De Kornalijn

De Kornalijn is een school voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar met gedrags-of psychiatrische problemen in de regio Bergen op Zoom. Ook kinderen die in behandeling zijn bij KJPD De Zoomkant/De Markkant (GGZ-WNB) kunnen voor onderwijs terecht bij De Kornalijn.
Meer weten?

Telefoon: 0164 - 24 58 53
E-mail: dekornalijn@koraal.nl
Schoolleider: Lisette Heijmans

De Kornalijn

Op De Kornalijn vinden we een open, rustig en kindvriendelijk klimaat heel belangrijk. Jij moet je veilig kunnen voelen op school. Op school leer je van alles, maar je ontwikkelt je ook op sociaal-emotioneel gebied. We zijn sinds een aantal jaren bezig met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). We leren jou op een positieve manier welke gedragsregels we hebben afgesproken in school en op het schoolplein. Met die regels gaan we actief aan de slag. Dat zorgt voor meer rust en een fijne sfeer in de klas.

Het lesprogramma stemmen we af op wat jij kan en prettig vindt. We stimuleren je om steeds zelfstandiger te leren werken. De succeservaringen benoemen we, zodat jij steeds meer zelfvertrouwen krijgt.

Rustig en kindvriendelijk

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over De Kornalijn? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Lisette Heijmans. Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur:

T 0164 - 24 58 53
E dekornalijn@koraal.nl

Adres
Guido Gezellelaan 18
4624 GM Bergen op Zoom