Koraal locatie Gastenhof

Praktische informatie

Hieronder vind je wat je moet regelen wanneer je gebruik gaat maken van de ondersteuning van Gastenhof. En waar en wanneer je terecht kunt met vragen over wat jij of wat Koraal betaalt.

Voor meer informatie over de verhuizing van polikliniek Gastenhof in Sittard, klik je hier.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Wanneer je hulp krijgt bij de Polikliniek van Gastenhof vindt de financiering (vanaf 18 jaar) plaats via zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC’s) of vanuit de jeugdwet (tot 18 jaar). Een DBC is het totaal van wat je aan zorg ontvangen hebt. De rekening voor de verleende zorg stuurt Koraal naar je zorgverzekering.

Voor vragen over DBC’s kun je altijd contact opnemen met ons cliëntenbureau. Op de website Werken met DBC's kun je ook terecht voor meer informatie.

Kosten en verzekeringen

De Jeugdwet is ingegaan op 1 januari 2015, wat betekent dat de wet die eerder van kracht was - de AWBZ - niet meer geldt. Jeugdhulp en jeugdzorg worden voortaan voor een groot deel door gemeenten georganiseerd. De zorg voor kinderen en jongeren wordt vergoed uit verschillende andere wetten en regelingen.

Kosten

Gastenhof wordt gefinancierd op basis van de:

 • Jeugdwet 2015 - Gemeenten.
 • Wet Langdurige Zorg 2015 - Rijksoverheid.
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 – Pensions door de gemeenten.
 • Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s).

Deze wetten vergoeden een aantal zaken, maar lang niet alles. De kosten die niet door deze wetten worden vergoed, komen voor eigen rekening. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Kosten voor kleding en schoenen
 • Zakgeld
 • Reiskosten van de jongere (naar huis, familiebezoek etc.).
 • Reiskosten van de ouders, bijvoorbeeld om uw kind te bezoeken.
 • Schoolkosten (boeken, reiskosten naar school, sportkleding e.d.) schoolkampen, schoolgeld*
 • Contributie en kampen van clubs en verenigingen
 • Kosten voor verjaardagen, Sinterklaasviering, kerstcadeaus e.d.
 • Verzekeringspremies (ziektekostenverzekering, WA-verzekering e.d.).
 • Medische kosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekering.
 • Persoonlijke spullen die uw kind nodig heeft, zoals een nieuwe fiets, telefoon, ID-kaart e.d.
Verzekeringen

Cliënten die bij Koraal in zorg zijn en hun vertegenwoordigers stellen ons regelmatig vragen over verzekeringen en de afhandeling van schades. Er blijkt wel eens onduidelijkheid te bestaan over hoe het zit met aansprakelijkheid en voor wiens rekening de kosten van een schade komen. 

In de brochure 'Verzekeringen voor cliënten van Koraal' vindt u antwoord op veelgestelde vragen, schades en aansprakelijkheid. Zo komen de inboedelverzekering, de zorgverzekering en de WA-verzekering aan bod. Daarnaast informeren we u over de collectieve WA-verzekering via Koraal en hoe u de deelname hieraan kunt regelen. Deze brochure is bedoeld voor ouders en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten die bij Koraal in zorg zijn.

Klik hier voor de brochure.

Meer informatie
Voor vragen of een toelichting over deze onderwerpen kunt u terecht bij:

Afdeling Verzekeringen
E-mail: verzekeringen@koraal.nl 
Telefoon: 06 - 83 48 59 31 (Josyanne Kubben) / 06 - 20 96 27 53 (Evelien Timmer)

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Gastenhof werkt samen met de cliëntenraden van Koraal in Limburg.
De cliëntenraden bestaan uit 3 deelraden.
1.    Jongerenraad met jongeren
2.    Bewonersraad met bewoners
3.    Verwantenraad van jongeren en bewoners

Elke deelraad heeft een voorzitter en een ondersteuner. 
De ondersteuner helpt de deelraad.
De deelraden praten met elkaar.
En de deelraden praten met andere mensen die niet in de raad zitten. 
Zo weet de deelraden wat de andere mensen vinden. 
De deelraden praten met de regiodirecteur.

Contact
Wil je meer weten over de cliëntenraad?
Wil je mee-denken met de cliëntenraad?
Wil je lid worden van de jongerenraad of verwantenraad?
Neem dan contact op met de ondersteuner Evi Gielen.
Telefoon: 06 – 13 81 23 92
Mail: egielen@koraal.nl

Meer weten over de cliënt-medezeggenschap?
Klik dan op deze link.

Privacy

In Nederland is de privacy van inwoners van Nederland wettelijk vastgelegd. In de wet staan regels waar instellingen aan moeten voldoen om de privacy van burgers te waarborgen. Koraal houdt zich aan deze wet op de privacy als het gaat om jouw gegevens waar we over beschikken.

Vragen en klachten

In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Bij Koraal vinden we het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Iedere klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

We nodigen cliënten, jongeren, leerlingen, ouders/wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers dan ook uit om het aan te geven als zij vinden dat zaken binnen Koraal anders hadden moeten of kunnen verlopen. 

Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier.

Vervoer

Het is mogelijk dat er vervoer moet worden geregeld naar de locatie waar bijvoorbeeld dagbehandeling of speciaal onderwijs wordt geboden. Gemeenten gaan ervan uit dat je dit zelf regelt. Het is echter mogelijk om de gemeente te vragen om dit via leerlingenvervoer te financieren. Neem contact op met de gemeente waaronder jouw woonplaats valt om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Heb je hulp nodig bij het organiseren van vervoer? Wij denken graag met je mee!

ANBI-status Gastenhof

Gastenhof heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Gastenhof aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van Gastenhof

Stichting Vrienden van Gastenhof verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de jeugdigen van Gastenhof aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen die door derden beschikbaar worden gesteld.

Met deze (financiële) middelen worden activiteiten en projecten ten behoeve van individuele jeugdigen of groepen jeugdigen van Gastenhof gerealiseerd. Het gaat hier om de extra’s die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden. En dat zijn nu juist de dingen die voor een jeugdige het verschil maken! Bijvoorbeeld een computer voor een groep jeugdigen, speeltoestellen voor de leefgroepen met jongere kinderen, aanleg van een kunstgrasveld of deelname aan een festival zoals Funpop.

Wilt u meer weten over Stichting Vrienden van Gastenhof? Wilt u bijdragen aan activiteiten en projecten van de vriendenstichting of in aanmerking komen voor ondersteuning door ons? Neem dan contact op met het bestuur via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Gastenhof
p/a Raadhuisstraat 13
6129 CA Urmond
vriendenvangastenhof@gmail.com

ANBI-status Vrienden van Gastenhof

De Stichting Vrienden van Gastenhof heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van Gastenhof

Doelstelling
Stichting Vrienden van Gastenhof verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de jeugdigen van Gastenhof aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen die door derden beschikbaar worden gesteld.

RSIN
852569361

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Gastenhof
T.a.v. het secretariaat T. Rutten 
p/a Panheelderweg 3
60197 AH Heel
vriendenvangastenhof@gmail.com

Bestuur
Ben Van Broeckhoven, voorzitter
Truus Rutten, secretaris
Helmi Maas, penningmeester
Hub Brounen
Frieda Hoogendoorn
 

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting Gastenhof/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag