De Muldersteeg zet het kind centraal en werkt nauw samen met ouders/verzorgers en zorgpartners.
Met het onderwijs op De Muldersteeg willen wij leerlingen inzicht geven in hun eigen kunnen om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied.