Het Olivijncollege
Het Olivijncollege

Lesrooster en vakanties

Wij bieden praktijkgericht onderwijs met uitzicht op deelname op de arbeidsmarkt met of zonder certificaten. Als je bij ons instroomt bepalen we jouw onderwijsniveau, aan de hand van gegevens van je vorige school of met behulp van een nulmeting. Na zes weken maken we een ontwikkelingsplan, die we met jou en je ouders/verzorgers bespreken. Dit plan evalueren we twee keer per jaar. Je ontvangt twee keer per jaar een rapport.

Schoolrooster

Van maandag t/m vrijdag hebben we hetzelfde rooster. De lessen zijn van 8.30 tot 15.00 uur. 

Dagopening 08.30 - 08.40 uur
1ste lesuur 08.40 - 09.30 uur
2de lesuur 09.30 - 10.20 uur
Pauze

10.20 - 10.40 uur

3de lesuur 10.40 - 11.30 uur
4de lesuur 11.30 - 12.20 uur
Pauze

12.20 - 13.00 uur

5de lesuur 13.00 - 13.50 uur
6de lesuur 13.50 - 14.40 uur
Dagsluiting 14.45 - 15.00 uur

Vakanties

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie

23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Carnavalsvakantie

3 t/m 7 maart 2025

Tweede Paasdag  

21 april 2025

Meivakantie

21 april t/m 2 mei 2025

Bevrijdingsdag   

5 mei 2025

Hemelvaart onderbreking

29 en 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

9 juni 2025

Start zomervakantie

4 juli 2025, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

7 juli t/m 15 augustus 2025

Studiedagen 2024-2025

  • 7 oktober 2024