Het Olivijncollege
Het Olivijncollege

Lesrooster en vakanties

Wij bieden praktijkgericht onderwijs met uitzicht op deelname op de arbeidsmarkt met of zonder certificaten. Als je bij ons instroomt bepalen we jouw onderwijsniveau, aan de hand van gegevens van je vorige school of met behulp van een nulmeting. Na zes weken maken we een ontwikkelingsplan, die we met jou en je ouders/verzorgers bespreken. Dit plan evalueren we twee keer per jaar. Je ontvangt twee keer per jaar een rapport.

Schoolrooster

Van maandag t/m vrijdag hebben we hetzelfde rooster. De lessen zijn van 8.40 tot 15.00 uur. 

Dagopening 08.30 - 08.40 uur
1ste lesuur 08.40 - 09.30 uur
2de lesuur 09.30 - 10.20 uur
Pauze

10.20 - 10.40 uur

3de lesuur 10.40 - 11.30 uur
4de lesuur 11.30 - 12.20 uur
Pauze

12.20 - 13.00 uur

5de lesuur 13.00 - 13.50 uur
6de lesuur 13.50 - 14.40 uur
Dagsluiting 14.45 - 15.00 uur

Vakanties

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnavalsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

Goede vrijdag

29 maart 2024 (studiedag)

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart onderbreking

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Start zomervakantie

5 juli 2024, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen 2023-2024

  • 19 september 2023

  • 5 oktober 2023

  • 28 november 2023

  • 5 maart 2024

  • 29 maart 2024

  • 28 mei 2024