Plein³

Plein³ is een speciale voorziening waar voortgezet gespecialiseerd onderwijs en zorg integraal worden aangeboden, waarbij de jongere en zijn perspectief centraal staan. De voorziening biedt onderwijs, arbeidsparticipatie en zorg aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die op verschillende gebieden problemen ervaren. Er wordt gewerkt vanuit de drie psychologische basisbehoeften Relatie, Competentie en Autonomie.
Meer weten?

Telefoon: 0162 - 45 37 49
E-mail: plein3@koraal.nl
Schoolleider: Koert van der Linden

Koert van der Linden

Plein³

Jongeren die aangemeld worden bij Plein³ hebben vaak al heel wat achter de rug. Je vertrouwen in jezelf, in anderen en in de maatschappij hebben een stevige deuk opgelopen. Bij Plein³ steken we in eerste instantie in op dat je weer leert om een daginvulling te hebben. Op basis van jouw krachten en interesses zoeken we naar een passend toekomstperspectief. Binnen de verschillende pleinen gaan we aan de slag met doelen op het gebied van didactiek, arbeidsvaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. We stimuleren en begeleiden je daarin in onze integrale aanpak. Als je zelf ervaart dat je vooruit gaat, krijg je stapje voor stapje steeds meer vertrouwen in jezelf, in anderen en in je toekomst.

Opnieuw leren vertrouwen

Meer weten?

Heb jij als jongere zelf of heeft u als ouder/verzorger/hulpverlener vragen over Plein³?
Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Koert van der Linden.

T 0162 - 45 37 49
E plein3@koraal.nl

Onze voorziening is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur. Op woensdag zijn we tot 13.00 uur bereikbaar.

T 0162 - 45 37 49
E plein3@koraal.nl

Bezoekadres
Bredaseweg 140
4904 SC Oosterhout