt werken aan gestelde doelen.

Jolanta Cechovic

Ik ben vaktherapeut beeldend. Door middel van creatief bezig te zijn, ga ik samen met jou onderzoeken waar jij goed in bent en wat jij nog wilt leren. Nadat wij kennis met elkaar hebben gemaakt, gaan wij samen kijken wat jouw hulpvraag is en hoe ik jou daarbij kan helpen. De hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn leren omgaan met jouw emoties, zelfvertrouwen ontwikkelen of het leren voelen en aangeven van jouw grenzen. Door creatieve materialen (b.v. klei, krijt of verf) te gebruiken ga je oefenen met nieuw gedrag. Naast hard werken, vind ik het belangrijk dat jij plezier ervaart tijdens de therapie en hier met enthousiasme weer terugkeert.

Carla Lemmens

Ik ben Carla Lemmens en ik ben onderdeel van een team secretaresses samen met Millie Simons en Carla Kunkels voor de Polikliniek Gastenhof in Sittard. Je krijgt een van ons aan de lijn als je naar de poli belt voor het maken van een afspraak of als je een herhaalrecept nodig hebt. En natuurlijk voor alle andere vragen. Verder ondersteunen wij alle collega's bij Gastenhof met administratieve werkzaamheden. Als secretaresse ben je van alle markten thuis en ben jij die collega die behandelaren zoveel mogelijk helpt, zodat zij zich kunnen focussen op de behandeling van jou. Iedere dag is anders en dat maakt het werken heel leuk. Het is heel fijn om in deze fijne organisatie te werken, die zoveel verschil kan maken in jouw leven.

Rudi Penders

Ik ben met een duur woord canine assisted therapist. Dit betekent dat ik een therapeut ben die honden inzet om kinderen en jongeren te behandelen. We noemen deze therapievorm in onze organisatie 4voetertherapie. Deze therapie geeft kinderen en jongeren de kans om hun mogelijkheden te (her)ontdekken, het vinden van oplossingen voor hun problemen en het oefenen van (nieuwe)vaardigheden. Vaardigheden zijn dingen die je wel veranderen of wil verbeteren. Voorbeelden van vaardigheden zijn: ik kan mijn boosheid beheersen, Ik kan mijn gevoelens bespreekbaar maken. Deze therapie is dus niet enkel praten maar ook ervaringsgericht leren door activiteiten te doen met een hond.

Jacques Boermans

Net als mijn collega Philippe Collin ben ik psychiater. Om ons werk een beetje te verdelen zie ik vooral kinderen vanaf 12 jaar en ouder en soms volwassenen. Dat komt ook omdat ik eigenlijk psychiater voor volwassenen ben. Net als een kinderpsychiater onderzoek ik of iemand psychische klachten heeft en hoe dat komt. Psychische klachten is een moeilijk woord voor bijvoorbeeld heel somber zijn, in de war zijn, last hebben van drukte in het hoofd of je niet goed kunnen concentreren. Omdat een psychiater een dokter is mag hij medicijnen voorschrijven. Natuurlijk alleen als het echt nodig is en altijd in goed overleg. Vaak overleg ik met de andere medewerkers van de polikliniek zodat we samen een goede behandeling kunnen geven.

Maurice Ballieux

Evenals Philippe en Jacques ben ik psychiater. Samen met een aantal andere collega's werk ik op de locatie in Simpelveld. Zo zijn we voor ouders en kinderen die in de buurt wonen makkelijker bereikbaar. Mij zul je vooral zien bij de eerste gesprekken en bij het spelkameronderzoek. Door spel en gesprek kunnen we veel van kinderen leren, ook hoe we hen het beste helpen.

Carla Kunkels

Ik ben Carla Kunkels en samen met Lily Moors en Gonny de Jong zijn wij de secretaresses van de Polikliniek in Sittard, wij nemen de telefoontjes aan, maken afspraken voor de behandelaars en zorgen dat de recepten naar de apotheek worden gefaxt.

Verder doen wij alle voorkomende werkzaamheden en ondersteunen onze collega’s met administratieve zaken. Wij hebben een heel afwisselende baan!