Het Olivijncollege

Onze school

De naam ‘Olivijn’ komt van een steen waaraan de volgende bijzondere eigenschappen worden toegekend:

• Frisse moed om verder te gaan
• Jezelf verbeteren
• Opnieuw starten