De Singel

Lesrooster en vakanties

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, een tevredenheidsmeting en zelfevaluatie.  

Lesrooster

Maandag

08.30 - 14.05 uur

Dinsdag

08.30 - 14.05 uur

Woensdag

08.30 - 14.05 uur 

Donderdag

08.30 - 14.05 uur 

Vrijdag

08.30 - 14.05 uur 

De leerlingen worden vanaf 08.15 uur opgevangen op de speelplaats. Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen. De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. In enkele groepen is voor een inloop gekozen van 08.15 uur tot 08.35 uur om de dag rustig op te starten.

De schooltijden voor het schooljaar 2019/2020 gaan veranderen. Het nieuwe schoolrooster maken we in mei bekend op de website.

Vakanties

<

Herfstvakantie

25 oktober t/m 2 november 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

2e paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart onderbreking

26 en 27 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022 (leerlingen zijn deze gehele week vrij)

Zomervakantie

25 juli t/m 3 september 2022

Studiedagen

Hieronder treft u de dagen aan waarop de school voor de leerlingen gesloten is:

  • 4 en 5 oktober 2021
  • 6 december 2021
  • 7 t/m 10 juni 2022