Koraal locatie Maasveld

Praktische informatie

Hoe kan ik me aanmelden? Welke kosten komen voor rekening van Koraal en welke dingen moet ik zelf betalen? De antwoorden op deze vragen vind je op deze pagina, waar we alle praktische informatie voor je op een rij hebben gezet. Wil jij bij Maasveld werken of wil je als vrijwilliger aan de slag? Op deze pagina lees je hoe jij je aan Maasveld kunt verbinden.

Aanmelden

De zorg binnen Maasveld valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet óf de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wlz vervangt sinds 1 januari 2015 de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat betekent dit concreet? Klik op de onderstaande uitklappers voor meer informatie.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz zorgt ervoor dat een cliënt noodzakelijke zorg krijgt in een instelling zoals Maasveld. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraag je zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg in natura. Met vragen over de Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.

Een MEE-organisatie in de buurt vind je op deze website: www.mee.nl

Je kunt ook bellen met 0900 - 999 88 88.

Advies Zorgbelang is te bereiken via de website www.adviespuntzorgbelang.nl of telefonisch via 0900 - 243 81 81.

Jeugdwet

Als een cliënt nog geen 18 jaar oud is, valt de zorg meestal onder de Jeugdwet. De indicatie voor de Jeugdwet wordt gegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Volwassenen die zelfstandig of thuis wonen en toch (aanvullende) zorg - bijvoorbeeld dagbesteding of logeren - nodig hebben, kunnen terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.

Vragen over uw indicatie of financiering?

Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij de Centrale Cliënt Administratie Front Office, Wlz / Gehandicaptenzorg Limburg. Neem contact op via 043 - 356 87 00 of door te mailen naar FOwlzlimburgCCLA@koraal.nl.

Kijk voor uitgebreide en toegankelijke informatie over de Wet langdurige zorg ook eens op de website van de Rijksoverheid.

Wie betaalt wat

In de brochure 'Wie betaalt wat?' staat welke kosten voor rekening komen van Koraal en welke kosten voor aanvullende diensten betaald worden door de cliënt. Aan de hand van de brochure worden jaarlijks de Overzichten Individuele Uitgaven (OIU’s) ingevuld. In de bijlage Tarieven eigen bijdrage cliënten 2019 leest u welke kosten we in rekening brengen wanneer er aanvullende diensten worden afgenomen.

De brochure 'Wie betaalt wat?' is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn - het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland - en geldt voor alle WLZ-cliënten in 24 uurszorg. Het WLZ kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de woongroep of stuur een e-mailbericht naar info@koraal.nl

Cliëntenraad

De cliëntenraad in Koraal regio MHWM bestaat uit 3 deelraden.
1.    Bewonersraad met bewoners
2.    Jongerenraad met jongeren
3.    Verwantenraad van bewoners en jongeren

Elke deelraad heeft een voorzitter en een ondersteuner. 
De ondersteuner helpt de deelraad.
De deelraden praten met elkaar.
En de deelraden praten met andere mensen die niet in de raad zitten. 
Zo weet de deelraden wat de andere mensen vinden. 
De deelraden praten met de regiodirecteur.

Contact
Wil je meer weten over de cliëntenraad?
Wil je mee-denken met de cliëntenraad?
Wil je lid worden van de bewonersraad, jongerenraad of verwantenraad?
Neem dan contact op met de ondersteuners Tessie Wittelings of Evi Gielen.
Telefoon Tessie : 06 – 49 68 97 67
Mail Tessie: twittelings@koraal.nl 
Telefoon Evi: 06 – 13 81 23 92
Mail Evi: egielen@koraal.nl 

Meer weten over de cliënt-medezeggenschap?
Klik dan op deze link.

Werken bij Maasveld

Werken bij Maasveld betekent werken vóór en werken mét mensen. Bijzondere mensen die vertrouwen op de professionaliteit van onze medewerkers.

Actuele vacatures
In een grote organisatie als Maasveld komen regelmatig vacatures vrij, waarvoor wij dan op zoek gaan naar nieuwe collega's. Misschien ben jij dat wel? Kijk snel op de website Werken bij Koraal voor een overzicht van alle actuele vacatures bij Koraal.  Geen passende vacature? Je kunt altijd een open sollicitatie sturen, door een korte motivatie en je CV aan ons te sturen. Als er voor jou mogelijkheden zijn, nodigen we je zeker uit voor een persoonlijk gesprek.

