Expertise Centrum

Het Koraal Expertise Centrum verbindt mensen aan elkaar, ontsluit en ontwikkelt kennis, biedt hoogspecialistische expertise aan professionals en coördineert het post-HBO opleidingsaanbod. Daartoe verbinden wij professionals en kennis binnen Koraal aan elkaar en leggen we verbindingen met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten.

Het Koraal Expertise Centrum is de regisseur en facilitator van de kennis-, onderzoeks- en innovatieagenda. Deze agenda geeft richting aan en antwoord op vragen als ‘welke kennis willen we binnen Koraal verder uitbouwen? Aan welke wetenschappelijke onderzoeken kunnen en willen we deelnemen. Welke innovaties zijn belangrijk?

Bij Koraal hebben we veel ervaring met samenwerken en het delen van kennis. Een voorbeeld daarvan is het Consultatieteam. Dit team verenigt disciplines als psychiatrie, psychologie, orthopedagogiek en gedragskunde. Het is een multidisciplinair samengesteld kernteam, dat aangevuld kan worden met andere binnen Koraal beschikbare professionals. Op deze wijze maken we expertise voor alle cliënten en leerlingen toegankelijk en daarbij maakt het niet uit in welke Koraal-regio zij verblijven. Kennis en expertise zijn regio-overstijgend.

De HondsbergP.I. School Hondsberg en KEC Onderwijs maken deel uit van het Expertise Centrum.Contact
Koraal Expertise Centrum
Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk

013 - 52 32 828
infohb@koraal.nl

Marieke van Meerten

Directeur Expertise Centrum