De Muldersteeg

Lesrooster en vakanties

Elk jaar spreken we met jou en je ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief af. Daarin staan jouw doelen. We bieden de leerstof aan op het niveau dat bij jou past. In elke klas besteden we speciaal aandacht aan jouw sociaal-emotionele ontwikkeling en aan jouw manier van leren. De uitstroom van onze leerlingen varieert van vmbo tot en met vwo.

Schoolrooster schooljaar

Maandag

08.30 - 14.05

Dinsdag

08.30 - 14.05

Woensdag

08.30 - 14.05

Donderdag

08.30 - 14.05

Vrijdag

08.30 - 14.05

Pauzes
’s Ochtends heb je 15 minuten speelpauze. In de lunchpauze van 40 minuten gaan we samen eten in de klas en buiten spelen. De pauzes zijn in groepen verdeeld, zodat er niet teveel kinderen zijn en je in alle rust en ruimte op het schoolplein kunt buitenspelen.

Veiligheid en rust op school
Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld.

Vakantie

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Start voorjaarsvakantie

12 februari 2021, vanaf 12.00 uur

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Start zomervakantie

23 juli 2021, vanaf 12.00 uur

Zomervakantie

26 juli t/m 5 september 2021

Studiedagen

  • 26 oktober 2020

  • 27 oktober 2020

  • 5 februari 2021

  • 1 april 2021

  • 2 april 2021

  • 26 april 2021

  • 11 juni 2021