De Kornalijn, Praktische informatie
De Kornalijn

Praktische informatie

We vinden het belangrijk om onze kennis en expertise te delen over passend onderwijs. Daarom zijn we met het Samenwerkingsverband Brabantse Wal het project De Trampoline gestart. Een kleine groep leerlingen met (ernstige) gedrags- of werkhoudingsproblemen die op een reguliere school zitten, worden intensief begeleid vanuit De Kornalijn. Het doel is dat zij op deze manier op hun eigen school kunnen blijven. Lees meer over dit project op deze pagina. 

Passend Onderwijs

De Kornalijn is een school voor gespecialiseerd onderwijs cluster 4. Onze doelgroep is leerlingen met gedrags- of psychiatrische problemen van 4 tot 13 jaar. Didactisch gezien functioneren zij tussen beneden gemiddeld en hoogbegaafd niveau.

Leerlingen die in behandeling zijn van een zorgpartner van De Kornalijn kunnen gedurende deze periode geplaatst worden op de school op basis van de regeling “residentiële plaatsing” (RP). Als de behandeling stopt moet een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) worden aangevraagd.

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • Je krijgt onderwijs in kleine klassen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten).
  • Leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas.
  • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
  • We passen de leerstof aan op jouw niveau. Jaarlijks spreken we een ontwikkelingsplan met je ouders/verzorgers af. Vanaf de bovenbouw bespreken we dit plan met jou.
  • We hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.

Vacatures

De Kornalijn is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures:

www.werkenbijkoraal.nl

Project passend onderwijs: De Trampoline

In het kader van passend onderwijs hebben we in samenwerking met het Samenwerkingsverband Brabantse Wal het project De Trampoline opgezet. We begeleiden vanuit De Kornalijn een beperkte groep leerlingen met (ernstige) gedrags- of werkhoudingsproblemen die op een reguliere school zitten. Het doel is dat zij op hun eigen school kunnen blijven.

In een periode van maximaal 5 maanden volgen de leerlingen 2 dagen per week onderwijs op De Kornalijn en 3 dagen op hun eigen school. Op De Kornalijn werken we met de leerlingen aan vooraf gestelde doelen op het gebied van gedrag en werkhouding. We geven de leerling intensieve begeleiding. De leerkracht op de eigen school wordt getraind en gecoacht door de groepsleerkracht van De Kornalijn door middel van co-teaching.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Kornalijn is aangesloten bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal, voor scholen in de regio Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.swvbrabantsewal.nl.

Leerlingen die in behandeling zijn van De Zoomkant/De Markkant (GGZ-WNB) kunnen in die periode terecht bij De Kornalijn op basis van de regeling ‘residentiële plaatsing’. Als de behandeling stopt moet een TLV aangevraagd worden.