De Koperakker

Lesrooster en vakanties

We kijken naar jouw hulpvraag en onderwijsbehoeften. Elk jaar spreken we voor jou een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen. Als het nodig is, stellen we het bij. Twee keer per jaar krijg je een rapport. We geven les in kleine groepen. We hebben een groepsgerichte aanpak. Het contact tussen jou en de andere leerlingen is een moment waarin je oefent met sociale vaardigheden, je leert je in te leven in een ander. De leerlingen van De Koperakker stromen meestal uit naar vmbo. Sommige leerlingen stromen uit naar praktijkonderwijs, havo of vwo.

Lesrooster

Maandag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Dinsdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Woensdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Donderdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Vrijdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Vakanties 2024-2025

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie

23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Carnavalsvakantie

3 t/m 7 maart 2025

Tweede Paasdag             

21 april 2025

Meivakantie

21 april t/m 2 mei 2025

Hemelvaart onderbreking

29 en 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

9 juni 2025

Zomervakantie

7 juli t/m 15 augustus 2025            

Studiedagen

In het schooljaar 2024-2025 is er ruimte voor een aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.

  • 7 oktober 2024

  • 6 december 2024

  • 10 & 11 februari 2025

  • 10 & 11 juni 2025

  • 4 juli 2025