De Koperakker

Lesrooster en vakanties

We kijken naar jouw hulpvraag en onderwijsbehoeften. Elk jaar spreken we voor jou een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen. Als het nodig is, stellen we het bij. Twee keer per jaar krijg je een rapport. We geven les in kleine groepen. We hebben een groepsgerichte aanpak. Het contact tussen jou en de andere leerlingen is een moment waarin je oefent met sociale vaardigheden, je leert je in te leven in een ander. De leerlingen van De Koperakker stromen meestal uit naar vmbo. Sommige leerlingen stromen uit naar praktijkonderwijs, havo of vwo.

Lesrooster

Maandag

08.30 – 14.05

Dinsdag

08.30 – 14.05

Woensdag

08.30 – 14.05

Donderdag

08.30 – 14.05

Vrijdag

08.30 – 14.05

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

2e paasdag             

13 april 2020

Meivakantie

27 april 2020 t/m 8 mei 2020

Hemelvaartonderbreking

21 mei t/m 22 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Studiedagen

In het schooljaar 2019-2020 is er ruimte voor een aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.

  • ​16 september 2019
  • 13 november 2019
  • 6 december 2019
  • 10 april 2020
  • 2 juni 2020
  • 1 studiedag nog nader te bepalen