link
De Kornalijn

Lesrooster en vakanties

Je volgt onderwijs in een kleine klas en hebt één vaste docent (of twee parttime docenten). Omdat het voor jou belangrijk is wat je kan verwachten, bieden we je structuur en dagelijkse vaste routines. Naast de leerstof werken we ook aan je sociale vaardigheden. Je leert om (meer) initiatief te nemen, zelfstandig gedrag, je in te leven in een ander en hoe je met jezelf kunt omgaan. De leerlingen van De Kornalijn stromen uit naar praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Dit kan zowel in het gespecialiseerd of regulier onderwijs zijn.

Lesrooster

Voor alle kinderen van de school (onderbouw en bovenbouw) gelden dezelfde lestijden. Alle kinderen zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

Maandag

08.30 - 15.00

Dinsdag

08.30 - 15.00

Woensdag

08.30 - 12.30

Donderdag

08.30 - 15.00

Vrijdag

08.30 - 12.30

Inloop
In de ochtend maken we gebruik van een inloop. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur moet je in de klas zijn, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.

Pauze
Je hebt 45 minuten lunchpauze. We eten samen 25 minuten in de klas en gaan daarna 20 minuten buitenspelen.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnavalsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart onderbreking

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Start zomervakantie

5 juli 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen 2023-2024

  • 5 en 6 oktober 2023

  • 6 december 2023

  • 5 februari 2024

  • 1 dag in week 19 t/m 23 februari 2024 (datum per klas)

  • 12 april 2024

  • 21 mei 2024

  • 14 juni 2024

  • 17 juni 2024