Werken en leren
Maasveld biedt ook ruimte aan leerlingen en studenten die hun opleiding tot groepsopvoeder deels op school en deels tijdens hun werk op Maasveld volgen. Bovendien kun je ook je stage lopen of afstuderen op Maasveld Neem gerust contact op met onze praktijk- en opleidingscoördinator, want wij investeren graag in de zorgprofessional van morgen.

Contact met onze Praktijk/ opleidingscoördinator
Jolieke van den Brink
043 - 356 87 51
jbrink@koraal.nl

Vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers maken het leven van onze bewoners rijker! Zij maken de extra's mogelijk die Maasveld haar bewoners graag biedt. Veel ouders en verwanten van onze bewoners vervullen een rol als mantelzorger. Daarnaast zijn er bij Maasveld meer dan 150 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen vooral bij ontspanningsactiviteiten, maar geven ook persoonlijke aandacht op onze woongroepen. Vrijwilligers binnen Maasveld spelen een nadrukkelijke rol in het welzijn van onze bewoners. Samen met medewerkers van Maasveld zorg je ervoor dat de bewoners het leven kunnen leiden waar ze zelf voor kiezen. Het sociaal netwerk van de bewoner, familie, vrienden en bekenden dragen een steentje bij aan de zorg en ondersteuning.

Wat verstaan we onder vrijwilligers?
Vrijwilligers verrichten werkzaamheden op vrijwillige basis. Je helpt mee in de ondersteuning en begeleiding van activiteiten voor bewoners. Na een zorgvuldig selectietraject en een goede match met een activiteit of woongroep ontvang je een vrijwilligerscontract. Je ontvangt geen salaris, maar wel reiskostenvergoeding.

Je vrijwilligerswerk is aanvullend en vooral gericht op activiteiten die het leven van de bewoner inkleuren en aangenamer maken.

Partners in de zorg
Maasveld beschouwt vrijwilligers als een partner in de zorg. Daarom vinden wij een goede samenwerkingsrelatie tussen medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers heel belangrijk. We hebben een gemeenschappelijk doel: goede zorg bieden en een aangenaam leven voor onze bewoners mogelijk maken. Wij spreken graag van gedeelde verantwoordelijkheid.

Interesse?
Neem gerust contact op met onze vrijwilligerscoördinator:
Saskia Bouvrie
06 - 22 91 03 95
sbouvrie@koraal.nl

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers. Wanneer je erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij je in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Centraal klachtenfunctionaris
Mocht je er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de centraal klachtenfunctionaris je van dienst zijn. De centraal klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen.

Klachtencommissie
Kom je er samen nog niet goed uit, dan kun je je klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. Je kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan.

In het onderstaande uitklapmenu  'Contactgegevens klachten' vind je de contactgegevens met betrekking tot klachten.

Vertrouwenspersonen
Je hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Cliënten (en hun ouders/verwanten) kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van een onafhankelijke, externe organisatie. In het onderstaande uitklapmenu 'Contactgegevens vertrouwenspersonen' vind je de algemene contactgegevens van de organisaties waar cliënten van Maasveld een beroep op kunnen doen. De zorgindicatie van de cliënt bepaalt welke organisatie van toepassing is. Neem contact op met de betreffende organisatie, en zij helpen je verder! De persoonlijke contactgegevens van de (externe) vertrouwenspersonen worden ook via de groepen van de cliënten bekendgemaakt. 

Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier of raadpleeg de brochures hieronder.

Contactgegevens klachten

Centraal klachtenfunctionaris
Postbus 5109
6130 PC Sittard
klachtenfunctionaris@koraal.nl
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon cliënten 

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) 
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl
Cliënten Jeugdwet Jeugdstem - vertrouwenspersonen akj
Tel. 088 - 555 10 00
www.jeugdstem.nl
Cliënten WMO Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 010 22 22
www.meezuidlimburg.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900- 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl

Koraal heeft externe vertrouwenspersonen voor medewerkers: 

Regio Limburg
Petra Zinken (Gimd)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

Regio Noordoost-Brabant, Expertise Centrum en Koraal Onderwijs

Anita Kuijpers (Gimd)
Tel. 06 - 38 94 62 96
a.kuijpers@gimd.nl 

Per 16 mei 2024:

Ilse Roelands (Gimd)
​06 - 39 34 13 42
i.roelands@gimd.nl

ANBI-status Maasveld

Maasveld heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Maasveld aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van Maasveld

Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de bewoners van Maasveld aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen en fondsen die door derden beschikbaar worden gesteld.

Meer weten over de Vrienden van Maasveld? Kijk dan op de website: www.vriendenvanmaasveld.nl.