Koraal locatie Maasveld

Praktische informatie

Hoe kan ik me aanmelden? Welke kosten komen voor rekening van Koraal en welke dingen moet ik zelf betalen? De antwoorden op deze vragen vind je op deze pagina, waar we alle praktische informatie voor je op een rij hebben gezet. Wil jij bij Maasveld werken of wil je als vrijwilliger aan de slag? Op deze pagina lees je hoe jij je aan Maasveld kunt verbinden.

Aanmelden

De zorg binnen Maasveld valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet óf de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wlz vervangt sinds 1 januari 2015 de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat betekent dit concreet? Klik op de onderstaande uitklappers voor meer informatie.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz zorgt ervoor dat een cliënt noodzakelijke zorg krijgt in een instelling zoals Maasveld. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraag je zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg in natura. Met vragen over de Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.

Een MEE-organisatie in de buurt vind je op deze website: www.mee.nl/meelocator.

Je kunt ook bellen met 0900 - 999 88 88.

Advies Zorgbelang is te bereiken via de website www.adviespuntzorgbelang.nl of telefonisch via 0900 - 243 81 81.

Jeugdwet

Als een cliënt nog geen 18 jaar oud is, valt de zorg meestal onder de Jeugdwet. De indicatie voor de Jeugdwet wordt gegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Volwassenen die zelfstandig of thuis wonen en toch (aanvullende) zorg - bijvoorbeeld dagbesteding of logeren - nodig hebben, kunnen terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.

Vragen over uw indicatie of financiering?

Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij het Cliëntbureau van Maasveld. Neem contact op via 043 - 356 87 00 of door te mailen naar clientbureau@koraal.nl.

Kijk voor uitgebreide en toegankelijke informatie over de Wet langdurige zorg ook eens op de website van de Rijksoverheid.

Wie betaalt wat

In de brochure 'Wie betaalt wat?' staat welke kosten voor rekening komen van Koraal en welke kosten voor aanvullende diensten betaald worden door de cliënt. Aan de hand van de brochure worden jaarlijks de Overzichten Individuele Uitgaven (OIU’s) ingevuld. In de bijlage Tarieven eigen bijdrage cliënten 2019 leest u welke kosten we in rekening brengen wanneer er aanvullende diensten worden afgenomen.

De brochure 'Wie betaalt wat?' is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn - het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland - en geldt voor alle WLZ-cliënten in 24 uurszorg. Het WLZ kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de woongroep of stuur een e-mailbericht naar info@koraal.nl

Cliëntenraad

Cliënten, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de cliënt. De cliënt staat immers altijd centraal binnen Koraal. Daarom vindt Koraal de cliëntenraad van Maasveld belangrijk.

De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle van cliënten Maasveld te behartigen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd.

De cliëntenraad van Maasveld bestaat uit een deelraad bewoners en een deelraad verwanten.

Contact
Wilt u meer weten over of meedenken met de cliëntenraad? Neem dan contact op met de ondersteuner Tessie Wittelings via twittelings@koraal.nl of 06 - 55 33 18 37 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag).

Ouder- en Familievereniging

De Ouder- en Familievereniging Maasveld is een vereniging van en voor ouders en familieleden van bewoners op Maasveld. De vereniging is heel actief. Zij behartigt enerzijds de belangen van de bewoners en anderzijds die van de ouders en wettelijk vertegenwoordigers.

De Ouder- en Familievereniging voert regelmatig onderling overleg, houdt de nieuwste ontwikkelingen in de zorg in de gaten, adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van Maasveld en schuift regelmatig aan bij vergaderingen van bijvoorbeeld het Zorgkantoor, het Regionaal Platform Maastricht en Heuvelland en het Samenwerkingsverband Ouderverenigingen in Limburg.
 

Website Ouder- en Familievereniging Maasveld

Werken bij Maasveld

Werken bij Maasveld betekent werken vóór en werken mét mensen. Bijzondere mensen die vertrouwen op de professionaliteit van onze medewerkers.

Actuele vacatures
In een grote organisatie als Maasveld komen regelmatig vacatures vrij, waarvoor wij dan op zoek gaan naar nieuwe collega's. Misschien ben jij dat wel? Kijk snel op de website Werken bij Koraal voor een overzicht van alle actuele vacatures bij Koraal.  Geen passende vacature? Je kunt altijd een open sollicitatie sturen, door een korte motivatie en je CV aan ons te sturen. Als er voor jou mogelijkheden zijn, nodigen we je zeker uit voor een persoonlijk gesprek.

Werken en leren
Maasveld biedt ook ruimte aan leerlingen en studenten die hun opleiding tot groepsopvoeder deels op school en deels tijdens hun werk op Maasveld volgen. Bovendien kun je ook je stage lopen of afstuderen op Maasveld Neem gerust contact op met onze praktijk- en opleidingscoördinator, want wij investeren graag in de zorgprofessional van morgen.

