De Muldersteeg

Lesrooster en vakanties

Elk jaar spreken we met jou en je ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief af. Daarin staan jouw doelen. We bieden de leerstof aan op het niveau dat bij jou past. In elke klas besteden we speciaal aandacht aan jouw sociaal-emotionele ontwikkeling en aan jouw manier van leren. De uitstroom van onze leerlingen varieert van vmbo tot en met vwo.

Schoolrooster schooljaar 2024-2025

Locatie Muldersteeg

Maandag

08.30 - 14.05 uur

Dinsdag

08.30 - 14.05 uur

Woensdag

08.30 - 14.05 uur

Donderdag

08.30 - 14.05 uur

Vrijdag

08.30 - 14.05 uur

Locatie Slotjesveld

Maandag

08.25 - 14.00 uur

Dinsdag

08.25 - 14.00 uur

Woensdag

08.25 - 14.00 uur

Donderdag

08.25 - 14.00 uur

Vrijdag

08.25 - 14.00 uur

Pauzes
’s Ochtends heb je 15 minuten speelpauze. In de lunchpauze van 40 minuten gaan we samen eten in de klas en buiten spelen. De pauzes zijn in groepen verdeeld, zodat er niet teveel kinderen zijn en je in alle rust en ruimte op het schoolplein kunt buitenspelen.

Veiligheid en rust op school
Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld.

Vakanties schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie

23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Carnavalsvakantie

3 t/m 7 maart 2025

Tweede Paasdag

21 april 2025

Koningsdag

27 april 2025 (viering op 26 april)

Meivakantie

21 april t/m 2 mei 2025

Hemelvaart onderbreking

29 en 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

9 juni 2025

Zomervakantie

7 juli t/m 15 augustus 2025

Studiedagen schooljaar 2024-2025

  • 7 oktober 2024

  • 11 november 2024

  • 6 december 2024

  • 27 januari 2025

  • 18 april 2025

  • 10 juni 2025

  • 4 juli 2025