Informatie
Het Aventurijncollege

Informatie

Het Aventurijncollege biedt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) aan. Dit is op drie niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg (B), de kaderberoepsgerichte leerweg (K) en de theoretische leerweg (T). In het tweede leerjaar kies je een profiel en vakkenpakket. We maken elk jaar een ontwikkelingsplan, waarbij we uitgaan van jouw mogelijkheden. Hierin staat welke onderwijsdoelen je kunt halen en je uitstroomniveau. Leerlingen stromen uit naar het reguliere vmbo, mbo of havo.

Lesrooster

Maandag

08.30 – 14.25

Dinsdag

08.30 – 14.25

Woensdag

08.30 – 14.25  

Donderdag

08.30 – 14.25

Vrijdag

08.30 – 14.25

Pauzes
In de ochtend heb je een kwartier pauze en met de lunch is er een pauze van 20 minuten.

Studiedagen

Het rooster van de studiedagen is begin schooljaar 2020-2021 gereed en zal gedeeld worden in de ouderkalender. Tijdens de studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. Verder zijn de leerlingen één dag in januari of februari vrij om leerlingenbesprekingen te voeren. Wij informeren u hier tijdig over.

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Start kerstvakantie

18 december 2020, vanaf 12.30 uur

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Start zomervakantie

23 juli 2021, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Het Aventurijncollege Bergen op Zoom
Het Aventurijncollege Bergen op Zoom
Het Aventurijncollege Bergen op Zoom

Passend Onderwijs

Het Aventurijncollege is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op hun gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Didactisch gezien functioneren zij op vmbo-niveau. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 10-12 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in en buiten de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • het team heeft veel kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.
  • nauwe afstemming met zorgpartners die bij jou betrokken zijn

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het Aventurijncollege is aangesloten bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal 30.01 VO. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Het is ook mogelijk om leerlingen aan te melden die vallen onder een ander samenwerkingsverband, zoals samenwerkingsverband Roos VO uit Roosendaal en omstreken. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.swvbrabantsewal.nl.

Onderwijsvorm

Het lesprogramma laten we zoveel mogelijk gelijk lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. In de schoolgids vind je meer informatie over het vakkenpakket. Naast het lesprogramma krijg je lessen over burgerschap en besteden we aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling (gedragslessen). Je zit in de klas met 11 of 12 leerlingen. Je hebt een vaste klassenmentor. Daarnaast werken we in diverse zorggroepen, waarvoor we een specifieke aanpak hebben. Deze zorggroepen bestaan uit 6 tot 10 leerlingen. Er is een medewerker uit de zorg aanwezig in de klas voor extra ondersteuning. Twee keer per jaar krijg je een rapport.

Downloads

In onderstaande uitklapbare velden vindt u diverse notities en protocollen die betrekking hebben op Het Aventurijncollege. 

Formulieren & Protocollen
Exameninformatie

Hier treft u alle informatie aan met betrekking tot de examens.