Het Berkenhofcollege

Onze school

Binnen Het Berkenhofcollege handelen we vanuit een positief uitgangspunt vanuit de gedachtegang van Positive Behavior Support (PBS). Als startpunt kijken we naar wat goed gaat en sluiten hierbij aan om de leerling te laten ontwikkelen en uitdaging te bieden.

Naast een positieve aanpak op gedrag en sociaal-emotioneel leren ligt binnen ons onderwijs sterk de focus op het aanleren van werknemersvaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren binnen een arbeidsplek.

SITS

Het Berkenhofcollege heeft, met inzet van verleende subsidie SITS (Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking), een methodiek ontwikkeld die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Deze methodiek heeft als werknaam JOBS (Jezelf Ontwikkelen Binnen Stage).

Klik hier voor de beschrijving van de methodiek.