link
De Kornalijn

Lesrooster en vakanties

Je volgt onderwijs in een kleine klas en hebt één vaste docent (of twee parttime docenten). Omdat het voor jou belangrijk is wat je kan verwachten, bieden we je structuur en dagelijkse vaste routines. Naast de leerstof werken we ook aan je sociale vaardigheden. Je leert om (meer) initiatief te nemen, zelfstandig gedrag, je in te leven in een ander en hoe je met jezelf kunt omgaan. De leerlingen van De Kornalijn stromen uit naar praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Dit kan zowel in het speciaal of regulier onderwijs zijn.

Lesrooster

Voor alle kinderen van de school (onderbouw en bovenbouw) gelden dezelfde lestijden. Alle kinderen zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

Maandag

08.30 – 15.00

Dinsdag

08.30 – 15.00

Woensdag

08.30 – 12.30

Donderdag

08.30 – 15.00

Vrijdag

08.30 – 12.30

Inloop
In de ochtend maken we gebruik van een inloop. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur moet je in de klas zijn, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.

Pauze
Je hebt 45 minuten lunchpauze. We eten samen 25 minuten in de klas en gaan daarna 20 minuten buitenspelen.

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen

Studiedagen – Kerndocument besprekingen

  • 15 september 2020

  • 26 oktober 2020

  • 23 november 2020

  • 4 februari 2021

  • 6 april 2021

  • 26 april 2021

  • 2 juni 2021

  • 2 juli 2021