De Koperakker

Lesrooster en vakanties

We kijken naar jouw hulpvraag en onderwijsbehoeften. Elk jaar spreken we voor jou een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen. Als het nodig is, stellen we het bij. Twee keer per jaar krijg je een rapport. We geven les in kleine groepen. We hebben een groepsgerichte aanpak. Het contact tussen jou en de andere leerlingen is een moment waarin je oefent met sociale vaardigheden, je leert je in te leven in een ander. De leerlingen van De Koperakker stromen meestal uit naar vmbo. Sommige leerlingen stromen uit naar praktijkonderwijs, havo of vwo.

Lesrooster

Maandag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Dinsdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Woensdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Donderdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Vrijdag

8.30 - 12.00 uur

12.35 - 14.05 uur

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Carnavalsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag             

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart onderbreking

18 mei t/m 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen

In het schooljaar 2022-2023 is er ruimte voor een aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.

  • 5 oktober 2022

  • 5 en 6 december 2022

  • 15 maart 2023

  • 6 april 2023

  • 30 mei 2023