De Singel

Lesrooster en vakanties

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, een tevredenheidsmeting en zelfevaluatie.  

Lesrooster

Maandag

08.30 - 14.05 uur

Dinsdag

08.30 - 14.05 uur

Woensdag

08.30 - 14.05 uur 

Donderdag

08.30 - 14.05 uur 

Vrijdag

08.30 - 14.05 uur 

De leerlingen worden vanaf 08.15 uur opgevangen op de speelplaats. Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen. De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. In enkele groepen is voor een inloop gekozen van 08.15 uur tot 08.35 uur om de dag rustig op te starten.

De schooltijden voor het schooljaar 2019/2020 gaan veranderen. Het nieuwe schoolrooster maken we in mei bekend op de website.

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Start voorjaarsvakantie

12 februari 2021, vanaf 12.00 uur

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Start zomervakantie    

23 juli 2021, vanaf 12.00 uur

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen

Hieronder treft u de dagen aan waarop de school voor de leerlingen gesloten is:

  • Vrijdag 25 september 2020

  • Maandag 26 oktober 2020 

  • Dinsdag 27 oktober 2020

  • Vrijdag 29 januari 2021

  • Dinsdag 6 april 2021

  • Maandag 26 april 2021

  • Vrijdag 25 juni 2021