link
De Kornalijn

Lesrooster en vakanties

Je volgt onderwijs in een kleine klas en hebt één vaste docent (of twee parttime docenten). Omdat het voor jou belangrijk is wat je kan verwachten, bieden we je structuur en dagelijkse vaste routines. Naast de leerstof werken we ook aan je sociale vaardigheden. Je leert om (meer) initiatief te nemen, zelfstandig gedrag, je in te leven in een ander en hoe je met jezelf kunt omgaan. De leerlingen van De Kornalijn stromen uit naar praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Dit kan zowel in het speciaal of regulier onderwijs zijn.

Lesrooster

Voor alle kinderen van de school (onderbouw en bovenbouw) gelden dezelfde lestijden. Alle kinderen zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

Maandag

08.30 – 15.00

Dinsdag

08.30 – 15.00

Woensdag

08.30 – 12.30

Donderdag

08.30 – 15.00

Vrijdag

08.30 – 12.30

Inloop
In de ochtend maken we gebruik van een inloop. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur moet je in de klas zijn, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.

Pauze
Je hebt 45 minuten lunchpauze. We eten samen 25 minuten in de klas en gaan daarna 20 minuten buitenspelen.

Vakanties

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

2e paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart onderbreking

26 mei t/m 27 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022

Start zomervakantie

22 juli 2022, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

  • 4 en 5 oktober 2021

  • 11 november 2021

  • 6 december 2021

  • 1 dag in week 6 2022 (datum per klas)

  • 22 februari 2022 (groeidocumentbespreking)

  • 1 april 2022

  • 29 juni t/m 1 juli 2022