De Koperakker

Lesrooster en vakanties

We kijken naar jouw hulpvraag en onderwijsbehoeften. Elk jaar spreken we voor jou een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen. Als het nodig is, stellen we het bij. Twee keer per jaar krijg je een rapport. We geven les in kleine groepen. We hebben een groepsgerichte aanpak. Het contact tussen jou en de andere leerlingen is een moment waarin je oefent met sociale vaardigheden, je leert je in te leven in een ander. De leerlingen van De Koperakker stromen meestal uit naar vmbo. Sommige leerlingen stromen uit naar praktijkonderwijs, havo of vwo.

Lesrooster

Maandag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Dinsdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Woensdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Donderdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Vrijdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnavalsvakantie

12 februari t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag             

1 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart onderbreking

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen

In het schooljaar 2023-2024 is er ruimte voor een aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.

  • 5 en 6 oktober 2023

  • 6 december 2023

  • 13 maart 2024

  • 29 maart 2024

  • 2 april 2024

  • 7 juni 2024