De Kornalijn

Onze school

De Kornalijn gaat uit van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs. De normen- en waardenoverdracht is zodanig dat de leerling een eigen levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een inbreng heeft. Acceptatie, respect en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen is daarbij het uitgangspunt.