link
De Kornalijn

Lesrooster en vakanties

Je volgt onderwijs in een kleine klas en hebt één vaste docent (of twee parttime docenten). Omdat het voor jou belangrijk is wat je kan verwachten, bieden we je structuur en dagelijkse vaste routines. Naast de leerstof werken we ook aan je sociale vaardigheden. Je leert om (meer) initiatief te nemen, zelfstandig gedrag, je in te leven in een ander en hoe je met jezelf kunt omgaan. De leerlingen van De Kornalijn stromen uit naar praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Dit kan zowel in het speciaal of regulier onderwijs zijn.

Lesrooster

Voor alle kinderen van de school (onderbouw en bovenbouw) gelden dezelfde lestijden. Alle kinderen zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

Maandag

08.30 – 15.00

Dinsdag

08.30 – 15.00

Woensdag

08.30 – 12.30

Donderdag

08.30 – 15.00

Vrijdag

08.30 – 12.30

Inloop
In de ochtend maken we gebruik van een inloop. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur moet je in de klas zijn, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.

Pauze
Je hebt 45 minuten lunchpauze. We eten samen 25 minuten in de klas en gaan daarna 20 minuten buitenspelen.

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Start Kerstvakantie 20 december 2019 vanaf 12:30 uur

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Start zomervakantie

10 juli 2020 vanaf 12:30 uur

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen

Studiedagen – Kerndocument besprekingen

  • 30 oktober 2019
  • 13 november 2019
  • 6 december 2019
  • 21 februari 2020
  • 10 april 2020
  • 20 mei 2020
  • 3 juli 2020