Advance Care Planning

Advance Care Planning is een belangrijk thema in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Hierbij staat vroegtijdige communicatie over de zorg in de toekomst en de wensen en verwachtingen van patiënten en betrokkenen centraal. Het is belangrijk om de zorg goed af te stemmen op die wensen en verwachtingen. Alleen door hier samen over te praten, kom je uiteindelijk tot een beleid waarbij de bewoner is gebaat. Dus daar moet je op tijd mee beginnen. 

Het kan gebeuren dat een kwetsbare bewoner totaal onverwacht wordt gereanimeerd, geopereerd en behandeld, maar uiteindelijk toch overlijdt aan complicaties. Met afspraken vooraf had je veel pijn en angst kunnen voorkomen, zowel bij de bewoner als zijn omgeving. Daarom is het belangrijk dat onze medewerkers weten hoe ze moeten handelen in de hectiek bij onverwachte crisissituaties.

De arts is verantwoordelijk is voor een medisch besluit . Echter de mening van de cliënt en zijn familie of wettelijk vertegenwoordiger weegt hierbij heel zwaar mee. Het opstellen van een Advance Care Plan gebeurt tijdens een gesprek met de arts, cliënt, familie of wettelijk vertegenwoordiger en overige belangrijke personen waaronder professionele zorgverleners. Er wordt dan besproken welke situaties in de toekomst kunnen ontstaan en hoe dan het beste gehandeld kan worden. Meestal zijn hier meerdere gesprekken voor nodig en komt het onderwerp ook in de loop der tijd weer terug op de agenda.

Als een cliënt gezond is, lijkt het voor familie en begeleiding niet logisch om al over een eventuele achteruitgang na te denken en te praten. Toch is het belangrijk om dit wel te doen. De gezondheid van een cliënt kan namelijk plotseling sterk achteruit gaan en dan is er weinig tijd om rustig na te denken en een goede beslissing te nemen Het is dan helpend als dit van tevoren al met alle betrokkenen is gedaan. 

Onderzoek

Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij de Koraal-locatie Maasveld, is gepromoveerd op haar proefschrift ‘Medische beslissingen rond het levenseinde in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Met haar onderzoek geeft Wagemans meer inzicht in de manier waarop die beslissingen worden genomen. Wat is de rol van artsen, wettelijk vertegenwoordigers en verzorgenden en wat kan er worden verbeterd?

Training

Omdat de kern van Advance Care Planning bestaat uit goede communicatie is het belangrijk dat de verschillende deelnemers aan de gesprekken zich capabel voelen. Om dit te ondersteunen heeft Koraal samen met het Nivel een training ontwikkeld voor professionals.

Bekijk de brochure Training Advance Care Planning

Meer weten?

Wilt u meer weten over Advance Care Planning? Bekijk dan eens onderstaande publicaties of neem gelijk contact op met Annemieke Wagemans of Anique Vogel..

Annemieke Wagemans

awagemans@koraal.nl

Anique Vogel

avogel@koraal.nl