De Koperakker

De Koperakker is een school voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar uit Breda en omgeving. Leerlingen met gedrags- of psychiatrische problemen krijgen hier intensieve begeleiding.
Ook leerlingen die in behandeling zijn bij het dagbehandelingscentrum De Kameleon van JoKi-C kunnen op De Koperakker onderwijs volgen.
Meer weten?

Telefoon: 076 - 596 33 45
E-mail: dekoperakker@koraal.nl
Schoolleider: Marie-Louise Kerstens

De Koperakker

Jij kunt je het beste ontwikkelen als je weet wat je kunt verwachten. Structuur en vaste dagelijkse routines zijn daarom belangrijk. Dat vind je terug op onze school. Je krijgt les in kleine groepen en je hebt een vaste leerkracht.

We denken in kansen, niet in belemmeringen. We kijken naar wat jij kunt en leuk vindt. Zo ontdekken we jouw talenten. We stimuleren jou om je te ontwikkelen. De leerstof maken we passend aan jouw niveau. Op school is er een positieve en open sfeer. Je mag zijn wie je bent. We besteden veel aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling, je inlevingsvermogen en het respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan in de groep.

Kansen en mogelijkheden

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over De Koperakker? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Marie-Louise Kerstens. Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.15 tot 16.30 uur.

T 076 - 596 33 45
E dekoperakker@koraal.nl

Adres
Montenslaan 2a
4891 SN Rijsbergen