Het Olivijncollege
Het Olivijncollege

Lesrooster en vakanties

Wij bieden praktijkgericht onderwijs met uitzicht op deelname op de arbeidsmarkt met of zonder certificaten. Als je bij ons instroomt bepalen we jouw onderwijsniveau, aan de hand van gegevens van je vorige school of met behulp van een nulmeting. Na zes weken maken we een ontwikkelingsplan, die we met jou en je ouders/verzorgers bespreken. Dit plan evalueren we twee keer per jaar. Je ontvangt twee keer per jaar een rapport.

Schoolrooster

Van maandag t/m vrijdag hebben we hetzelfde rooster. De lessen zijn van 8.40 tot 15.00 uur. 

Dagopening 08.30 - 08.40 uur
1ste lesuur 08.40 - 09.30 uur
2de lesuur 09.30 - 10.20 uur
Pauze

10.20 - 10.40 uur

3de lesuur 10.40 - 11.30 uur
4de lesuur 11.30 - 12.20 uur
Pauze

12.20 - 13.00 uur

5de lesuur 13.00 - 13.50 uur
6de lesuur 13.50 - 14.40 uur
Dagsluiting 14.45 - 15.00 uur

Vakanties

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Carnavalsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart onderbreking

18 mei t/m 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Start zomervakantie

14 juli 2023, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen

  • 20 september 2022

  • 5 oktober 2022

  • 24 november 2022

  • 1 februari 2023

  • 8 juni 2023