Koraal locatie St. Anna

Praktische informatie

Hoe kan ik me aanmelden? Welke kosten komen voor rekening van Koraal en welke dingen moet ik zelf betalen? De antwoorden op deze vragen vind je op deze pagina, waar we alle praktische informatie voor je op een rij hebben gezet. Wil jij bij St. Anna werken of wil je als vrijwilliger aan de slag? Op deze pagina lees je hoe jij je aan St. Anna kunt verbinden.

Aanmelden

De zorg binnen St. Anna valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet óf de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wlz vervangt sinds 1 januari 2015 de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat betekent dit concreet? Klik op de onderstaande uitklappers voor meer informatie.
 

Wilt u aanmelden bij St. Anna?

Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij de Centrale Cliënt Administratie Front Office, Wlz / Gehandicaptenzorg Limburg. Neem contact op via 0475 - 57 97 00 of door te mailen naar FOwlzlimburgCCLA@koraal.nl.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz zorgt ervoor dat een cliënt noodzakelijke zorg krijgt in een instelling zoals Maasveld. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraag je zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg in natura. Met vragen over de Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.

Een MEE-organisatie in de buurt vind je op deze website: www.mee.nl

Je kunt ook bellen met 0900 - 999 88 88.

Advies Zorgbelang is te bereiken via de website www.adviespuntzorgbelang.nl of telefonisch via 0900 - 243 81 81.

Jeugdwet

Als een cliënt nog geen 18 jaar oud is, valt de zorg meestal onder de Jeugdwet. De indicatie voor de Jeugdwet wordt gegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Volwassenen die zelfstandig of thuis wonen en toch (aanvullende) zorg - bijvoorbeeld dagbesteding of logeren - nodig hebben, kunnen terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.

Vragen over uw indicatie of financiering?

Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij bij de Centrale Cliënt Administratie Front Office, Wlz / Gehandicaptenzorg Limburg. We helpen je graag verder! Neem contact op via 0475 - 57 99 41 of door te mailen naar FOwlzlimburgCCLA@koraal.nl 

Kijk voor uitgebreide en toegankelijke informatie over de Wet langdurige zorg ook eens op de website van de Rijksoverheid.


 

Wie betaalt wat?

In de brochure 'Wie betaalt wat?' staat welke kosten voor rekening komen van Koraal en welke kosten voor aanvullende diensten betaald worden door de cliënt. Aan de hand van de brochure worden jaarlijks de Overzichten Individuele Uitgaven (OIU’s) ingevuld. In de bijlage Tarieven eigen bijdrage cliënten 2019 leest u welke kosten we in rekening brengen wanneer er aanvullende diensten worden afgenomen.

De brochure 'Wie betaalt wat?' is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn - het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland - en geldt voor alle WLZ-cliënten in 24 uurszorg. Het WLZ kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de woongroep of stuur een e-mailbericht naar info@koraal.nl

Werken bij St. Anna

Werken bij St. Anna betekent werken vóór en werken mét mensen. Bijzondere mensen die vertrouwen op de professionaliteit van onze medewerkers.

Actuele vacatures
In een grote organisatie als St. Anna komen regelmatig vacatures vrij, waarvoor wij dan op zoek gaan naar nieuwe collega's. Misschien ben jij dat wel? Kijk snel op de Werken bij Koraal-website voor een overzicht van alle actuele vacatures bij Koraal.  Geen passende vacature? Je kunt altijd een open sollicitatie sturen, door een korte motivatie en je CV aan ons te sturen. Als er voor jou mogelijkheden zijn, nodigen we je zeker uit voor een persoonlijk gesprek.

Werken en leren
St. Anna biedt ook ruimte aan leerlingen en studenten die hun opleiding tot groepsopvoeder deels op school en deels tijdens hun werk op St. Anna volgen. Bovendien kun je ook je stage lopen of afstuderen op St. Anna. Neem gerust contact met ons op, want wij investeren graag in de zorgprofessional van morgen

 

Vrijwilliger bij St. Anna

St. Anna biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking. Maar het zijn onze vrijwilligers die hun leven verder verrijken. Je bent als vrijwilliger van onschatbare waarde en geeft extra kleur aan de zorg. Dankzij jouw inzet en betrokkenheid kun je écht iets betekenen voor onze cliënten. Een bezoekje, jouw aandacht, samen iets ondernemen: het draagt bij aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Het werken als vrijwilliger binnen St. Anna is leuk en geeft voldoening. Je legt nieuwe contacten en je kunt ervaring opdoen in het werken met mensen met een beperking.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die iets kunnen betekenen voor onze cliënten. Onze vrijwilligers zijn actief op de meest uiteenlopende gebieden. Van facilitair en techniek tot agrarisch en groen. 

