De Koperakker

Lesrooster en vakanties

We kijken naar jouw hulpvraag en onderwijsbehoeften. Elk jaar spreken we voor jou een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen. Als het nodig is, stellen we het bij. Twee keer per jaar krijg je een rapport. We geven les in kleine groepen. We hebben een groepsgerichte aanpak. Het contact tussen jou en de andere leerlingen is een moment waarin je oefent met sociale vaardigheden, je leert je in te leven in een ander. De leerlingen van De Koperakker stromen meestal uit naar vmbo. Sommige leerlingen stromen uit naar praktijkonderwijs, havo of vwo.

Lesrooster

Maandag

08.30 – 14.05

Dinsdag

08.30 – 14.05

Woensdag

08.30 – 14.05

Donderdag

08.30 – 14.05

Vrijdag

08.30 – 14.05

Vakanties

Herfstvakantie

17 oktober t/m 25 oktober 2020

Start kerstvakantie

18 december 2020, vanaf 12.30 uur

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Start voorjaarsvakantie

12 februari 2021, vanaf 12.30 uur

Voorjaarsvakantie

13 februari t/m 21 februari 2021

2e paasdag             

5 april 2021

Meivakantie

1 mei t/m 16 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Start zomervakantie

23 juli 2021, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

24 juli t/m 5 september 2021

Studiedagen

In het schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor een aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.

  • ​7 oktober 2020

  • 26 oktober 2020

  • 2 april 2021

  • 6 april 2021

  • 26 april 2021

  • 24 juni 2021

  • 25 juni 2021

  • 1 studiedag nog nader te bepalen, in week 4 of 5