De Muldersteeg

Lesrooster en vakanties

Elk jaar spreken we met jou en je ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief af. Daarin staan jouw doelen. We bieden de leerstof aan op het niveau dat bij jou past. In elke klas besteden we speciaal aandacht aan jouw sociaal-emotionele ontwikkeling en aan jouw manier van leren. De uitstroom van onze leerlingen varieert van vmbo tot en met vwo.

Schoolrooster schooljaar 2022-2023

Maandag

08.30 - 14.05 uur

Dinsdag

08.30 - 14.05 uur

Woensdag

08.30 - 14.05 uur

Donderdag

08.30 - 14.05 uur

Vrijdag

08.30 - 14.05 uur

Pauzes
’s Ochtends heb je 15 minuten speelpauze. In de lunchpauze van 40 minuten gaan we samen eten in de klas en buiten spelen. De pauzes zijn in groepen verdeeld, zodat er niet teveel kinderen zijn en je in alle rust en ruimte op het schoolplein kunt buitenspelen.

Veiligheid en rust op school
Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Carnavalsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart onderbreking

18 mei t/m 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen

  • 5 oktober 2022

  • 5 december 2022

  • 27 januari 2023

  • 7 april 2023

  • 30 mei 2023