Het Berkenhofcollege

Het Berkenhofcollege is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs in Breda. De school biedt praktijkgericht onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar, met een zeer moeilijk lerend niveau en gedragsproblemen. Het onderwijs bereidt hen voor op meedoen aan het arbeidsproces: op de reguliere arbeidsmarkt of via een beschermde werkplek. Een klein aantal leerlingen stroomt door naar vervolgonderwijs.
Meer weten?

Telefoon: 076 - 565 84 55
E-mail: berkenhofcollege@koraal.nl
Schoolleider: Geert Beskers

Het Berkenhofcollege

Uitgaan van het positieve vinden we heel belangrijk op onze school. We kijken naar wat jou goed afgaat en waar je plezier in hebt. Daar sluiten we bij aan in het onderwijs. Zowel op didactisch gebied als met jouw sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen vieren we jouw successen. Op school hebben we veel aandacht voor sociale vaardigheden die belangrijk zijn op de werkvloer, dat noemen we werknemersvaardigheden. In het vierde leerjaar loop je stage. Zo wordt je goed voorbereid op je latere werkplek.

Met School Wide Positive Behavior Support leren we jou om positief gedrag te laten zien. Samenwerken, vriendelijkheid, respectvol met elkaar omgaan, elkaar uit laten praten en je rustig gedragen in de klas. De school is een veilige plek waar iedereen elkaar accepteert. We stimuleren je in dit gedrag en belonen leerlingen die gewenst gedrag laten zien. Hiermee leggen we ook een link naar goed burgerschap.

“Hier begrijpen ze mij echt”

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over Het Berkenhofcollege? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Geert Beskers.

T 076 - 565 84 55
E berkenhofcollege@koraal.nl

Adres
Sibeliuslaan 13
4837 CA Breda