Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB - 30 juni

01 juli 2022

Donderdag 30 juni vond de tweede van vier ronde tafels plaats van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB, georganiseerd door Koraal en CoMensha. Deze tweede ronde tafel was voor Noord- en Zuid-Holland, waarbij de heer Peter Oskam (burgemeester van Capelle aan den IJssel en portefeuillehouder mensenhandel) gastheer was.

Het was wederom een waardevolle bijeenkomst, waar we veel partijen uit de keten mochten ontvangen, zoals de Nationaal rapporteur mensenhandel, een ervaringsdeskundige, verschillende zorgpartners uit de keten, VWS (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de projectleider Samen tegen mensenhandel (ministerie van Justitie en Veiligheid), een advocate en anderen.  

Het doel van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB is het in kaart brengen van knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking, mogelijke oplossingen hiervoor en wat we hiervoor landelijk nodig hebben. De uitkomsten van de gesprekken bundelen we en zullen we na de zomer aanbieden aan de ministeries JenV en VWS en de Kamerleden van de Eerste en de Tweede kamer als input voor het landelijke programma Samen tegen mensenhandel. 

Binnen de groep van mensen die in aanraking komt met mensenhandel vormen mensen functionerend op het niveau van een verstandelijke beperking een groep die aandacht moet krijgen. Zij zijn extra kwetsbaar voor vormen van mensenhandel zoals criminele en seksuele uitbuiting. Slachtoffers van mensenhandel komen beperkt en vaak laat in beeld. We lijken in Nederland slachtoffers van mensenhandel niet goed genoeg te kunnen beschermen en zijn derhalve onvoldoende in staat om herhaling of erger te voorkomen.  

Laten we er samen voor zorgen dat voor mensen met een licht verstandelijke beperking de kans verkleind wordt dat ze uitgebuit worden en laten we hen passende hulp bieden.

Lees meer informatie over Koraal en behandelprogramma mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Overzicht van de ronde tafels:

  • Ronde tafel Zuid-Nederland; 21 april 2022 bij burgemeester Vlecken in Weert
  • Ronde tafel Noord-en Zuid Holland; 30 juni 2022 bij burgmeester Oskam in Capelle aan den IJssel
  • Ronde tafel Oost- Nederland; 4 juli 2022 bij burgemeester Marcouch in Arnhem
  • Ronde tafel Noord-Nederland; 15 september 2022 bij burgemeester Schuiling in Groningen 


Gemeente Capelle aan den IJssel, fotograaf Frank de Roo

Foto: Gemeente Capelle aan den IJssel, fotograaf Frank de Roo
Terug naar het overzicht