Seksuele uitbuiting

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn steeds vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting. De doelgroepen jongens en jeugdigen functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking zijn tot op heden ondervertegenwoordigd in (wetenschappelijk) onderzoek.

Promotieonderzoek Seksuele uitbuiting


Betrokken onderzoekers     
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort, Koraal en UM
Dr. Evelyn Heynen, Open Universiteit
Dr. Sophie Leijdesdorff, UM

Korte beschrijving     
Seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel, maar in Nederland blijkt slechts gemiddeld 1 op de 5 slachtoffers in beeld te zijn. Het betreft een verborgen misdaad; seksuele uitbuiting speelt zich veelal in het verborgene af en laat zich moeilijk traceren. De gevolgen op de fysieke en psychische gezondheid van de slachtoffers zijn echter groot.

Ten behoeve van preventie, het tijdig ingrijpen bij slachtofferschap en het aanbieden van passende zorg en ondersteuning aan (potentiële) slachtoffers, is het van belang om inzicht te hebben in de ervaren risicofactoren, protectieve en compenserende factoren, de signalen van uitbuiting en hulpverleningsbehoeften. Dit promotieonderzoek tracht bij te dragen aan het oplossen van kennishiaten rondom slachtofferschap van uitbuiting bij jonge mensen. Specifieke aandacht is er voor jongens en voor jeugdigen functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking, die tot op heden ondervertegenwoordigd zijn in (wetenschappelijk) onderzoek. 

Output


Consortium Seksuele uitbuiting bij jongens en jonge mannen


Betrokken onderzoekers    
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Loïs de Rooij, MSc, MA, Koraal

Korte beschrijving     
Koraal maakt samen met organisaties Sterk Huis, Pretty Woman, Lumens en Fier deel uit van een consortium dat zich richt op seksuele uitbuiting bij jongens en jonge mannen. De meeste slachtoffers zijn vrouw, maar slachtofferschap onder jongens en mannen komt ook voor. Mede als gevolg van maatschappelijke gendernormen en heersende taboes uiten ze zich uit schuld en schaamte minder snel over hun slachtofferschap. Dit consortium heeft als doel om vanuit onderzoek en praktijk meer zicht te krijgen op de levensloop en hulpverleningsbehoeften van jongens en jonge mannen die in aanraking (kunnen) komen met seksuele uitbuiting en seksueel geweld, om vervolgens voor hen gerichte interventies te ontwikkelen.

Eén van de activiteiten van het project betreft een interviewstudie. Onderwerpen waarover we met de jongens in gesprek zijn gegaan zijn o.a.: ingrijpende jeugdervaringen, protectieve en compenserende factoren, schoolloopbaan, vriendschappen, relaties en seksualiteit en hulpverleningsgeschiedenis en –behoeften. Met de resultaten van het onderzoek wordt het zorgaanbod van de consortiumpartners (door)ontwikkeld en wordt getracht bij te dragen aan het oplossen van kennishiaten rondom en bewustwording van slachtofferschap seksueel geweld bij jongens en jonge mannen.