De Singel

Praktische informatie

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het gespecialiseerd onderwijs. De Singel is een school voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met gedrags- en psychiatrische problemen, met een moeilijk lerend niveau. In de schoolgids vind je meer informatie over het schoolrooster, onderwijsvorm en kwaliteit van onderwijs. Jaarlijks spreken we met jou en je ouders/verzorgers een ontwikkelingsplan af. Je krijgt twee keer per jaar een rapport. We werken met kleine klassen: ongeveer 14 leerlingen per groep.

Passend Onderwijs

De Singel is een school voor gespecialiseerd onderwijs. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met gedrags- en psychiatrische ontwikkelingsstoornissen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Didactisch gezien functioneren zij op een moeilijk lerend niveau. Het kan gaan om leerproblemen, zoals reken- en taalstoornissen, problemen in de informatieverwerking, ontwikkelingsachterstanden en lichamelijke problemen.

We werken nauw samen met Amarant, gespecialiseerde hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag. Kinderen die in behandeling zijn bij Amarant kunnen voor onderwijs terecht bij De Singel. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

 • Onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas.
 • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
 • We passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers.
 • We hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.

Onderwijsvorm

We werken met twee verschillende vormen.

 • Cluster 4 basisaanpak
  In deze aanpak is het belangrijk dat jij weet wat je kan verwachten op je schooldag. Er zijn vaste dagelijkse routines. Met heldere plaatjes wordt jou meteen duidelijk wat de bedoeling is. De docent helpt jou daarbij. Binnen duidelijke grenzen kun jij je ontwikkelen.
   
 • Cluster 4 structuur aanpak
  Sommige kinderen hebben behoefte aan meer structuur. Met een structuur aanpak worden de kaders nog duidelijker aangegeven en begrensd. De leerkracht ziet toe op naleving van de regels en de acceptatie van sturing en gezag.

Er is veel aandacht in de klas voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken gebruik van emotie- en gedragskaartjes, zodat kinderen leren dit bij zichzelf en anderen te herkennen. De uitstroom van onze leerlingen is gericht op praktijkonderwijs en vmbo bbl.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Singel is aangesloten bij Regionaal Samenwerkingsverband Breda. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.rsvbreda.nl.

Verlofaanvraag leerling

Het volgen van onderwijs is belangrijk. Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. In de leerplichtwet staat dat alleen bij gewichtige omstandigheden extra verlof kan worden verleend. Wat betekent dat u als ouders/verzorgers extra verlof moet aanvragen omdat uw zoon of dochter naar de tandarts moet, een bruiloft of begrafenis heeft, voor een ziekenhuisbezoek, doktersbezoek of iets dergelijks. U moet dan verlof aanvragen door onderstaande verlofbrief in te vullen.

Download verlofbrief

Vacatures

De Singel is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures:

www.werkenbijkoraal.nl