De Muldersteeg

Lesrooster en vakanties

Elk jaar spreken we met jou en je ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief af. Daarin staan jouw doelen. We bieden de leerstof aan op het niveau dat bij jou past. In elke klas besteden we speciaal aandacht aan jouw sociaal-emotionele ontwikkeling en aan jouw manier van leren. De uitstroom van onze leerlingen varieert van vmbo tot en met vwo.

Schoolrooster schooljaar 2023-2024

Maandag

08.30 - 14.05 uur

Dinsdag

08.30 - 14.05 uur

Woensdag

08.30 - 14.05 uur

Donderdag

08.30 - 14.05 uur

Vrijdag

08.30 - 14.05 uur

Pauzes
’s Ochtends heb je 15 minuten speelpauze. In de lunchpauze van 40 minuten gaan we samen eten in de klas en buiten spelen. De pauzes zijn in groepen verdeeld, zodat er niet teveel kinderen zijn en je in alle rust en ruimte op het schoolplein kunt buitenspelen.

Veiligheid en rust op school
Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnavalsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Koningsdag

27 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart onderbreking

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen 2023-2024

  • 5 oktober 2023

  • 6 december 2023

  • 29 januari 2024

  • 29 maart 2024

  • 10 juni 2024

  • 5 juli 2024