Het Aventurijncollege

Onze school

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het gespecialiseerd onderwijs. Het Aventurijncollege is een school voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op hun gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken intensief samen met GGZ-WNB, Stichting Open Door en Praktijk Memo. Onder dit tabblad vindt je alle algemene informatie en verantwoording over Het Aventurijncollege.

Tevredenheid

Om de tevredenheid van ouders en leerlingen te meten, heeft Het Aventurijncollege gebruik gemaakt van DUO onderwijsonderzoek. Door het uitvoeren van gedegen onderzoek met een benchmark van het voortgezet onderwijs in Nederland, krijgen we een zo realistisch mogelijk beeld. 

In dit verslag leest u een samenvatting met analyse van de resultaten van beide onderzoeken, welke daarna ook nog tegen elkaar worden afgezet in de conclusie. Aan het einde van dit verslag vindt u de bijlagen die van toepassing zijn op de gegevens. 

Naast de gegevens in dit verslag heeft Het Aventurijncollege ook de beschikking over resultaten per klas als deze meer dan 5 respondenten had. Dit was om de anonimiteit te waarborgen. Deze resultaten zullen niet algemeen gedeeld worden, maar geeft wel aandachtspunten aan het team in welke klassen de knelpunten meer ervaren worden. 

Klik hier om de analyse van het tevredenheidsonderzoek te downloaden. 

Mocht u vragen hebben t.a.v. de resultaten, kunt u deze stellen via de administratie van Het Aventurijncollege. De administratie van Het Aventurijncollege is te bereiken op aventurijncollege@koraal.nl of op 0164-260744. 
 

Samenwerking

Het Aventurijncollege werkt samen met verschillende zorgpartners. Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven voor stages.
 

 • GGZ-WNB
  Met GGZ-WNB werken we samen in het zogenoemde BOTS-traject (Back On Track Successfully) voor leerlingen met internaliserende problematiek die door omstandigheden niet meer naar school gaan.
   
 • Stichting Open Door
  Met Open Door wordt op twee manieren samengewerkt. We leveren onderwijs en vooral begeleiding terug naar onderwijs voor leerlingen die tijdelijk in de zorginstelling geplaatst zijn. Daarnaast hebben we op school een groep waarin de medewerkers van Open Door regelmatig aanwezig zijn en trainingen en begeleiding uitvoeren.
   
 • Praktijk Memo
  Daar waar leerlingen tijdelijk bij Praktijk Memo voor behandeling geplaatst zijn, wordt onderwijs en vooral begeleiding terug naar onderwijs geleverd door Het Aventurijncollege.


We werken verder ook samen met andere zorgpartners die bij jou betrokken zijn, zodat we jou samen zo optimaal verder kunnen helpen.

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

Voor Het Driespan geldt de afspraak dat alle scholen deze klachtenregeling ook gebruiken waardoor een uniforme werkwijze ontstaat. De werkwijze is als volgt:

Bespreek de situatie eerst met een medewerker of leidinggevende van de school.

Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon van de school kan u ondersteunen, een bemiddelaar inschakelen of u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Mochten u en de school er onderling niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de directie van Koraal West Brabant – Het Driespan.

Wanneer de klacht binnen onze organisatie niet met een goede oplossing kan worden afgerond, kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij:

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meer weten? 
In deze bijlage vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en contact- en vertrouwenspersonen bij Het Driespan. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochure hieronder.

Klachtenbrochure Onderwijs

Vacatures

Het Aventurijncollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures:

www.werkenbijkoraal.nl