Het Berkenhofcollege

Praktische informatie

Het Berkenhofcollege is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een moeilijk lerend niveau en gedragsproblemen, die specifieke ondersteuning nodig hebben. We werken nauw samen met Amarant, Sterk in Werk en Prisma. 

Open dag 2024

Op 21 februari 2024 ben je van harte welkom tijdens de open dag. Tussen 13.30 en 15.00 uur ontvangen we je graag om je rond te leiden door onze prachtige school. Uiteraard vertellen we je ook alles over de mogelijkheden op Het Berkenhofcollege. Tot dan!

Passend Onderwijs

Het Berkenhofcollege is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs. Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een moeilijk lerend niveau en gedragsproblemen, die specifieke ondersteuning nodig hebben. Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

 • Je krijgt onderwijs in kleine klassen met 12 tot 14 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten).
 • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
 • We passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen tweejaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers.
 • We hebben een team met kennis en expertise op het gebied van speciale onderwijsbehoeften.
 • Nauwe samenwerking met zorgpartners die betrokken zijn bij onze leerlingen.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Ons team is getraind om de veiligheid van iedereen te waarborgen en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het respectprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld.

Onderwijsaanbod

Wij vinden het belangrijk dat je met plezier naar school gaat en je optimaal kunt ontwikkelen. Lees meer over hoe wij het onderwijsaanbod bij Het Berkenhofcollege hebben ingericht.

Klik op de + voor meer informatie. 

Onderbouw

In de eerste twee leerjaren krijg je een basisprogramma. Een deel (60%) bestaat uit theoretische vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, mens en maatschappij. Het andere deel bestaat uit praktische vakken als techniek, koken, groen, zorg, logistiek, bewegen en sport. Daarnaast is er aandacht voor sociale vaardigheden.

Je krijgt in kleine groepen les van een vaste groepsleerkracht(en). Die geeft alle theoretische vakken. De leerkracht is ook je mentor en aanspreekpunt. De praktijklessen worden gegeven door technische assistenten en leraarondersteuners.

Bovenbouw

Na de onderbouw stroom je door naar één van onze arbeidsleerroutes in de bovenbouw. Hierin kun je een keuze maken tussen bouw, groen, horeca en logistiek. Bij een hoger didactisch niveau heb je ook de mogelijkheid om richting het mbo uit te stromen.

Stages

In het derde leerjaar starten we met een arbeidskundig onderzoek. Hierbij onderzoeken we welke werkzaamheden bij jou passen en welke begeleiding je nodig hebt. In het vierde leerjaar loop je stage buiten de school. Voor stages krijg je begeleiding van een jobcoach van Sterk in Werk.

Ontwikkelingsplan

Tweejaarlijks spreken we een ontwikkelingsplan met jou af, in overleg met je ouder(s)/verzorger(s). Hierbij kijken we naar je interesses en wat je kan en welke ontwikkelpunten je nog hebt. Daarnaast krijg je twee keer per jaar een rapport.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Het Berkenhofcollege heeft een regiofunctie en is daarom actief in meerdere samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op de sites van de samenwerkingsverbanden:

 • SWV RSV Breda eo 30.03
  Kijk voor meer informatie op www.rsvbreda.nl 
 • SWV ROOS VO 30.02, Roosendaal, Moerdijk en omgeving
  Kijk voor meer informatie op www.po3002.nl
 • SWV Brabantse Wal 30.01 Bergen op Zoom en omgeving
  Kijk voor meer informatie op www.swvbrabantsewal.nl

Samenwerking

We werken nauw samen met Amarant, Sterk in Werk en Prisma. Daarnaast werken we samen met andere zorgpartners die betrokken zijn bij onze leerlingen, zoals GGZ, Steunpunt Autisme West-Brabant, Novadic-Kentron, MEE, UWV en Stichting Jeugdzorg.

Amarant

Sommige van onze leerlingen wonen op een woon- en/of behandelgroep van Amarant en krijgen hulpverlening of therapie. Er is regelmatig overleg tussen onze school en Amarant. Medewerkers zijn zoveel mogelijk bij elkaars besprekingen aanwezig. Meer over Amarant.

Sterk in Werk

Sterk in Werk is gespecialiseerd om jongeren uit onze doelgroep te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Er is wekelijks overleg met Sterk in Werk over de stages van onze leerlingen.  

Stichting Prisma

Het Berkenhofcollege werkt intensief samen met Stichting Prisma. Voor leerlingen die dat nodig hebben, is dagelijks een begeleider vanuit Prisma aanwezig op school. Deze begeleider ondersteunt je dan op vooraf afgesproken momenten, op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, emotieregulatie en ontspanningsmomenten. Meer over Stichting Prisma.

ESF+ 2021-2027

Het Berkenhofcollege maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

Vacatures

Het Berkenhofcollege is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl