De Koperakker

Onze school

Op De Koperakker stellen we voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. Hierin staat wat de verwachte uitstroombestemming en het uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen de leerling kan halen. Hiervoor organiseren we een passend onderwijsaanbod en zetten we - indien nodig - extra ondersteuning in. Ons didactisch aanbod voldoet aan de kerndoelen zoals voorgeschreven door de overheid.