De Singel

Lesrooster en vakanties

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, een tevredenheidsmeting en zelfevaluatie.  

Lesrooster

Maandag

08.30 - 14.05 uur

Dinsdag

08.30 - 14.05 uur

Woensdag

08.30 - 14.05 uur 

Donderdag

08.30 - 14.05 uur 

Vrijdag

08.30 - 14.05 uur 

De leerlingen worden vanaf 8.15 uur opgevangen op de speelplaats. Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen. De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. In enkele groepen is voor een inloop gekozen van 8.15 tot 8.30 uur om de dag rustig op te starten.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Carnavalsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart onderbreking

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen

Hieronder treft u de dagen aan waarop de school voor de leerlingen gesloten is:

  • 5 en 6 oktober 2022
  • 6 december 2022
  • 7 april 2023
  • 30 en 31 mei 2023