Koraal | YIP! | Seksuele uitbuiting | Behandelprogramma mensenhandel

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Het doel van de mensenhandelaar is de uitbuiting van een persoon. 

Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Arbeidsuitbuiting: als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken.
  • Seksuele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten en dat moet afdragen aan de uitbuiter.
  • Criminele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren en de buit moet afdragen aan de uitbuiter.
  • Gedwongen orgaanverwijdering: hierbij wordt iemand gedwongen om zijn of haar organen af te staan.
Koraal | Signalen seksuele uitbuiting | herkennen | ingrijpen | hulp | Behandelprogramma mensenhandel

Dwang, geweld en misleiding

Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, (dreiging met) geweld en misleiding. Het signaleren van mensenhandel is belangrijk omdat slachtoffers afhankelijk kunnen zijn van mensen uit hun omgeving om uit de uitbuitingssituatie te komen.

Het is van groot belang om het risico op slachtofferschap en daarbij behorende signalen te herkennen, tijdig in te grijpen en passende hulp te bieden. 11VB is een signaleringstool die hierbij kan helpen. Lees deze factsheet voor meer informatie over 11VB

Bron bovenstaande teksten: Rijksoverheid

Meer informatie

Klik ook eens op de onderstaande items op de website van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) voor meer informatie over mensenhandel.