Interesse?
Neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator via vrijwilligersnml@koraal.nl
 

Ga naar de vrijwilligersvacatures van St. Anna

Medezeggenschap

Cliëntenraad Koraal regio Noord- en Midden-Limburg (NML)
De cliëntenraad van Koraal regio NML bestaat uit 3 deelraden.
1.    Bewonersraad met bewoners
2.    Jongerenraad met jongeren
3.    Verwantenraad van bewoners en jongeren

Elke deelraad heeft een voorzitter en een ondersteuner. 
De ondersteuner helpt de deelraad.
De deelraden praten met elkaar.
En de deelraden praten met andere mensen die niet in de raad zitten. 
Zo weet de deelraden wat de andere mensen vinden. 
De deelraden praten met de regiodirecteur.

Contact
Wil je meer weten over de cliëntenraad?
Wil je mee-denken met de cliëntenraad?
Wil je lid worden van de bewonersraad, jongerenraad of verwantenraad?
Neem dan contact op met de ondersteuner Yvonne Schrijen.
Telefoon: 06 – 20 90 43 46
Mail: yschrijen@koraal.nl

Meer weten over de cliënt-medezeggenschap?
Klik dan op deze link.
 

Mijn mening
Bij St. Anna vinden we jouw mening belangrijk. Daarom vragen we aan elke bewoner regelmatig wat hij van St. Anna vindt. Hiervoor gebruiken we een speciaal programma, MijnMening! Het is een vragenlijst die je alleen of met een begeleider invult. De vragen zijn met geluid, foto’s pictogrammen  en filmpjes. Dit maakt het invullen leuk en makkelijk. Als jij je mening vertelt, kunnen wij de zorg verbeteren.

Vragen en klachten
In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Bij Koraal vinden we het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Iedere klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

We nodigen cliënten, jongeren, leerlingen, ouders/wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers dan ook uit om het aan te geven als zij vinden dat zaken binnen Koraal anders hadden moeten of kunnen verlopen. 

Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier.

Contactgegevens klachten

Klachtenfunctionaris
Postbus 5109
6130 PC Sittard
klachtenfunctionaris@koraal.nl
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10
 

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon cliënten

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl 
Cliënten Jeugdwet Jeugdstem - vertrouwenspersonen akj
Tel. 088 - 555 10 00
www.jeugdstem.nl 
Cliënten WMO Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 465 35 55
www.meedemeentgroep.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900 - 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl

Koraal heeft externe vertrouwenspersonen voor medewerkers: 

Regio Limburg
Petra Zinken (Gimd)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

Regio Noordoost-Brabant, Expertise Centrum en Koraal Onderwijs

Anita Kuijpers (Gimd)
Tel. 06 - 38 94 62 96
a.kuijpers@gimd.nl 

Per 16 mei 2024:

Ilse Roelands (Gimd)
​06 - 39 34 13 42
i.roelands@gimd.nl

ANBI-status St. Anna

St. Anna heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan St. Anna aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van St. Anna

Verbinding creëren tussen mensen met en zonder beperking! Dát is het doel van Stichting Vrienden van St. Anna. Wij willen projecten of activiteiten die niet via reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden, mogelijk blijven maken. Want dat zijn nu juist de dingen die voor een cliënt het verschil maken. U kunt ons daarbij helpen!

Contactgegevens
Stichting Vrienden van St. Anna
p/a Panheelderweg 3
6097 AH  Heel
0475 - 57 97 00
infoanna@koraal.nl

ANBI-status Vrienden van St. Anna

De Stichting Vrienden van St. Anna heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van St. Anna

Doelstelling
Verbinding creëren tussen mensen met en zonder beperking! Dát is het doel van Stichting Vrienden van St. Anna. Wij willen projecten of activiteiten die niet via reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden, mogelijk blijven maken.

RSIN
852569403 

Contactgegevens
Stichting Vrienden van St. Anna
p/a Panheelderweg 3
6097 AH  Heel
0475 - 57 97 00
infoanna@koraal.nl

Bestuur
Dhr. Arie van der Lee, voorzitter
Dhr. Bert Zeegers, penningmeester
Dhr. Hein Jansen, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting St. Anna/Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag