De Singel

Lesrooster en vakanties

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, een tevredenheidsmeting en zelfevaluatie.  

Lesrooster

Maandag

08.30 - 14.05 uur

Dinsdag

08.30 - 14.05 uur

Woensdag

08.30 - 14.05 uur 

Donderdag

08.30 - 14.05 uur 

Vrijdag

08.30 - 14.05 uur 

De leerlingen worden vanaf 08.15 uur opgevangen op de speelplaats. Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen. De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. In enkele groepen is voor een inloop gekozen van 08.15 uur tot 08.35 uur om de dag rustig op te starten.

De schooltijden voor het schooljaar 2019/2020 gaan veranderen. Het nieuwe schoolrooster maken we in mei bekend op de website.

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

2e Paasdag

13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaartonderbreking

21 mei t/m 22 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen

Hieronder treft u de dagen aan waarop de school voor de leerlingen gesloten is:

  • Maandag 16 september 2019
  • Woensdag 13 november 2019 (Driespan)
  • Vrijdag 6 december 2019
  • Vrijdag 10 april 2020
  • Dinsdag 2 juni 2020