Informatie
Het Aventurijncollege

Informatie

Het Aventurijncollege biedt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) aan. Dit is op drie niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg (B), de kaderberoepsgerichte leerweg (K) en de theoretische leerweg (T). In het tweede leerjaar kies je een profiel en vakkenpakket. We maken elk jaar een ontwikkelingsplan, waarbij we uitgaan van jouw mogelijkheden. Hierin staat welke onderwijsdoelen je kunt halen en je uitstroomniveau. Leerlingen stromen uit naar het reguliere vmbo, mbo of havo.

Lesrooster

Maandag

08.30 - 14.25 uur

Dinsdag

08.30 - 14.25 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

Donderdag

08.30 - 14.25 uur

Vrijdag

08.30 - 14.25 uur

Pauzes
In de ochtend heb je een kwartier pauze en met de lunch is er een pauze van 20 minuten.

Studiedagen

Het rooster van de studiedagen vindt u in de Schoolwijzer 2023-2024. Tijdens de studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. Verder zijn de leerlingen één dag in januari of februari vrij om leerlingenbesprekingen te voeren. Wij informeren u hier tijdig over.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Start kerstvakantie

22 december 2023, vanaf 12.30 uur

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

12 februari t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart onderbreking

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Start zomervakantie

5 juli 2024, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

8 juli t/m 18 augustus 2024

Het Aventurijncollege Bergen op Zoom
Het Aventurijncollege Bergen op Zoom
Het Aventurijncollege Bergen op Zoom

Passend Onderwijs

Het Aventurijncollege is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op hun gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Didactisch gezien functioneren zij op vmbo-niveau. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • Je krijgt onderwijs in kleine klassen met 10-12 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten).
  • Onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in en buiten de klas.
  • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
  • We passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers.
  • Het team heeft veel kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.
  • Nauwe afstemming met zorgpartners die bij jou betrokken zijn.

Open dag 2024

Op 31 januari 2024 ben je van harte welkom tijdens de open dag van Het Aventurijncollege. Van 16.00 tot 20.00 uur laten we je graag ons gebouw zien en informeren we je over de mogelijkheden die Het Aventurijncollege te bieden heeft. We kijken uit naar je komst!

Aanmelden

Aanmelding op een school voor gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het Aventurijncollege is aangesloten bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal 30.01 VO. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Het is ook mogelijk om leerlingen aan te melden die vallen onder een ander samenwerkingsverband, zoals samenwerkingsverband Roos VO uit Roosendaal en omstreken. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.swvbrabantsewal.nl.

Onderwijsvorm

Het lesprogramma laten we zoveel mogelijk gelijk lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. In de schoolgids vind je meer informatie over het vakkenpakket. Naast het lesprogramma krijg je lessen over burgerschap en besteden we aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling (gedragslessen). Je zit in de klas met 11 of 12 leerlingen. Je hebt een vaste klassenmentor. Daarnaast werken we in diverse zorggroepen, waarvoor we een specifieke aanpak hebben. Deze zorggroepen bestaan uit 6 tot 10 leerlingen. Er is een medewerker uit de zorg aanwezig in de klas voor extra ondersteuning. Twee keer per jaar krijg je een rapport.

Downloads

In onderstaande uitklapbare velden vindt u diverse notities en protocollen die betrekking hebben op Het Aventurijncollege. 

Formulieren & Protocollen
Exameninformatie

Hier treft u alle informatie aan met betrekking tot de examens.

ESF+ 2021-2027

het Aventurijncollege maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.