Contact met onze Praktijk/ opleidingscoördinator
Jolieke van den Brink
043 - 356 87 51
jbrink@koraal.nl

Vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers maken het leven van onze bewoners rijker! Zij maken de extra's mogelijk die Maasveld haar bewoners graag biedt. Veel ouders en verwanten van onze bewoners vervullen een rol als mantelzorger. Daarnaast zijn er bij Maasveld meer dan 150 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen vooral bij ontspanningsactiviteiten, maar geven ook persoonlijke aandacht op onze woongroepen. Vrijwilligers binnen Maasveld spelen een nadrukkelijke rol in het welzijn van onze bewoners. Samen met medewerkers van Maasveld zorg je ervoor dat de bewoners het leven kunnen leiden waar ze zelf voor kiezen. Het sociaal netwerk van de bewoner, familie, vrienden en bekenden dragen een steentje bij aan de zorg en ondersteuning.

Wat verstaan we onder vrijwilligers?
Vrijwilligers verrichten werkzaamheden op vrijwillige basis. Je helpt mee in de ondersteuning en begeleiding van activiteiten voor bewoners. Na een zorgvuldig selectietraject en een goede match met een activiteit of woongroep ontvang je een vrijwilligerscontract. Je ontvangt geen salaris, maar wel reiskostenvergoeding.

Je vrijwilligerswerk is aanvullend en vooral gericht op activiteiten die het leven van de bewoner inkleuren en aangenamer maken.

Partners in de zorg
Maasveld beschouwt vrijwilligers als een partner in de zorg. Daarom vinden wij een goede samenwerkingsrelatie tussen medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers heel belangrijk. We hebben een gemeenschappelijk doel: goede zorg bieden en een aangenaam leven voor onze bewoners mogelijk maken. Wij spreken graag van gedeelde verantwoordelijkheid.

Interesse?
Neem gerust contact op met onze vrijwilligerscoördinator:
Saskia Bouvrie
06 - 22 91 03 95
sbouvrie@koraal.nl

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers. Wanneer je erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij je in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Centraal klachtenfunctionaris
Mocht je er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de centraal klachtenfunctionaris je van dienst zijn. De centraal klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen.

Klachtencommissie
Kom je er samen nog niet goed uit, dan kun je je klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. Je kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan.

In het onderstaande uitklapmenu  'Contactgegevens klachten' vind je de contactgegevens met betrekking tot klachten.

Vertrouwenspersonen
Je hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Cliënten (en hun ouders/verwanten) kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van een onafhankelijke, externe organisatie. In het onderstaande uitklapmenu 'Contactgegevens vertrouwenspersonen' vind je de algemene contactgegevens van de organisaties waar cliënten van Maasveld een beroep op kunnen doen. De zorgindicatie van de cliënt bepaalt welke organisatie van toepassing is. Neem contact op met de betreffende organisatie, en zij helpen je verder! De persoonlijke contactgegevens van de (externe) vertrouwenspersonen worden ook via de groepen van de cliënten bekendgemaakt. 

Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier of raadpleeg de brochures hieronder.

Contactgegevens klachten

Centraal klachtenfunctionaris
Postbus 5109
6130 PC Sittard
klachtenfunctionaris@koraal.nl
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon cliënten 

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) 
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl
Cliënten Jeugdwet Jeugdstem - vertrouwenspersonen akj
Tel. 088 - 555 10 00
www.jeugdstem.nl
Cliënten WMO Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 010 22 22
www.meezuidlimburg.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900- 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl


Vertrouwenspersoon medewerkers
Petra Zinken
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

ANBI-status Maasveld

Maasveld heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Maasveld aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van Maasveld

Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de bewoners van Maasveld aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen en fondsen die door derden beschikbaar worden gesteld.

Met deze (financiële) middelen en fondsen worden bijzondere activiteiten en projecten ten behoeve van individuele bewoners of groepen bewoners van Maasveld gerealiseerd, die ook openstaan voor andere mensen in de omgeving van Maasveld met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het gaat hier om de extra’s die het leven van de bewoner inkleuren en die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden. En dat zijn nu juist de dingen die voor een bewoner het verschil maken! Bijvoorbeeld extra speel- of beweegtoestellen, een snoezelruimte inrichten, een nieuw zwembad ter realisering van De Droom van Daniëlle, aangepaste sport activiteiten organiseren of een middagje naar de stad of het bos.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld
p/a Maasvelderweg 15
6229 XT Maastricht
043 - 356 87 28
vrienden@koraal.nl


 

ANBI-status Vrienden van Maasveld

De Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld

Doelstelling
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de bewoners van Maasveld aangenamer maken.

RSIN
852569415

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld
p/a Maasvelderweg 15
6229 XT Maastricht

Bestuur
Dhr. Luud Mesters, voorzitter
Dhr. Karel Jacobi, secretaris
Dhr. Roger Bastings, penningmeester
Dhr. Harry Visser, bestuurslid 
Dhr. Theo Peereboom, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting Maasveld/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag

Statuten
Statuten Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld

Centraal Bureau Fondsenwerving
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is officieel door CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend als 'Goed Doel'. Klik hier voor het actuele CBF paspoort.
 

Aanvraagformulier Vrienden van Maasveld

Heb jij een idee op welke manier we het leven van de bewoners van Maasveld aangenamer kunnen maken? De extra's die het leven van een bewoner of woongroep meer kleur geven? Medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen voor individuele cliënten of voor groepen een aanvraag indienen bij Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet!

Klik hier voor het aanvraagformuiler.

Zodra we het ingevulde en ondertekende formulier hebben ontvangen, nemen we spoedig contact met je op. Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld beoordeelt de aanvraag in overleg met de directeur van locatie Maasveld.